9:00 - 9:30

Seminārs Zāle "ALFA"
Seminārs Zāle "ALFA"
09:00 - 09:30

Žurnāla Ir Nauda ekspertu diskusija: Kā atrast ceļu miglainā laikā

Ekonomiskā situācija gan Latvijā, gan pasaulē ir neskaidra. Kādi Latvijā nākotnē būs nodokļi? Ko varam gaidīt no eksporta tirgiem? Kā mūs ietekmēs Brexit? Ieskatus šajos jautājumos sniegs vadoši biznesa eksperti.

Diskusijā piedalās:
Pauls Raudseps, žurnāla Ir Nauda viesredaktors un žurnālaIr komentētājs
Līga Meņģelsone, LDDK izpilddirektore
Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors
Ieva Broka, Britu tirdzniecības kameras valdes locekle
 
Ir Nauda
Moderns un progresīvs dzīvesstila žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem par biznesu un naudu Latvijā. Pamatvērtības: intelekts, radošums, uzņēmība. Mūsu lasītājs ir kaut reizi mūžā domājis par savu biznesu vai jau ķēries pie idejas realizācijas, kā arī viņu interesē gudrs un saprātīgs nopelnītās naudas menedžments

Nosūtīt jautājumu Ir Nauda

9:30 - 9:50

Seminārs Zāle "ALFA"
Seminārs Zāle "ALFA"
09:30 - 09:50

Biznesa izvēle 2016

Uzzini, kādus risinājumus visvairāk pielieto biznesā, lai pārdotu un piesaistītu klientus, kādi ir veicinājuši darbības efektivitāti un kur iegūst informāciju par biznesa aktualitātēm. Uzņēmumu un organizāciju aptaujas apkopojuma prezentācija sadarbībā ar TNS Latvia

Pirmo reizi EXPO BIZNESAM ietvaros tiek veikta reģistrēto dalībnieku (1500) aptauja, kuras mērķis ir noteikt organizāciju un uzņēmumu praksi un tendences dažādu biznesa risinājumu pielietošanā, kas tiek izmantoti uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai un attīstībai.

Biznesa izvēle MĀRKETINGAM
Kādus maksas rīkus pēdējā gada laikā izmantojat uzņēmumā un kuri no tiem ir bijuši visefektīvākie, lai reklamētu sevi un savus produktus/pakalpojumus, piesaistītu klientus

Biznesa izvēle DARBĪBAS EFEKTIVITĀTEI
Kādu vai kādus maksas rIsinājumus pēdējā gada laikā izmantojat uzņēmumā un kuri no tiem jūsuprāt ir bijuši visefektīvākie, lai celtu darbības efektivitāti - samazināt izmaksas un palielināt ieņēmumus?

Biznesa izvēle INFORMATĪVAJĀ TELPĀ
Kurš no Latvijā pieejamajiem lietišķajiem informatīvajiem medijiem pēdējā gada laikā ir bijis vislasītākais, lai sekotu līdzi aktualitātēm biznesa vidē?
 
Kantar TNS
KANTAR TNS ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu kompānija Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts - gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi

Nosūtīt jautājumu Kantar TNS

10:00 - 11:00

Seminārs Zāle "GAMMA"
Seminārs Zāle "GAMMA"
10:00 - 10:30

ALTUM Eksporta kredītu garantijas uzņēmuma konkurētspējas veicināšanai

ALTUM piedāvātās valsts atbalsta iespējas uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai ārējos tirgos

ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas uzņēmējiem sniedz atbalstu dažādu finanšu instrumentu veidā. Uzņēmumiem augot un īstenojot jaunus projektus eksporta tirgos, rodas vajadzība ne tikai pēc papildu finansējuma, bet arī ārvalstu debitoru nemaksāšanas risku seguma. Viens no ALTUM piedāvātajiem risinājumiem uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai ir eksporta kredīta garantijas.

Lektors: Artūrs Karlsons, ALTUM Eksporta garantiju daļas vadītājs
Eksporta kredīta garantiju un tirdzniecības kredītrisku apdrošināšanas jautājumi ir Artūra profesionālās darbības virziens jau vairāk nekā septiņus gadus, līdz tam gūstot pieredzi Ekonomikas ministrijā jautājumos, kas saistīti ar eksporta veicināšanas politikas veidošanu.

Attīstības finanšu institūcija ALTUM
Valsts atbalsts finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, riska kapitāls) visos uzņēmumu izaugsmes posmos, sākot no idejas līdz stabilai izaugsmei

Nosūtīt jautājumu Attīstības finanšu institūcija ALTUM

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds E
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds E
10:00 - 10:30

Ērika Gromule: Darbinieku iesaiste Lauku atbalsta dienesta motivācijas sistēmas veidošanā

Lauku atbalsta dienesta vērtība un galvenā prioritāte ir darbinieki, līdz ar to tiek meklēti un ieviesti dažādi personāla vadības risinājumi, kas neprasa lielus finanšu līdzekļus un tiek veidota darba vide, kurā darbinieki jūtas iesaistīti un motivēti

Interesentiem ir iespēja pieteikties uz apaļā galda pieredzes apmaiņas diskusiju, kurā būs iespējams uzdot jautājumus Lauku atbalsta dienesta Personāla daļas vadītājai Ērikai Gromulei un apmainīties savā pieredzē ar citiem par to:

 • Kā darbiniekus motivēt iesaistīties uz brīvprātības principa?
 • Kā iesaistīt darbiniekus runāt atklāti un sniegt savus priekšlikumus kopējās darba vides uzlabošanā?
 • Kā darbiniekos attīstīt pašiniciatīvu?
 • Kā iegūt darbinieku uzticību, lai diskutētu par sensitīviem jautājumiem?
 • Kā atbalstīt darbinieku stresa situācijās?
 • Kā atbalstīt jaunos darbiniekus, lai ātrāk adaptētos jaunajā darba vidē?

Diskusiju vada: Ērika Gromule, Lauku atbalsta dienesta Personāla daļas vadītāja

Lauku atbalsta dienests
Lauku atbalsta dienests (LAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas

Nosūtīt jautājumu Lauku atbalsta dienests

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds J
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds J
10:00 - 10:30

Nosacījumi veiksmīgas Lean sistēmas ieviešanai

Lean un efektivitāte ir kļuvis par modes lietu, mēs daudz par to runājam, ejam uz kursiem, šo to uzlabojam, bet kā mums veicas ar Lean kā sistēmas un kultūras iedzīvināšanu savos uzņēmumos?

Ekspertdarbnīcā runāsim par:

 •  Lean ieviešanas soļiem
 • Lean metodēm un ieguvumiem no tām
 • Ieviešanas plāna izveidi
 • Veiksmes priekšnosacījumiem

Diskusiju vadīs: Ginta Grandāne
Lean.lv pārstāve Latvijā, Biznesa efektivitātes asociācijas valdes locekle. Realizētas Lean programmas ražošanas un servisa organizācijās, vairāku gadu garumā savas zināšanās nododu arī studentiem dažādās augstskolās

Lean.lv
Lean.lv ir 11 ekspertu komanda, kas desmit gadu laikā ir palīdzējusi vairāk kā 40 uzņēmumiem visā Baltijā palielināt procesu efektivitāti, izmantojot Lean metodes. Kopš 2011. gada Lean.lv ir lielākais Honsha sadarbības partneris Baltijas valstīs. Honsha ir sadarbības partneris, kas apvieno korporācijas Toyota vadītājus un ekspertus.

Nosūtīt jautājumu Lean.lv

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds C
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds C
10:00 - 10:30

Biznesa procesu efektivizācija un iekšējās kultūras pārmaiņas lielākajā Latvijas mazumtirdzniecības uzņēmumā

Aicinām uzņēmumu vadītājus uz pieredzes apmaiņu par pārmaiņu ieviešanu biznesa procesu efektivizācijā

Mazumtirdzniecība ir viena no jomām, kuru efektivitātes meklējumi un darbinieku profila izmaiņas skars visvairāk – pieaugošā konkurence prasīs pēc būtības pārskatīt daudzus procesus sākot no sortimenta veidošanas un loģistikas līdz ikdienas darbībām veikalos. Nākotnes darbinieks tirdzniecībā vairs nebūs vienkāršu darbu veicējs, bet plašu funkciju speciālists. Tas pakāpeniski mainīs darbinieku profilu mazumtirdzniecībā, vienlaikus radot daudz jautājumu un izaicinājumu, kuriem jāsagatavojas. 

Protams, šādas vērienīgas pārmaiņas ir sarežģīti procesi arī uzņēmumā, kas ir lielākais darba devējs Latvijā ar 8000 strādājošo un dod daudz atziņu un pieredzes, ar ko esam gatavi dalīties.

Diskusiju ekspertdarbnīcā vadīs:

SIA “Maxima Latvija” Operacionālā vadītāja (Chief Operating Officer - COO) Kristīne Āboltiņa
SIA “Maxima Latvija” Korporatīvo attiecību vadītājs Ivars Svilāns

Maxima Latvija
Mazumtirdzniecības tīkls, kam Latvijā 45 apdzīvotās vietās ir 150 veikali. Uzņēmums ietilpst holdingā „Maxima Grupe”, kas ir lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls un darba devējs Baltijā, nodarbinot vairāk nekā 30 000 darbiniekus piecās valstīs.

Nosūtīt jautājumu Maxima Latvija

Seminārs Zāle "BETA I"
Seminārs Zāle "BETA I"
10:00 - 10:30

Māra Špicberga: Nemateriālā motivācija. Kāda ir tās cena?

Kā noskaidrot, kas patiesībā motivē tavus darbiniekus?

Motivēti darbinieki ir katra uzņēmuma mērķis. Lai to sasniegtu, tiek pielikts daudz pūļu. Tiek izstrādātas sarežģītas motivācijas sistēmas un budžetā meklēti līdzekļi kā materiālai, tā nemateriālai darbinieku motivācijai. No vadītājiem tiek gaidīta prasme motivēt. Kā noskaidrot, kas patiesībā motivē tavus darbiniekus?

Semināra tēmas:

 • Ieguvumu-motivācijas matrica.
 • Cik patiesībā maksā nemateriālā motivācija?
 • Personiskās izaugsmes vektors – motivējošas vadības instruments.

Lektore: MĀRA ŠPICBERGA
Personību un biznesa attīstības uzņēmuma JARDI partnere un trenere. Teoloģijas maģistre. Ieguvusi arī pedagoga izglītību.
Personāla vadības eksperte ar plašu praktisku vadības darba pieredzi gan Latvijas, gan starptautiska mēroga loģistikas un tirdzniecības uzņēmumos.
Vada treniņus un izstrādā mācību programmas vadības, klientu apkalpošanas, pārdošanas, saskarsmes, komandas attīstības un vadības prasmju attīstības jomās. „Latvijas Biznesa konsultantu asociācijas” valdes locekle. Biedrības LĪDERE valdes locekle. Mentore, „Gada mentors 2014” laureāte.

JARDI
2009. gadā dibināts personību un biznesa attīstības treniņu uzņēmums, licencēts Inscape Publishing programmu (DiSC, CARE, Time Mastery) pārstāvis Latvijā. Katru rīcību, darbu vai projektu iespējams pilnveidot ne vien no augstākas produktivitātes vai efektīvākas organizācijas, bet arī no cilvēka un vides vērtības viedokļa.

Nosūtīt jautājumu JARDI

Seminārs Zāle "BETA II"
Seminārs Zāle "BETA II"
10:00 - 10:30

10 populari vadītāju izaicinājumi un kā tos risināt!

Ikdienā tiekoties ar uzņēmumu vadītājiem sastopos ar dažādiem izaicinājumiem. Uzzināsiet kā tos vieglāk atrisināt!
Vigants Lesausks
Scoro Austrumeiropas reģiona vadītājs, Pārdošanas Vadības Guru 2015 uzvarētājs, Pārdošanas trenneris
Vigantam ir 16 gadu pieredze starptautisku projektu pārdošanā, uzņēmumu vadībā kā arī jaunu biznesu veidošanā Latvijā un ārzemēs. Vigants ir guvis pieredzi tādos starptautiskos uzņēmumos kā IBM, Microsoft un Ericsson.

Nosūtīt jautājumu SCORO

Zibkontakti Ekspozīcijas halle
Zibkontakti Ekspozīcijas halle
10:00 - 10:30

Zibkontakti sadarbībā ar Business Network

Meklē jaunus sadarbības kontaktus? Piesakies kontaktpanelim un tiekamies EXPO BIZNESAM!

Vai Tev viegli ir nācies uzsākt sarunu un piedāvāt savu sadarbību cilvēkam, ar kuru neesat personīgi pazīstams? Protams, uzsākt sarunas ar svešiniekiem nav vienmēr tik viegli. Pamatā mūsu bailes rodas no nezināmā, kas ir šī persona un ko tā teiks man.

Mums ir vienkāršs risinājums - zibkontakti ir vieta, kur ikviens ir tur tā paša iemesla dēļ kā Tu! Piesaki brīvbiļeti EXPO BIZNESAM 2016 un reģistrē vietu zibkontaktos. 

Ieteikumi dalībai kontaktpanelī:

 • Sagatavo vizītkartes!
 • Uzsākot sarunu, saki, ko Tu meklē!
 • Ja Tev ir daudz, ko teikt, tad izvēlies būtiskāko, jo pārējo var izstāstīt arī vēlāk, apmainoties ar kontaktiem.
 • Iespējams, ka persona, ar kuru Tu komunicē, nevar palīdzēt Tavā jautājumā, tomēr atceries, ka viņš/viņa var iepazīstināt ar citiem, kuriem ir tas, ko Tev vajag.
 • Atceries, Tev nav jāpalīdz katram, ar kuru Tu tiecies!
 • Atstāj par sevi labu iespaidu un neaizmirsti pateikties par doto iespēju iepazīties. Parūpējies par to, lai nākamā saruna vai e-pasts sāktos ar vārdiem: "Mēs tikāmies EXPO BIZNESAM 2016! :)"

Papildu izmanto kontaktsienu - uzraksti, ko Tu meklē un sadarbības iespējas Tevi atradīs pašas.

Business Network
Uzņēmumu tīkls Business Network ir vienīgā platforma Latvijā, kura izveidota tieši uzņēmējiem. Business Network mērķis ir nodrošināt vietni, kurā satiekas uzņēmēji, lai audzētu biznesu. Ienāciet www.businessnetwork.lv

Nosūtīt jautājumu Business Network

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds F
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds F
10:00 - 10:30

Krīvs Lode: Prasības aug, vērtības paliek – kā runāt klienta ieguvumu valodā

Mainās klienti, pieaug prasības, vai maināmies arī mēs? - Ieguvumu valoda no cita skatu punkta. Kā ikdienas pārdošanas procesam pievienot augstāku vērtību un palīdzēt pārvērst to par savstarpējā uzticībā balstītu ilgtermiņa partnerību?

Diskusijas un eksperta viedoklis par spēju pozicionēt sevi un sava uzņēmuma produktus no vērtības, nevis cenas ieguvuma.

Grupas konsultācijas KIC eksperta vadībā ļaus atrast atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

 • Kas klientu virza pozitīva lēmuma pieņemšanas virzienā un kā to efektīvāk ietekmēt?
 • Kā iebildumu “pārāk dārgi” pārvērst darījumā?
 • Kā ikdienas pārdošanas procesam pievienot augstāku vērtību un palīdzēt pārvērst to par savstarpējā uzticībā balstītu ilgtermiņa partnerību?

Aicinām B2B sektora uzņēmumu vadītājus, pārdošanas vadītājus un pārdošanas speciālistus iesūtīt jautājumus ekspertam par pārdošanas procesu, sagatavošanos, ieguvumu meklējumiem un virzīšanu darījuma noslēgšanai.  

Krīvs Lode – gluži kā Lode trāpa īstajos mērķos – precīzi un ilgtermiņā.
Pārdošanas, biznesa attīstības un vadības eksperts kopš 1998. gada. Strādājis vadošos amatos B2B sektorā, vairum- un mazumtirdzniecībā. Profesionālā pieredze ir gan vietējā kapitāla uzņēmumos (VERNERS VT, Energolukss), gan lielās starptautiskās kompānijās (Philip Morris, Robert Bosch, Rautakesko, Statoil Fuel and Retail Latvia). Šobrīd ir Narvesen Baltija mazumtirdzniecības vadītājs, kura darba rezultāti liek sevi manīt ikvienā iepirkšanās reizē.

Darbības specifika: darbs ar produktiem, kas dārgāki kā vidēji tirgū.

Komercizglītības centrs
KIC ir tirgus līderis, kas nodrošina vadītāju attīstības risinājumus un plašākās slēgto mācību, ilgtermiņa attīstības programmu un konsultāciju iespējas darbinieku un uzņēmumu attīstībai

Nosūtīt jautājumu Komercizglītības centrs

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds G
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds G
10:00 - 10:30

Santa Leiboviča: Kā izvēlēties kouču saviem darbiniekiem?

Nereti, kad organizācijā tiek pieņemts lēmums par ārējo kouču piesaisti, rodas jautājums, pēc kādiem kritērijiem un kā pareizi tos izvēlēties? Kādu rezultātu iespējams sagaidīt?

Diskusija apspriedīsim šādus jautājumus:

 • Ko ar koučingu var un ko nevar sasniegt organizācijā?
 • Kā mērīt koučinga efektivitāti?
 • Ko vērtēt izvēloties kouču, kādas kompetences?
 • Kāda ir kouču izglītība un akreditācija? 

Santa Leiboviča - Starptautiskās Kouču Federācijas (ICF) un ICF Latvia  valdes locekle, RD Electronics mācību un attīstības projektu vadītāja,  SIA „Komercizglītības centrs” komandas treniņu pasniedzēja, praktizējoša attīstības trenere (koučs) kopš 2009.gada. Bijusi Komercizglītības centra produktu attīstības vadītāja, Rīgas Koučinga skolas projektu vadītāja, Devox SIA trenere.

ICF Latvia
ICF Latvia – International Coach Federation Latvijas nodaļa. ICF ir lielākā profesionālo kouču federācija pasaulē, kas palīdz koučiem attīstīties un uztur augstu​s​ profesijas standartu​s​

Nosūtīt jautājumu ICF Latvia

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds A
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds A
10:00 - 10:30

Annija Graustiņa: Kā sasniegt biznesa mērķus ar sociālo mediju mārketinga palīdzību?

Kā pareizi uzstādīt ar sociālo mediju mārketingu sasniedzamus biznesa mērķus? Kā sasniegt uzstādītos mērķus un visprecīzāk mērīt rezultātu?

Sociālo mediju mārketings ir rīks, kas ļauj ne tikai veidot attiecības ar zīmola mērķauditoriju, bet arī palielināt pieteikumu un pirkumu apjomu. Kā uzstādīt sociālo mediju mārketinga mērķus un kā tos sasniegt? Ekspertdarbnīcas ietvaros Digital Marketing Group sociālo mediju mārketinga eksperte palīdzēs rast izpratni par sociālo mediju mārketinga sasaisti ar reāliem biznesa ieguvumiem.

Diskusiju vada: Annija Graustiņa, Digital Marketing Group sociālo mediju eksperte

Digital Marketing Group
Mēs esam digitālā mārketinga aģentūra, un mēs ticam, ka viskompetentākie speciālisti, visdažādākās sarežģītības un apjoma digitālo kampaņu pieredze, aizrautība, iedvesma, prieks par izcīnītajām uzvarām un galu galā - forši cilvēki veido ideālu salikumu satriecošu digitālo kampaņu vadīšanā. Kā mēs mēdzam teikt - pareizā ķīmija perfektam risinājumam

Nosūtīt jautājumu Digital Marketing Group

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds B
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds B
10:00 - 10:30

Statoil apkalpošanas filozofija

Aicinām uz pieredzes apmaiņu un diskusiju vadītājus un klientu vadības speciālistus

Nav noslēpums, ka daudzi par vienu no Latvijas lielākajiem veiksmes stāstiem klientu servisa jomā uzskata uzņēmumu Statoil. Likumsakarīgi, rodas  jautājums, kāda tad ir uzņēmuma „maģiskā” formula, kura tik labi strādā? ...

Jums būs iespēja atrast atbildes uz vairākiem jautājumiem par klienta servisa kvalitāti, pajautājot Statoil ekspertiem:

 • Viens no jautājumiem, uz ko daudzi savos uzņēmumos meklē atbildi – kā veicināt to, lai darbinieks būtu iedvesmots katru dienu strādāt no sirds un sniegt labu servisu klientiem?
 • Kā  panākt savu darbinieku aizrautību un lojalitāti?
 • Kā sasniegt un ilgtermiņā noturēt labu klientu servisa līmeni?

Kāda ir klientu servisa nozīme uzņēmuma attīstībā?

STATOIL
Circle K ir viens no lielākajiem un pasaulē pazīstamākajiem zīmoliem, kas Latvijā ik dienu apkalpo tūkstošiem klientu, nodrošinot ērtāko iepirkšanās pieredzi

Nosūtīt jautājumu STATOIL

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds D
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds D
10:00 - 10:30

Sākam biznesu – kā piesaistīt savai biznesa idejai piemērotāko finansējumu

Valsts atbalsta finansējums biznesa uzsākšanai

Viena recepte visiem neder – katram biznesa uzsācējam ir nepieciešama individuāla pieeja. Šobrīd biznesa uzsācēju ideju atbalstam ALTUM piedāvā plašas iespējas: Starta programmu, mikrokredītus un konsultācijas – atliek tikai izvēlēties un piemeklēt īsto risinājumu. Turklāt, daudzu gadu darbs ar biznesa uzsācējiem ļauj dalīties pieredzē – ar ko sākt, kam pievērst uzmanību biznesa plānošanā, kas jāraksta biznesa plānā, kā sastādīt naudas plūsmu utml.

Ieva Zabrauska-Gailīte, ALTUM Biznesa uzsācēju segmenta vadītāja
Ieva uzņēmējdarbību pārzina no visdažādākajiem aspektiem – vairākus gadus vadījusi uzņēmumu, pēc tam darbojusies audita un revīziju pakalpojumu jomā. Savukārt, nu jau vairāk kā sešus gadus Ievas uzmanības lokā ir uzņēmumu kreditēšanas jautājumi. Ikdienā strādājot ar biznesa uzsācējiem, Ieva labi pārzina jauno uzņēmēju vajadzības un dažādos ceļus mērķu sasniegšanā.

Attīstības finanšu institūcija ALTUM
Valsts atbalsts finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, riska kapitāls) visos uzņēmumu izaugsmes posmos, sākot no idejas līdz stabilai izaugsmei

Nosūtīt jautājumu Attīstības finanšu institūcija ALTUM

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds H
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds H
10:00 - 10:30

Liene Pētersone: Parmaiņu vadība projektu realizācijas un sistēmu ieviešanas laikā

Diskusija un pieredzes apmaiņa par pārmaiņu vadības nozīmi projektu vadībā un sistēmu ieviešanā. Vai iespējams, ka projekts ir sekmīgs jau pirmajā piegājienā?

Visgaidītākā projekta realizācija un vērtīgākās sistēmas ieviešana var pārvērsties par murgu, ja šis process netiek sagatavots un vadīts no pārmaiņu vadības aspekta.
Diskusija un pieredzes apmaiņa par pārmaiņu vadības nozīmi projektu vadībā un sistēmu ieviešanā. Vai iespējams, ka projekts ir sekmīgs jau pirmajā piegājienā?

Diskusiju vada: Liene Pētersone
Informācijas tehnoloģiju jomas vadītāja. Ieguvusi IT un Sabiedrības vadības maģistra grādu. Plaša pieredze IT procesu vadībā un lielu projektu ieviešanā VAS Latvijas dzelzceļš, AAS Balta, SIA Lattelecom, valsts pārvaldē.

JARDI
2009. gadā dibināts personību un biznesa attīstības treniņu uzņēmums, licencēts Inscape Publishing programmu (DiSC, CARE, Time Mastery) pārstāvis Latvijā. Katru rīcību, darbu vai projektu iespējams pilnveidot ne vien no augstākas produktivitātes vai efektīvākas organizācijas, bet arī no cilvēka un vides vērtības viedokļa.

Nosūtīt jautājumu JARDI

11:00 - 12:00

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds C
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds C
11:00 - 11:30

Biznesa procesu efektivizācija un iekšējās kultūras pārmaiņas lielākajā Latvijas mazumtirdzniecības uzņēmumā

Aicinām uzņēmumu vadītājus uz pieredzes apmaiņu par pārmaiņu ieviešanu biznesa procesu efektivizācijā

Mazumtirdzniecība ir viena no jomām, kuru efektivitātes meklējumi un darbinieku profila izmaiņas skars visvairāk – pieaugošā konkurence prasīs pēc būtības pārskatīt daudzus procesus sākot no sortimenta veidošanas un loģistikas līdz ikdienas darbībām veikalos. Nākotnes darbinieks tirdzniecībā vairs nebūs vienkāršu darbu veicējs, bet plašu funkciju speciālists. Tas pakāpeniski mainīs darbinieku profilu mazumtirdzniecībā, vienlaikus radot daudz jautājumu un izaicinājumu, kuriem jāsagatavojas. 

Protams, šādas vērienīgas pārmaiņas ir sarežģīti procesi arī uzņēmumā, kas ir lielākais darba devējs Latvijā ar 8000 strādājošo un dod daudz atziņu un pieredzes, ar ko esam gatavi dalīties.

Diskusiju ekspertdarbnīcā vadīs:

SIA “Maxima Latvija” Operacionālā vadītāja (Chief Operating Officer - COO) Kristīne Āboltiņa
SIA “Maxima Latvija” Korporatīvo attiecību vadītājs Ivars Svilāns

Maxima Latvija
Mazumtirdzniecības tīkls, kam Latvijā 45 apdzīvotās vietās ir 150 veikali. Uzņēmums ietilpst holdingā „Maxima Grupe”, kas ir lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls un darba devējs Baltijā, nodarbinot vairāk nekā 30 000 darbiniekus piecās valstīs.

Nosūtīt jautājumu Maxima Latvija

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds I
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds I
11:00 - 11:30

Pārdošanas ekspertu darbnīca

Iedvesmojies pārdot vairāk! Piesakies uz īsu pārdošanas ekspertu darbnīcu, lai mēs kopīgi rastu jaunas idejas kā arī Tavā uzņēmumā palielinātu pārdošanas apjomus un uzlabotu darbinieku efektivitāti.

Diskusiju vada: Vigants Lesausks
Scoro Austrumeiropas reģiona vadītājs, Pārdošanas Vadības Guru 2015 uzvarētājs, Pārdošanas trenneris
Vigantam ir 16 gadu pieredze starptautisku projektu pārdošanā, uzņēmumu vadībā kā arī jaunu biznesu veidošanā Latvijā un ārzemēs. Vigants ir guvis pieredzi tādos starptautiskos uzņēmumos kā IBM, Microsoft un Ericsson.

Nosūtīt jautājumu SCORO

Seminārs Zāle "BETA I"
Seminārs Zāle "BETA I"
11:00 - 11:30

Kritiskās domāšanas principi. Kā tos pielietot biznesa vidē?

Spēja pieņemt “pareizos” lēmumus būtībā nosaka mūsu panākumus. Taču - cik racionāli ir mūsu lēmumi, cik pamatoti spriedumi un cik nekļūdīgi secinājumi?

Darbojoties biznesa vidē, nemitīgi saskaramies ar nepieciešamību pieņemt lēmumus. Domājam par stratēģijām, investīcijām, politikām, tāpat arī ikdienas risinājumiem – cenām, darījumu nosacījumiem un tamlīdzīgi. Spēja pieņemt “pareizos” lēmumus būtībā nosaka mūsu panākumus. Taču - cik racionāli ir mūsu lēmumi, cik pamatoti spriedumi un cik nekļūdīgi secinājumi?  

Šajā seminārā iepazīstināsim ar kritiskās domāšanas pamata principiem, kas palīdzēs jums precīzāk izvērtēt informāciju un pieņemt pamatotākus lēmumus, kā arī stiprinās jūsu argumentācijas spēju un ļaus atpazīt paņēmienus, ko pret jums lieto citi.

Mārtiņš Vaivars - uzņēmējs, “QUO tu domā” līdzdibinātājs un valdes loceklis. Bakalaura grādu filosofijā, politikā un ekonomikā ieguvis  Oksfordas Universitātē (UK). Kembridžas Universitātes debašu turnīra uzvarētājs un Eiropas Universitāšu debašu čempionāta trešais labākais runātājs. Praktisko biznesa pieredzi guvis, strādājot kā “Infogram” finanšu direktors, pirms tam - vadības konsultants vienā no pasaules vadošajām biznesa stratēģijas konsultāciju firmām “L.E.K. Consulting” (Londona).

TRIVIUMS apmācība
Mēs apmācām gudros, kuri vēlas kļūt gudrāki. Apmācām bagātos, lai tie top bagātāki. Apmācām veiksminiekus, lai tiem veicas arī turpmāk. TRIVIUMS radīts tiem, kas vēlas augt un mainīties. Zinātkārajiem

Nosūtīt jautājumu TRIVIUMS apmācība

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds H
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds H
11:00 - 11:30

Arnolds Brūders: Saprast savas komandas potenciālu

Kurš vadības stils un kādas vadības pieejas ir komandai piemērotākās dažādos tās attīstības posmos?

Vajadzība pēc komandas, turklāt efektīvas komandas, īpaši pieaug biznesam sarežģītos laikos un situācijās. Vajadzība pēc jauninājumiem un izmaiņām, ko izsauc negaidītie pavērsieni mūsu biznesā, liek pārvērtēt arī komandas vadības efektivitāti.

 • Kā vadīt un kā strādāt ar komandu apgrūtinātas biznesa attīstības apstākļos?
 • Kas vadītājam jāzina par savas komandas potenciālu, kā šo potenciālu efektīvāk likt lietā?
 • Kurš vadības stils un kādas vadības pieejas ir komandai piemērotākās dažādos tās attīstības posmos?

Diskusiju vada: Arnolds Brūders
Pedagoģijas maģistrs, ģeogrāfs, personību un biznesa attīstības uzņēmuma JARDI partneris un treneris. Vada gan uzņēmumu komandu un grupu treniņus, gan dažāda rakstura individuālas attīstības nodarbības klientu apkalpošanas, pārdošanas, komandas veidošanas, vadības un saskarsmes jomās kopš 1998. gada.
Viens no aktīvo komandu veidošanas programmu izstrādes un īstenošanas aizsācējiem Latvijā. Sertificēts starptautiski atzīto Inscape Publishing produktu treneris. Ir strādājis kā eksperts vairākos starptautiskos ES projektos ārpus Latvijas.

JARDI
2009. gadā dibināts personību un biznesa attīstības treniņu uzņēmums, licencēts Inscape Publishing programmu (DiSC, CARE, Time Mastery) pārstāvis Latvijā. Katru rīcību, darbu vai projektu iespējams pilnveidot ne vien no augstākas produktivitātes vai efektīvākas organizācijas, bet arī no cilvēka un vides vērtības viedokļa.

Nosūtīt jautājumu JARDI

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds D
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds D
11:00 - 11:30

Eksporta risku mazināšana maziem un vidējiem uzņēmumiem

Debitoru nemaksāšanas risku apdrošināšanas iespējas

Šodien uzņēmuma stabilā izaugsmē nozīmīga loma ir spējā veiksmīgi vadīt riskus, realizējot produkciju vai pakalpojumus ārējos tirgos. Kā mazināt ārvalstu debitoru nemaksāšanas riskus, kā to darīt pareizi, ar kādām grūtībām uzņēmums var saskarties, kā droši eksportēt, izmantojot eksporta kredītu garantijas. Tāpat, tikšanās laikā radīsiet atbildes uz jautājumiem, kādām situācijām kāds ārvalstu debitoru risku seguma veids būtu atbilstošākais.

Artūrs Karlsons, ALTUM Eksporta garantiju daļas vadītājs
Eksporta kredīta garantiju un tirdzniecības kredītrisku apdrošināšanas jautājumi ir Artūra profesionālās darbības virziens jau vairāk nekā septiņus gadus, līdz tam gūstot pieredzi Ekonomikas ministrijā jautājumos, kas saistīti ar eksporta veicināšanas politikas veidošanu.

Attīstības finanšu institūcija ALTUM
Valsts atbalsts finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, riska kapitāls) visos uzņēmumu izaugsmes posmos, sākot no idejas līdz stabilai izaugsmei

Nosūtīt jautājumu Attīstības finanšu institūcija ALTUM

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds J
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds J
11:00 - 11:30

Vai mūsu uzņēmumam vajadzīgs Lean?

Sarunas laikā noskaidrosim, vai Lean ir tablete, vai spēcīgs instruments. Vai tas var palīdzēt jebkuram uzņēmumam? Vai tā ir tikai modes lieta, kas reālu labumu nedod? Ieskicēsim arī situācijas, kad vērienīgas Lean aktivitātes labāk nesākt

Ekspertdarbnīcā runāsim par:

 • Lean metodes un problēmas, ko tās risina
 • Ieskats par izaicinājumiem savos uzņēmums
 • Uzņēmuma vadības un Lean komandas pienākumi
 • Uzņēmumu ieguvumi no Lean 

Diskusiju vadīs: Ginta Grandāne
Lean.lv pārstāve Latvijā, Biznesa efektivitātes asociācijas valdes locekle. Realizētas Lean programmas ražošanas un servisa organizācijās, vairāku gadu garumā savas zināšanās nododu arī studentiem dažādās augstskolās

Lean.lv
Lean.lv ir 11 ekspertu komanda, kas desmit gadu laikā ir palīdzējusi vairāk kā 40 uzņēmumiem visā Baltijā palielināt procesu efektivitāti, izmantojot Lean metodes. Kopš 2011. gada Lean.lv ir lielākais Honsha sadarbības partneris Baltijas valstīs. Honsha ir sadarbības partneris, kas apvieno korporācijas Toyota vadītājus un ekspertus.

Nosūtīt jautājumu Lean.lv

Seminārs Zāle "GAMMA"
Seminārs Zāle "GAMMA"
11:00 - 11:30

PUSVADITĀJI - uzņēmumu glābiņš vai posts?

Uzzini vairāk par pusvadītāja lomu un ietekmi uz organizācijas darba rezultātiem un efektivitāti no mērķu un procesu vadības skatu punkta

Parasti organizācijās tiek runāts par Darītājiem – vērtību radītājiem un Vadītājiem – tiem, kas rada apstākļus darītājiem. Katrai no šīm lomām ir savi mērķi un darba metodes. Darītāji - dara, Vadītāji – vada. Tomēr savā konsultāciju praksē esam konstatējuši vēl trešo lomu, kuras nozīme un ietekme līdz šim ir nepietiekami novērtēta – tie ir Pusvadītāji. Šoreiz vairāk par šo lomu. Pusvadītāja ietekmi uz organizācijas darba rezultātiem un efektivitāti no mērķu un procesu vadības skatu punkta

FORCEO
FORCEO ir biznesa konsultāciju un vadītāju apmācību kompānija, kas nodarbojas ar uzņēmumu pārvaldības jautājumiem un integrētām vadītāju apmācībām. Veidojam sistēmas, kas strādā un rada veselīgu vidi attīstībai. Uz biznesa attīstību vienmēr skatāmies no uzņēmuma vadītāja skatu punkta, jo ticam, ka uzņēmums nekad nebūs labāks par tā vadītājiem!

Nosūtīt jautājumu FORCEO

Seminārs Zāle "ALFA", BETA II
Seminārs Zāle "ALFA", BETA II
11:00 - 11:30

20 praktiski padomi zīmola virzībai digitālajā vidē

Digitālais mārketings ir lieliska lieta, bet kā to veiksmīgi izmantot savā labā un sasniegt biznesa mērķus? Pavisam īsi un kodolīgi - priekšnoteikumi un padomi, kā virzīt zīmolu digitālajā vidē.

Ikviens uzņēmējs saprot, cik būtiski šobrīd ir atrasties digitālajā vidē, taču nebūt nepietiek ar atrašanos vien. Svarīgi ir saprast, kā digitālie instrumenti var mums palīdzēt sasniegt biznesa mērķus, kā tie var palīdzēt nopelnīt vairāk. Reklāma Google tīklā, sociālo mediju mārketings, satura mārketings, mājas lapas nozīme, e-pastu un mobilais mārketings - par šiem visiem instrumentiem, to efektīvu izmantošanu un jaunākajām tendencēm uzzināsiet praktiskajā seminārā  "20 praktiski padomi zīmola virzībai digitālajā vidē”.

Semināru vadīs: Marta Elste
Marta ir digitālā mārketinga aģentūras Digital Marketing Group vadītāja, kopš 2009. gada palīdz uzņēmumiem veidot komunikāciju un mārketinga stratēģijas digitālajā vidē. Pieredze lielbudžeta Google AdWords kampaņu veidošanā lieliem uzņēmumiem Baltijas valstīs un citur pasaulē. Īpaši interesējas par E-komercijas kampaņu veidošanu un analītiku, sarežģītu remārketinga kampaņu stratēģiju veidošanu. Kā stūrakmeni veiksmīgam digitālajam mārketingam un komunikācijai uzskata kampaņu datu analītiku un rezultātu mērīšanai.

2014. gadā ieguvusi Google Certified Trainer statusu, kas ļauj apmācīt citu aģentūru darbiniekus.

Uzstājusies vieslekcijās Latvijas Universitātē, vadījusi seminārus un apmācījusi uzņēmumu darbiniekus.

Digital Marketing Group
Mēs esam digitālā mārketinga aģentūra, un mēs ticam, ka viskompetentākie speciālisti, visdažādākās sarežģītības un apjoma digitālo kampaņu pieredze, aizrautība, iedvesma, prieks par izcīnītajām uzvarām un galu galā - forši cilvēki veido ideālu salikumu satriecošu digitālo kampaņu vadīšanā. Kā mēs mēdzam teikt - pareizā ķīmija perfektam risinājumam

Nosūtīt jautājumu Digital Marketing Group

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds A
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds A
11:00 - 11:30

Jānis Karāns: SMS biznesam viedtālruņu laikmetā

Viedtālruņu ēra sniedz jaunas iespējas komunikācijai. Uzzini, kādi SMS mārketinga risinājumi var palīdzēt tavam biznesam

Ekspertdarbnīcā runāsim par SMS mārketinga jaunākajām tendencēm un risināumiem, īpaši attiecībā uz šķietami vecmodīgās īsziņas lomu viedtālruņu laikmetā. Noskaidrosim, kas jāņem vērā uzsākot SMS komunikāciju.

Ekspertdarbnīcas vadītājs: Jānis Karāns - Sales.lv projektu vadītājs.
Katru mēnesi koordinē un plāno mārketinga kampaņas lieliem un maziem uzņēmumiem. 
“Esmu pārliecināts, ka pareiza un laicīga komunikācija ilgtermiņā var radīt nenovērtējamu biznesa un klienta savstarpēju uzticību.”
Digital Marketing Group
Mēs esam digitālā mārketinga aģentūra, un mēs ticam, ka viskompetentākie speciālisti, visdažādākās sarežģītības un apjoma digitālo kampaņu pieredze, aizrautība, iedvesma, prieks par izcīnītajām uzvarām un galu galā - forši cilvēki veido ideālu salikumu satriecošu digitālo kampaņu vadīšanā. Kā mēs mēdzam teikt - pareizā ķīmija perfektam risinājumam

Nosūtīt jautājumu Digital Marketing Group

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds B
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds B
11:00 - 11:30

Statoil apkalpošanas filozofija

Aicinām uz pieredzes apmaiņu un diskusiju vadītājus un klientu vadības speciālistus

Nav noslēpums, ka daudzi par vienu no Latvijas lielākajiem veiksmes stāstiem klientu servisa jomā uzskata uzņēmumu Statoil. Likumsakarīgi, rodas  jautājums, kāda tad ir uzņēmuma „maģiskā” formula, kura tik labi strādā? ...

Jums būs iespēja atrast atbildes uz vairākiem jautājumiem par klienta servisa kvalitāti, pajautājot Statoil ekspertiem:

 • Viens no jautājumiem, uz ko daudzi savos uzņēmumos meklē atbildi – kā veicināt to, lai darbinieks būtu iedvesmots katru dienu strādāt no sirds un sniegt labu servisu klientiem?
 • Kā  panākt savu darbinieku aizrautību un lojalitāti?
 • Kā sasniegt un ilgtermiņā noturēt labu klientu servisa līmeni?
 • Kāda ir klientu servisa nozīme uzņēmuma attīstībā?
STATOIL
Circle K ir viens no lielākajiem un pasaulē pazīstamākajiem zīmoliem, kas Latvijā ik dienu apkalpo tūkstošiem klientu, nodrošinot ērtāko iepirkšanās pieredzi

Nosūtīt jautājumu STATOIL

Zibkontakti Ekspozīcijas halle
Zibkontakti Ekspozīcijas halle
11:00 - 11:30

Zibkontakti sadarbībā ar Business Network

Meklē jaunus sadarbības kontaktus? Piesakies kontaktpanelim un tiekamies EXPO BIZNESAM!

Vai Tev viegli ir nācies uzsākt sarunu un piedāvāt savu sadarbību cilvēkam, ar kuru neesat personīgi pazīstams? Protams, uzsākt sarunas ar svešiniekiem nav vienmēr tik viegli. Pamatā mūsu bailes rodas no nezināmā, kas ir šī persona un ko tā teiks man.

Mums ir vienkāršs risinājums - zibkontakti ir vieta, kur ikviens ir tur tā paša iemesla dēļ kā Tu! Piesaki brīvbiļeti EXPO BIZNESAM 2016 un reģistrē vietu zibkontaktos. 

Ieteikumi dalībai kontaktpanelī:

 • Sagatavo vizītkartes!
 • Uzsākot sarunu, saki, ko Tu meklē!
 • Ja Tev ir daudz, ko teikt, tad izvēlies būtiskāko, jo pārējo var izstāstīt arī vēlāk, apmainoties ar kontaktiem.
 • Iespējams, ka persona, ar kuru Tu komunicē, nevar palīdzēt Tavā jautājumā, tomēr atceries, ka viņš/viņa var iepazīstināt ar citiem, kuriem ir tas, ko Tev vajag.
 • Atceries, Tev nav jāpalīdz katram, ar kuru Tu tiecies!
 • Atstāj par sevi labu iespaidu un neaizmirsti pateikties par doto iespēju iepazīties. Parūpējies par to, lai nākamā saruna vai e-pasts sāktos ar vārdiem: "Mēs tikāmies EXPO BIZNESAM 2016! :)"

Papildu izmanto kontaktsienu - uzraksti, ko Tu meklē un sadarbības iespējas Tevi atradīs pašas.

Business Network
Uzņēmumu tīkls Business Network ir vienīgā platforma Latvijā, kura izveidota tieši uzņēmējiem. Business Network mērķis ir nodrošināt vietni, kurā satiekas uzņēmēji, lai audzētu biznesu. Ienāciet www.businessnetwork.lv

Nosūtīt jautājumu Business Network

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds G
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds G
11:00 - 11:30

Iveta Apine: Uzņēmumus kā dzīvs organisms. Kā to vadīt, lai tas plauktu un pilnveidotos?

Mēs veidojam un gribam piederēt veiksmīgām organizācijām. Kas nosaka norganizācijas veiksmi? Viens no veidiem, kā uz to paskatīties, ir izprast organizāciju kā vienotu dzīvu sistēmu jeb orgnismu. Šis skats ļauj ieraudzīt savu vietu uzņēmumā, labāk izprast savstarpējo mijiedarbību, pieņemt gudrākus lēmumus, ieguldīt savu un citu cilvēku energiju jēgpilni.

Organizāciju var iepazīt un izprast ne tikai kā struktūru, funkciju, mērķu kopumu, bet kā dzīvu sistēmu, vienotu lauku, kuram mēs piederam, kur mums ir noteikta vieta un ar ko esam pastāvīgā mijiedarbībā. Ja mēs strādājot organizācijā, esam apmierināti ar savu darbu un sasniedzam mērķus, mēs esam motivēti un gandarīti, savukārt, organizācija kā dzīva sistēma plaukst un pilnveidojas. Kāpēc dažās organizācijās tas ir iespējams un citās nē? Kas ir sistēmisko principi, kas to nosaka? Kā būt veiksmīgam, veidojot, vadot vai strādājot organizācijā?

Diskusiju vada: Iveta Apine,
vadības koučs, organizāciju sistēmkonsultante
organizāciju sistēmkonsultante un sistēmisko sakŗtojumu vadītāja
vadības iemaņu tenere un pasniedzēja
koučinga, apmācibu un konsultāciju uzņēmuma "Humulus" valdes locekle

ICF Latvia
ICF Latvia – International Coach Federation Latvijas nodaļa. ICF ir lielākā profesionālo kouču federācija pasaulē, kas palīdz koučiem attīstīties un uztur augstu​s​ profesijas standartu​s​

Nosūtīt jautājumu ICF Latvia

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds E
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds E
11:00 - 11:30

Valdis Melderis: Kādēļ komunikācijā pieļaujam vienas un tās pašas kļūdas atkal un atkal?

Atbildēšu uz jūsu jautājumiem un dalīšos pieredzē ar citiem, kas uzņēmumu vadītājiem var palīdzēt veidot komunikāciju. Un - kādēļ mēs atkal un atkal pieļaujam vienas un tās pašas kļūdas.
25 gadus strādājot elektroniskajo mediju un pasākumu biznesā, esmu novērojis, ka komunikācijā, tāpat kā uzņēmējdarbībā, svarīgi ievērot dažus pamatprincipus:
1. Pirms kaut ko saki, noskaidro, kas ir tavs patiesais NOLŪKS.
2. Noskaidro, kas ir SVARĪGI tavai AUDITORIJAI. Kāds tai no Tevis teiktā labums.
3. Apsoli to sniegt, un TURI SOLĪJUMU.
4. IEGROŽO savu EGO, jo tam vienmēr būs "labāk zināms, kas jādara".
 
Diskusijas vadītājs: Valdis Melderis
Pēc pārliecības - kritiski domājošs nerātnis. Mīl aizraujošus cilvēkus un klasiskus močus. 
Devīze: labāk darīt, nekā perfekti. 
No pieredzes zina teikt, ka pa īstam mēs mācāmies tikai no savām kļūdām.
Valdis Melderis
Vada izklaidējoši intelektuālus pasākumus un komunikācijas treniņus. Arī Radio Skonto rīta cēlienu un izrādi SEX GURU. Radio un TV programmu vadītājs kopš 1990. gada. LU diplomā rakstīts: Skolu psihologa asistents, psiholoģijas skolotājs. Pēc pārliecības - kritiski domājošs nerātnis. Mīl aizraujošus cilvēkus un močus.

Nosūtīt jautājumu Valdis Melderis

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds F
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds F
11:00 - 11:30

Krīvs Lode: Prasības aug, vērtības paliek – kā runāt klienta ieguvumu valodā

Mainās klienti, pieaug prasības, vai maināmies arī mēs? Ieguvumu valoda no cita skate punkta. Kā ikdienas pārdošanas procesam pievienot augstāku vērtību un palīdzēt pārvērst to par savstarpējā uzticībā balstītu ilgtermiņa partnerību?

Diskusijas un eksperta viedoklis par spēju pozicionēt sevi un sava uzņēmuma produktus no vērtības, nevis cenas ieguvuma.

Grupas konsultācijas KIC eksperta vadībā ļaus atrast atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

 • Kas klientu virza pozitīva lēmuma pieņemšanas virzienā un kā to efektīvāk ietekmēt?
 • Kā iebildumu “pārāk dārgi” pārvērst darījumā?
 • Kā ikdienas pārdošanas procesam pievienot augstāku vērtību un palīdzēt pārvērst to par savstarpējā uzticībā balstītu ilgtermiņa partnerību?

Aicinām B2B sektora uzņēmumu vadītājus, pārdošanas vadītājus un pārdošanas speciālistus iesūtīt jautājumus ekspertam par pārdošanas procesu, sagatavošanos, ieguvumu meklējumiem un virzīšanu darījuma noslēgšanai.  

Krīvs Lode – gluži kā Lode trāpa īstajos mērķos – precīzi un ilgtermiņā.
Pārdošanas, biznesa attīstības un vadības eksperts kopš 1998. gada. Strādājis vadošos amatos B2B sektorā, vairum- un mazumtirdzniecībā. Profesionālā pieredze ir gan vietējā kapitāla uzņēmumos (VERNERS VT, Energolukss), gan lielās starptautiskās kompānijās (Philip Morris, Robert Bosch, Rautakesko, Statoil Fuel and Retail Latvia). Šobrīd ir Narvesen Baltija mazumtirdzniecības vadītājs, kura darba rezultāti liek sevi manīt ikvienā iepirkšanās reizē.

Darbības specifika: darbs ar produktiem, kas dārgāki kā vidēji tirgū.

Komercizglītības centrs
KIC ir tirgus līderis, kas nodrošina vadītāju attīstības risinājumus un plašākās slēgto mācību, ilgtermiņa attīstības programmu un konsultāciju iespējas darbinieku un uzņēmumu attīstībai

Nosūtīt jautājumu Komercizglītības centrs

12:00 - 13:00

Seminārs Zāle "BETA I"
Seminārs Zāle "BETA I"
12:00 - 12:30

Alternatīvais finansējums maziem un vidējiem uzņēmumiem

Praktiski padomi alternatīvā finansējuma piesaistē un šo finansējuma sniedzēju kontakti. Aktuālās tendences alternatīvā finansējuma nozarē.

Uzņēmumus var finansēt ne tikai bankas. Tāpat finansējums nav pieejams tikai tehnoloģiski inovatīviem un eksportējošiem uzņēmumiem. Seminārā tiks prezentēti alternatīvi finansējumu avoti maziem un vidējiem uzņēmumiem - alternatīvie kreditētaji, mezanīns  un riska kapitāls.
Praktiski padomi alternatīvā finansējuma piesaistē un šo finansējuma sniedzēju kontakti.  Aktuālās tendences alternatīvā finansējuma nozarē.

Juris Grišins: Starptautiskā finanšu uzņēmuma Capitalia vadītājs. Pieredze strādājot vadošās investīciju bankās Autrumeiropā, Islandē un Zviedrijā. Kopš 2006. gada aktīvi darbojas riska kapitāla jomā, pārvaldot vienu no lielākajiem riska kapitāla fondiem Latvijā. Strādājis Latvijas Riska Kapitāla asociācijas valdē, kā arī bijis līdzdibinātājs un valdes loceklis Rīgas Ekonomikas Augstskolas Mentoru klubam un Latvijas Biznesa Eņģeļu tīklam.

CAPITALIA
NASDAQ Riga fondu biržā pārstāvētā AS Capitalia ir vadošais mazo un vidējo uzņēmumu finansētājs Baltijas valstīs. Darbojoties kopš 2007.gada Capitalia ir ieguldījusi vairāk kā 1000 kompānijās Latvijā, Lietuvā un Igaunijā

Nosūtīt jautājumu CAPITALIA

Seminārs Zāle "GAMMA"
Seminārs Zāle "GAMMA"
12:00 - 12:30

Lietišķā sarakste

Seminārā runāsim par profesionālas un iedarbīgas lietišķās sarakstes pamata principiem. Aplūkosim izplatītākās kļūdas, labās un sliktās prakses piemērus, aktuālās tendences, kā arī dažus praktiskus paņēmienus savas valodas uzlabošanai

Valoda ir mūsu vizītkarte lietišķajā vidē. Tā rada iespaidu ne tikai par mums, bet arī par uzņēmumu, ko pārstāvam. Pareiza, bagāta un skaidra rakstu valoda liecina par kompetenci, atbildību, iedziļināšanos un rūpēm par lasītāju.

Šajā seminārā runāsim par profesionālas un iedarbīgas lietišķās sarakstes pamata principiem. Aplūkosim izplatītākās kļūdas, labās un sliktās prakses piemērus, aktuālās tendences, kā arī dažus praktiskus paņēmienus savas valodas uzlabošanai.

Aiga Veckalne - pieredzējusi latviešu valodas un lietišķās saziņas etiķetes eksperte un pasniedzēja ar gandrīz 20 gadu pieredzi valodu un tulkošanas nozarē. Ieguvusi profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, bakalaura grādu filoloģijā, šobrīd mācās doktora studiju programmā “Valodniecība”.

TRIVIUMS apmācība
Mēs apmācām gudros, kuri vēlas kļūt gudrāki. Apmācām bagātos, lai tie top bagātāki. Apmācām veiksminiekus, lai tiem veicas arī turpmāk. TRIVIUMS radīts tiem, kas vēlas augt un mainīties. Zinātkārajiem

Nosūtīt jautājumu TRIVIUMS apmācība

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds E
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds E
12:00 - 12:30

Jānis Buks: Pārmaiņu plānošana uzņēmumu apvienošanā

Aicinu organizāciju vadītājus uz diskusiju un pieredzes apmaiņu par tēmu - pārmaiņu vadības plānošana uzņēmumu apvienošanā

Attīstoties pakalpojumu konkurencei tirgū, uzņēmumi meklē jaunas iespējas kā nodrošināt attīstību, apvienojot savus resursus. Veiksmīgas apvienošanās process nozīmē ne tikai resursu sapludināšanu, bet arī rūpīgi izplānotu aktivitāšu kopumu, kurā svarīgu lomu spēlē sadarbība starp uzņēmumu vadību un darbiniekiem.

Diskusijas vadītājs: Jānis Buks
Nordea Bank AB Latvijas filiāles vadītājs, Lielo uzņēmumu departamenta vadītājs, Nordea Vadības komitejas loceklis, sākot no 2010. gada.

NORDEA BANKA
Nordea pēc aktīviem ir piektā lielākā banka Latvijā, kas nodrošina pilnu servisu un plašu pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem

Nosūtīt jautājumu NORDEA BANKA

Seminārs Zāle "BETA II"
Seminārs Zāle "BETA II"
12:00 - 12:30

Cāļus skaita rudenī jeb darbinieku attīstība un mācību efektivitāte organizācijās

Gan uzņēmumos, gan valsts institūcijās aizvien aktuālāks kļūst jautājums par darbinieku attīstības un mācību efektivitātes nozīmīgumu organizācijas mērķu sasniegšanā. Pieredze sadarbojoties ar dažādām organizācijām mācību un konsultāciju projektos, ļauj izprast esošās tendences un vēlamo virzību darbinieku attīstības jomā Latvijā.

Semināra tēmas

 1. Darbinieku attīstības un mācību jautājumu vieta organizācijas stratēģijā.
 2. Precīza mācību vajadzību apzināšana kā svarīgs priekšnoteikums   darbinieku attīstības efektivitātei.
 3. Iekšējās mācības organizācijā vai ārējais mācību piegādātājs?
 4. Mācību novērtēšana un rezultāta efektivitāte.

Jānis Gredzens, Spring Valley vadības konsultants

Jānis Gredzens ir Organizācijas attīstības centra Spring Valley valdes loceklis, vadības konsultants un pasniedzējs. Jānis konsultē uzņēmumus uzņēmuma vadībā, pārmaiņu vadībā un personāla vadībā. Ieguvis telekomunikāciju maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē. 

 Profesionālo kvalifikāciju personāla vadībā un menedžmentā ieguvis Cable&Wireless koledžā Koventrijā, Lielbritānijā, Nordic Leadership Management programmā Tallinā. Iegūts organizāciju konsultanta sertifikāts Eiropas menedžmenta centrā Briselē. No 2006. gada darbojas kā mentors biedrības „Līdere”projektos. 2013. gadā ir saņēmis balvu „Gada mentors ” Aktīvi darbojas Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtā, Latvijas biznesa konsultantu asociācijā un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā. No 2011. gada darbojas kā eksperts Ilgtspējas indeksa Darba vides sadaļā.

Vadījis konsultāciju un mācību projektus tādos uzņēmumos, kā Latvijas Pasts, Rīgas domes attīstības departaments, East Metal, Lattelecom, Fazer, Dardedze Hologrāfija, Veeseadmed, SAF Tehnika, Rīgas Stradiņa universitāte, LVĢMC, Valsts ieņēmumu dienests, Sadales tīkls u.c. Sagatavo un vada mācību kursus par organizāciju stratēģisko vadību, biznesa plānošanu, vadības procesu efektivitātes uzlabošanu, pārmaiņu vadību, personāla vadību, darbinieku motivēšanu un darba izpildes novērtēšanu.

Spring Valley
Spring Valley ir viens no vadošajiem - TOP10 - mācību un attīstības jomas uzņēmumiem Latvijā

Nosūtīt jautājumu Spring Valley

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds B
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds B
12:00 - 12:30

Statoil apkalpošanas filozofija

Aicinām uz pieredzes apmaiņu un diskusiju vadītājus un klientu vadības speciālistusi

Nav noslēpums, ka daudzi par vienu no Latvijas lielākajiem veiksmes stāstiem klientu servisa jomā uzskata uzņēmumu Statoil. Likumsakarīgi, rodas  jautājums, kāda tad ir uzņēmuma „maģiskā” formula, kura tik labi strādā? ...

Jums būs iespēja atrast atbildes uz vairākiem jautājumiem par klienta servisa kvalitāti, pajautājot Statoil ekspertiem:

 • Viens no jautājumiem, uz ko daudzi savos uzņēmumos meklē atbildi – kā veicināt to, lai darbinieks būtu iedvesmots katru dienu strādāt no sirds un sniegt labu servisu klientiem?
 • Kā  panākt savu darbinieku aizrautību un lojalitāti?
 • Kā sasniegt un ilgtermiņā noturēt labu klientu servisa līmeni?
 • Kāda ir klientu servisa nozīme uzņēmuma attīstībā?
STATOIL
Circle K ir viens no lielākajiem un pasaulē pazīstamākajiem zīmoliem, kas Latvijā ik dienu apkalpo tūkstošiem klientu, nodrošinot ērtāko iepirkšanās pieredzi

Nosūtīt jautājumu STATOIL

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds H
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds H
12:00 - 12:30

Aigars Kokins: Konsultācija-simulācija: personalizēti instrumenti neregulāru cenu veidošanā

Instrumenti ikdienas lietošanai visiem, kuri veido cenu piedāvājumus, kā arī var tikt izmantoti kā mācību trenažieri tirdzniecības personāla mācībām un cenu un atlaižu sakarību izpratnes veidošanai
 1. Cenas izveides kalkulators, kurš uzskatāmi demonstrē cenas, apjoma un atlaides sakarību, noderēs, ja jūsu ikdiena ir cenu noteikšana tirdzniecības kampaņām un liela apjoma vai nestandarta darījumiem.
 2. Kalkulators, kurš attēlo cenas un pašizmaksas sakarību, paredzēts lietošanai situācijās, kurās jums ir radusies neizmantota pieejamo resursu kapacitāte vai ražošanas jauda.

Instrumenti paredzēti ikdienas lietošanai visiem, kuri veido cenu piedāvājumus, kā arī var tikt izmantoti kā mācību trenažieri tirdzniecības personāla mācībām un cenu un atlaižu sakarību izpratnes veidošanai.

Konsultēs: AIGARS KOKINS
Finansists, konsultants un vadības treniņu vadītājs. Plaša pieredze vietējo un starptautisku uzņēmumu finanšu vadībā. Biznesa vadības maģistra grāds (EMBA), ACCA sertifikāts. Autors programmām: Finanšu vadība nefinanšu vadītājiem un Riska un cēloņu analīze. Komandas treniņu vadītājs, pieredzējis orientierists.

JARDI
2009. gadā dibināts personību un biznesa attīstības treniņu uzņēmums, licencēts Inscape Publishing programmu (DiSC, CARE, Time Mastery) pārstāvis Latvijā. Katru rīcību, darbu vai projektu iespējams pilnveidot ne vien no augstākas produktivitātes vai efektīvākas organizācijas, bet arī no cilvēka un vides vērtības viedokļa.

Nosūtīt jautājumu JARDI

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds J
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds J
12:00 - 12:30

Nosacījumi veiksmīgas Lean sistēmas ieviešanai

Lean un efektivitāte ir kļuvis par modes lietu, mēs daudz par to runājam, ejam uz kursiem, šo to uzlabojam, bet kā mums veicas ar Lean kā sistēmas un kultūras iedzīvināšanu savos uzņēmumos?

Ekspertdarbnīcā runāsim par:

 • Lean ieviešanas soļiem
 • Lean metodēm un ieguvumiem no tām
 • Ieviešanas plāna izveidi
 • Veiksmes priekšnosacījumiem

Diskusiju vadīs: Ginta Grandāne
Lean.lv pārstāve Latvijā, Biznesa efektivitātes asociācijas valdes locekle. Realizētas Lean programmas ražošanas un servisa organizācijās, vairāku gadu garumā savas zināšanās nododu arī studentiem dažādās augstskolās

Lean.lv
Lean.lv ir 11 ekspertu komanda, kas desmit gadu laikā ir palīdzējusi vairāk kā 40 uzņēmumiem visā Baltijā palielināt procesu efektivitāti, izmantojot Lean metodes. Kopš 2011. gada Lean.lv ir lielākais Honsha sadarbības partneris Baltijas valstīs. Honsha ir sadarbības partneris, kas apvieno korporācijas Toyota vadītājus un ekspertus.

Nosūtīt jautājumu Lean.lv

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds C
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds C
12:00 - 12:30

Biznesa procesu efektivizācija un iekšējās kultūras pārmaiņas lielākajā Latvijas mazumtirdzniecības uzņēmumā

Aicinām uzņēmumu vadītājus uz pieredzes apmaiņu par pārmaiņu ieviešanu biznesa procesu efektivizācijā

Mazumtirdzniecība ir viena no jomām, kuru efektivitātes meklējumi un darbinieku profila izmaiņas skars visvairāk – pieaugošā konkurence prasīs pēc būtības pārskatīt daudzus procesus sākot no sortimenta veidošanas un loģistikas līdz ikdienas darbībām veikalos. Nākotnes darbinieks tirdzniecībā vairs nebūs vienkāršu darbu veicējs, bet plašu funkciju speciālists. Tas pakāpeniski mainīs darbinieku profilu mazumtirdzniecībā, vienlaikus radot daudz jautājumu un izaicinājumu, kuriem jāsagatavojas. 

Protams, šādas vērienīgas pārmaiņas ir sarežģīti procesi arī uzņēmumā, kas ir lielākais darba devējs Latvijā ar 8000 strādājošo un dod daudz atziņu un pieredzes, ar ko esam gatavi dalīties.

Diskusiju ekspertdarbnīcā vadīs:

SIA “Maxima Latvija” Operacionālā vadītāja (Chief Operating Officer - COO) Kristīne Āboltiņa
SIA “Maxima Latvija” Korporatīvo attiecību vadītājs Ivars Svilāns

Maxima Latvija
Mazumtirdzniecības tīkls, kam Latvijā 45 apdzīvotās vietās ir 150 veikali. Uzņēmums ietilpst holdingā „Maxima Grupe”, kas ir lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls un darba devējs Baltijā, nodarbinot vairāk nekā 30 000 darbiniekus piecās valstīs.

Nosūtīt jautājumu Maxima Latvija

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds G
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds G
12:00 - 12:30

Zaiga Oborenko: Emocionālais un racionālais pārdošanas komandas vadīšanā

Pārdošanā procesi ir dinamiski – gan emocionāli, gan racionāli. Esot pārdošanas vadībā, miera nav nekad. Tomēr pārdošanas procesu un pārdevēju komandu ir iespējams mērķtiecīgi vadīt - plānot, organizēt, motivēt, kontrolēt.

Pārdošanas sistēma, ko paši izveidojam uzņēmumā, ir relatīvi stabila, tomēr, lai vai cik tā arī nebūtu „atstrādāta”, rezultātu dinamika liek vadītājam turēt acis atvērtas nepārtraukti. Pārdošanas rezultāts ir noticis fakts, bet process ir tas, kur vadītājs spēj daudz ko darīt un ietekmēt rezultātu. Kādi mehānismi un kādi instrumenti ir efektīvi?  Kā padarīt pārdošanas rezultātu paredzamu un ietekmējamu? Vērtīgs darba instruments ir līdzsvarotā rādītāju karte. Ko līdzsvarojam? Kā mēs varam strādāt ar savu pārdevēju komandu ilgtermiņā un tajā pat laikā katru dienu?

Zināma kārtība un skaidrība rada mieru. Kad līdzsvars zūd, sistēma par to „ziņo”. Izmantojot līdzsvaroto rādītāju karti kā vienu no  vadības instrumentiem, izkristalizējas skaidrība: kas ir kas, kas ir kur, kas ir sasniedzams un kas kam darāms. 

Diskusijas tematika un jautājumi

 1. Vai pārdošanā vajadzīga komanda? Vai pārdevējs ir konkurents viens otram? Vai pārdevējam vajadzīga komanda? Kāds vadītājs vajadzīgs pārdevēju komandai?
 2. Kā darbojas komandas principi pārdošanā?
 3. Kā izstrādāt motivējošus mērķus ikvienam pārdevējam un pārdevēju komandai?
 4. Kas ir līdzsvarotā rādītāju karte? Kā to izstrādāt pārdošanas komandai? Dažādas perspektīvas kopsakarībās stratēģijas kartē

Mērķa auditorija: pārdošanas vadītāji, uzņēmumu vadītāji, personāla vadītāji

Diskusiju vada: Zaiga Oborenko, Mob. 29259511, E-pasts: zaiga@viverum.lv

 • Vadītāju izaugsmes un komandu attīstības trenere, pārdošanas un biznesa koučs
 • Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas docente,  docētāja  Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā „RISEBA”
 • Vairāk kā 20 gadu augstākā līmeņa  vadības pieredze  uzņēmumu vadībā, pārdošanas un mārketinga jomā starptautiskajos un vietējos uzņēmumos
 • Konsultāciju uzņēmuma „Viverum” valdes locekle
 • ICF (International Coach Federation) un ICF Latvia biedrs
ICF Latvia
ICF Latvia – International Coach Federation Latvijas nodaļa. ICF ir lielākā profesionālo kouču federācija pasaulē, kas palīdz koučiem attīstīties un uztur augstu​s​ profesijas standartu​s​

Nosūtīt jautājumu ICF Latvia

Zibkontakti Ekspozīcijas halle
Zibkontakti Ekspozīcijas halle
12:00 - 12:30

Zibkontakti sadarbībā ar Business Network

Meklē jaunus sadarbības kontaktus? Piesakies kontaktpanelim un tiekamies EXPO BIZNESAM!

Vai Tev viegli ir nācies uzsākt sarunu un piedāvāt savu sadarbību cilvēkam, ar kuru neesat personīgi pazīstams? Protams, uzsākt sarunas ar svešiniekiem nav vienmēr tik viegli. Pamatā mūsu bailes rodas no nezināmā, kas ir šī persona un ko tā teiks man.

Mums ir vienkāršs risinājums - zibkontakti ir vieta, kur ikviens ir tur tā paša iemesla dēļ kā Tu! Piesaki brīvbiļeti EXPO BIZNESAM 2016 un reģistrē vietu zibkontaktos. 

Ieteikumi dalībai kontaktpanelī:

 • Sagatavo vizītkartes!
 • Uzsākot sarunu, saki, ko Tu meklē!
 • Ja Tev ir daudz, ko teikt, tad izvēlies būtiskāko, jo pārējo var izstāstīt arī vēlāk, apmainoties ar kontaktiem.
 • Iespējams, ka persona, ar kuru Tu komunicē, nevar palīdzēt Tavā jautājumā, tomēr atceries, ka viņš/viņa var iepazīstināt ar citiem, kuriem ir tas, ko Tev vajag.
 • Atceries, Tev nav jāpalīdz katram, ar kuru Tu tiecies!
 • Atstāj par sevi labu iespaidu un neaizmirsti pateikties par doto iespēju iepazīties. Parūpējies par to, lai nākamā saruna vai e-pasts sāktos ar vārdiem: "Mēs tikāmies EXPO BIZNESAM 2016! :)"

Papildu izmanto kontaktsienu - uzraksti, ko Tu meklē un sadarbības iespējas Tevi atradīs pašas.

Business Network
Uzņēmumu tīkls Business Network ir vienīgā platforma Latvijā, kura izveidota tieši uzņēmējiem. Business Network mērķis ir nodrošināt vietni, kurā satiekas uzņēmēji, lai audzētu biznesu. Ienāciet www.businessnetwork.lv

Nosūtīt jautājumu Business Network

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds F
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds F
12:00 - 12:30

Raimo Smukais: Kas motivē pārdevēju? Alga, bonusi? Kas ir gandarījums? Vai ar to arī var samaksāt?

Noderīguma sajūta. Piederības sajūta. Darbs un komunikācija ar savu pārdošanas komandu - kā radīt pārdevēju "perpetuum mobile"? Pārdošanas motivācijas eksperta konsultācija ar darbnīcu.

Diskusija ar interesentiem eksperta vadībā.  Cik svarīgi ir, lai pārdevēja ieguldījums tiktu novērtēts? Publiska novērtējuma un individuālā novērtējuma īpatnības. Novērtējums kā motivātors turpmākai rīcībai.

Aicinām B2B sektora uzņēmumu vadītājus, pārdošanas vadītājus, pārdošanas speciālistus un komandu vadītājus iesūtīt jautājumus.

Raimo Smukais - pārdošanas, pārdošanas vadīšanas, darbinieku attīstības un motivācijas eksperts kopš 1999. gada. Praktiskā pieredze finanšu un uzņēmuma stratēģiskās attīstības, kā arī  kreditēšanas un kredītpolitikas izstrādes jomās. Pieredzi guvis, strādājot vadošos amatos finanšu, ražošanas un mazumtirdzniecības nozarēs - uzņēmumos DnB banka, Nelss, Valpro Corp. Pašreiz ir investors un privātais konsultants auto biznesa, ražošanas un nekustamo īpašumu jomā.

Komercizglītības centrs
KIC ir tirgus līderis, kas nodrošina vadītāju attīstības risinājumus un plašākās slēgto mācību, ilgtermiņa attīstības programmu un konsultāciju iespējas darbinieku un uzņēmumu attīstībai

Nosūtīt jautājumu Komercizglītības centrs

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds A
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds A
12:00 - 12:30

Annija Graustiņa: Kā sasniegt biznesa mērķus ar sociālo mediju mārketinga palīdzību?

Kā pareizi uzstādīt ar sociālo mediju mārketingu sasniedzamus biznesa mērķus? Kā sasniegt uzstādītos mērķus un visprecīzāk mērīt rezultātu?

Sociālo mediju mārketings ir rīks, kas ļauj ne tikai veidot attiecības ar zīmola mērķauditoriju, bet arī palielināt pieteikumu un pirkumu apjomu. Kā uzstādīt sociālo mediju mārketinga mērķus un kā tos sasniegt? Ekspertdarbnīcas ietvaros Digital Marketing Group sociālo mediju mārketinga eksperte palīdzēs rast izpratni par sociālo mediju mārketinga sasaisti ar reāliem biznesa ieguvumiem.

Diskusiju vada: Annija Graustiņa, Digital Marketing Group sociālo mediju eksperte

Digital Marketing Group
Mēs esam digitālā mārketinga aģentūra, un mēs ticam, ka viskompetentākie speciālisti, visdažādākās sarežģītības un apjoma digitālo kampaņu pieredze, aizrautība, iedvesma, prieks par izcīnītajām uzvarām un galu galā - forši cilvēki veido ideālu salikumu satriecošu digitālo kampaņu vadīšanā. Kā mēs mēdzam teikt - pareizā ķīmija perfektam risinājumam

Nosūtīt jautājumu Digital Marketing Group

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds I
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds I
12:00 - 12:30

Pārdošanas ekspertu darbnīca

Iedvesmojies pārdot vairāk! Piesakies uz īsu pārdošanas ekspertu darbnīcu, lai mēs kopīgi rastu jaunas idejas kā arī Tavā uzņēmumā palielinātu pārdošanas apjomus un uzlabotu darbinieku efektivitāti.

Diskusiju vada: Vigants Lesausks
Scoro Austrumeiropas reģiona vadītājs, Pārdošanas Vadības Guru 2015 uzvarētājs, Pārdošanas trenneris
Vigantam ir 16 gadu pieredze starptautisku projektu pārdošanā, uzņēmumu vadībā kā arī jaunu biznesu veidošanā Latvijā un ārzemēs. Vigants ir guvis pieredzi tādos starptautiskos uzņēmumos kā IBM, Microsoft un Ericsson.

Nosūtīt jautājumu SCORO

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds D
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds D
12:00 - 12:30

ALTUM finanšu atbalsts – saldais ēdiens uzņēmējam

ALTUM piedāvātie papildu risinājumi uzņēmēja biznesa idejas īstenošanai, plānojot projekta realizācijai nepieciešamā finansējuma struktūru komercbankās

Jūsu biznesa idejas  iedzīvināšanai mēs piedāvājam “zemeni un putukrējumu”, papildinot komercbanku piedāvājumu gan paralēlo aizdevumu formā, ja banka ir gatava finansēt projekta realizācijas izmaksas daļēji, gan risinot nepietiekama nodrošinājuma situāciju ar komersantu kredītu garantiju atbalstu. ALTUM finanšu atbalsts Jūsu idejas lidojumam – garšīgi brīdī, kad komercbanka  ir atturīga Jūsu projekta finansēšanā.

Lija Vītoliņa, ALTUM Korporatīvo darījumu daļas vadītāja Lija Vītoliņa, ALTUM korporatīvo darījumu daļas vadītāja, Eiropas Stratēģisko Investīciju Fonda Nacionālā kontaktpunkta Latvijā vadītāja. Lijai ir plaša pieredze uzņēmumu kreditēšanā, aizdevumu strukturēšanā un finanšu konsultāciju sniegšanā, kas iegūta strādājot vadošajās Latvijas komercbankās. Papildus gūta pieredze jauna uzņēmuma izveidē atbalstot Norvēģijas uzņēmēju investīcijas Latvijā: uzņēmuma reģistrācija, darbības, finanšu, pārdošanas plānošana, veiksmīga uzņēmējdarbības uzsākšana.

Attīstības finanšu institūcija ALTUM
Valsts atbalsts finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, riska kapitāls) visos uzņēmumu izaugsmes posmos, sākot no idejas līdz stabilai izaugsmei

Nosūtīt jautājumu Attīstības finanšu institūcija ALTUM

13:00 - 14:00

Seminārs Zāle "GAMMA"
Seminārs Zāle "GAMMA"
13:00 - 13:30

Procesu pilnveidošana

Apsvērumi izvēloties savai organizācijai piemērotākās pieejas un metodes procesu pilnveidošanai

Procesu pilnveidošanā pielieto dažādas pieejas, kuras dažkārt kļūst par “modes“ tendencēm bez nepieciešamās ietekmes uz organizācijas sniegumu.
Seminārā aplūkosim plašāk pielietotās pieejas procesu pilnveidošanai un jautājumus, kurus būtu jāpārdomā izvēloties savu rīcību.

Lektors: Viktors Mihailovs, Zygon Baltic Consulting SIA
20 gadus veltījis organizāciju vadības jautājumu pētīšanai, izprašanai un praktiskai metožu pielietošanai organizāciju pilnveidošanā dažādās sfērās.

Zygon Baltic Consulting
Mūsu mērķis ir nodrošināt izcilu kvalitātes, vides, darba drošības, cilvēkresursu, stratēģiskās, pārtikas nekaitīguma un projektu vadības pakalpojumu līmeni mūsu klientiem, lai mēs tiktu atpazīti kā vadošie vadības sistēmu konsultāciju, apmācību un personu sertifikācijas piedāvātāji Latvijā

Nosūtīt jautājumu Zygon Baltic Consulting

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds I
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds I
13:00 - 13:30

Pārdošanas ekspertu darbnīca

Iedvesmojies pārdot vairāk! Piesakies uz īsu pārdošanas ekspertu darbnīcu, lai mēs kopīgi rastu jaunas idejas kā arī Tavā uzņēmumā palielinātu pārdošanas apjomus un uzlabotu darbinieku efektivitāti.

Diskusiju vada: Vigants Lesausks
Scoro Austrumeiropas reģiona vadītājs, Pārdošanas Vadības Guru 2015 uzvarētājs, Pārdošanas trenneris
Vigantam ir 16 gadu pieredze starptautisku projektu pārdošanā, uzņēmumu vadībā kā arī jaunu biznesu veidošanā Latvijā un ārzemēs. Vigants ir guvis pieredzi tādos starptautiskos uzņēmumos kā IBM, Microsoft un Ericsson.
 

Nosūtīt jautājumu SCORO

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds C
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds C
13:00 - 13:30

Biznesa procesu efektivizācija un iekšējās kultūras pārmaiņas lielākajā Latvijas mazumtirdzniecības uzņēmumā

Aicinām uzņēmumu vadītājus uz pieredzes apmaiņu par pārmaiņu ieviešanu biznesa procesu efektivizācijā

Mazumtirdzniecība ir viena no jomām, kuru efektivitātes meklējumi un darbinieku profila izmaiņas skars visvairāk – pieaugošā konkurence prasīs pēc būtības pārskatīt daudzus procesus sākot no sortimenta veidošanas un loģistikas līdz ikdienas darbībām veikalos. Nākotnes darbinieks tirdzniecībā vairs nebūs vienkāršu darbu veicējs, bet plašu funkciju speciālists. Tas pakāpeniski mainīs darbinieku profilu mazumtirdzniecībā, vienlaikus radot daudz jautājumu un izaicinājumu, kuriem jāsagatavojas. 

Protams, šādas vērienīgas pārmaiņas ir sarežģīti procesi arī uzņēmumā, kas ir lielākais darba devējs Latvijā ar 8000 strādājošo un dod daudz atziņu un pieredzes, ar ko esam gatavi dalīties.

Diskusiju ekspertdarbnīcā vadīs:

SIA “Maxima Latvija” Operacionālā vadītāja (Chief Operating Officer - COO) Kristīne Āboltiņa
SIA “Maxima Latvija” Korporatīvo attiecību vadītājs Ivars Svilāns

Maxima Latvija
Mazumtirdzniecības tīkls, kam Latvijā 45 apdzīvotās vietās ir 150 veikali. Uzņēmums ietilpst holdingā „Maxima Grupe”, kas ir lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls un darba devējs Baltijā, nodarbinot vairāk nekā 30 000 darbiniekus piecās valstīs.

Nosūtīt jautājumu Maxima Latvija

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds B
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds B
13:00 - 13:30

Statoil apkalpošanas filozofija

Aicinām uz pieredzes apmaiņu un diskusiju vadītājus un klientu vadības speciālistus

Nav noslēpums, ka daudzi par vienu no Latvijas lielākajiem veiksmes stāstiem klientu servisa jomā uzskata uzņēmumu Statoil. Likumsakarīgi, rodas  jautājums, kāda tad ir uzņēmuma „maģiskā” formula, kura tik labi strādā? ...

Jums būs iespēja atrast atbildes uz vairākiem jautājumiem par klienta servisa kvalitāti, pajautājot Statoil ekspertiem:

 • Viens no jautājumiem, uz ko daudzi savos uzņēmumos meklē atbildi – kā veicināt to, lai darbinieks būtu iedvesmots katru dienu strādāt no sirds un sniegt labu servisu klientiem?
 • Kā  panākt savu darbinieku aizrautību un lojalitāti?
 • Kā sasniegt un ilgtermiņā noturēt labu klientu servisa līmeni?
 • Kāda ir klientu servisa nozīme uzņēmuma attīstībā?
STATOIL
Circle K ir viens no lielākajiem un pasaulē pazīstamākajiem zīmoliem, kas Latvijā ik dienu apkalpo tūkstošiem klientu, nodrošinot ērtāko iepirkšanās pieredzi

Nosūtīt jautājumu STATOIL

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds H
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds H
13:00 - 13:30

Liene Pētersone: Parmaiņu vadība projektu realizācijas un sistēmu ieviešanas laikā

Diskusija un pieredzes apmaiņa par pārmaiņu vadības nozīmi projektu vadībā un sistēmu ieviešanā. Vai iespējams, ka projekts ir sekmīgs jau pirmajā piegājienā?

Visgaidītākā projekta realizācija un vērtīgākās sistēmas ieviešana var pārvērsties par murgu, ja šis process netiek sagatavots un vadīts no pārmaiņu vadības aspekta.
Diskusija un pieredzes apmaiņa par pārmaiņu vadības nozīmi projektu vadībā un sistēmu ieviešanā. Vai iespējams, ka projekts ir sekmīgs jau pirmajā piegājienā?

Diskusiju vada: Liene Pētersone
Informācijas tehnoloģiju jomas vadītāja. Ieguvusi IT un Sabiedrības vadības maģistra grādu. Plaša pieredze IT procesu vadībā un lielu projektu ieviešanā VAS Latvijas dzelzceļš, AAS Balta, SIA Lattelecom, valsts pārvaldē.

JARDI
2009. gadā dibināts personību un biznesa attīstības treniņu uzņēmums, licencēts Inscape Publishing programmu (DiSC, CARE, Time Mastery) pārstāvis Latvijā. Katru rīcību, darbu vai projektu iespējams pilnveidot ne vien no augstākas produktivitātes vai efektīvākas organizācijas, bet arī no cilvēka un vides vērtības viedokļa.

Nosūtīt jautājumu JARDI

Seminārs Zāle "BETA I"
Seminārs Zāle "BETA I"
13:00 - 13:30

5 liktenīgas kļūdas apmācību ārpakalpojumu pirkšanā

Runāšu par, manuprāt, iespaidīgākajiem investīciju neatmaksāšanās iemesliem un to novēršanas iespējām.

Gadās, ka personāla apmācībās investētie līdzekļi nenes gaidīto rezultātu. Viens no neveiksmju būtiskiem iemesliem ir kļūdas, kuras tiek pieļautas jau pērkot ārpakalpojumu. Runāšu par, manuprāt, iespaidīgākajiem investīciju neatmaksāšanās iemesliem un to novēršanas iespējām.

Jānis Audijāns - biznesa konsultants, treneris, SIA Smart Stream valdes priekšsēdētājs, Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas biedrs. Kā biznesa konsultants aktīvi darbojās no 2005.gada. Kopš 2009.gada uzstājās konferencēs un forumos kā vieslektors.

Smart Stream
Mēs piedāvājam pilnvērtīgāk izmantot darbinieku iedzimto potenciālu, ļaut cilvēkiem labāk justies, darīt darbu ar prieku, sekmīgāk motivēt padoto, atklāt darbinieka individuālos talantus

Nosūtīt jautājumu Smart Stream

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds F
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds F
13:00 - 13:30

Raimo Smukais: Lielā bilde – darbinieku iesaiste uzņēmumu mērķu sasniegšanā

Lielās bildes redzēšana ir svarīga gan pārdevējam, gan arī klientam. Pārdevēju iesaistes nepieciešamību kompānijas gala rezultāta sasniegšanai meklēsim diskusijā un darbnīcā izpratnes veidošanai

Diskusija ar interesentiem par situācijām uzņēmumos, kad katram tiek dots konkrēts darba uzdevums, bet darbinieks netiek iepazīstināts ar kompānijas kopējiem rezultātiem, kompānijas virzību un attīstību. Cik svarīgi, specializējot pārdevējus pa pircēju segmentiem, ģeogrāfiskajiem reģioniem vai produktiem, nodrošināt viņiem "kopainu" un iesaisti kompānijas kopējos procesos un rezultātos.

Aicinām B2B sektora uzņēmumu vadītājus, pārdošanas vadītājus un speciālistus iesūtīt jautājumus ekspertam.

Raimo Smukais - pārdošanas, pārdošanas vadīšanas, darbinieku attīstības un motivācijas eksperts kopš 1999. gada. Praktiskā pieredze finanšu un uzņēmuma stratēģiskās attīstības, kā arī  kreditēšanas un kredītpolitikas izstrādes jomās. Pieredzi guvis, strādājot vadošos amatos finanšu, ražošanas un mazumtirdzniecības nozarēs - uzņēmumos DnB banka, Nelss, Valpro Corp. Pašreiz ir investors un privātais konsultants auto biznesa, ražošanas un nekustamo īpašumu jomā.

Komercizglītības centrs
KIC ir tirgus līderis, kas nodrošina vadītāju attīstības risinājumus un plašākās slēgto mācību, ilgtermiņa attīstības programmu un konsultāciju iespējas darbinieku un uzņēmumu attīstībai

Nosūtīt jautājumu Komercizglītības centrs

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds G
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds G
13:00 - 13:30

Elena Zlygosteva: Как сменить профессию, если текущая уже не вдохновляет

Всем, кто ощущает, что «вырос» из своей профессиональной роли и хотел бы «чего-то нового», по пока не решается сделать решительный шаг

Согласно исследованию, проведенному в 2016 году одним из рекрутинговых порталов, 81% специалистов задумывается  о кардинальной смене профессии. Обычные три стадии в жизни взрослого человека – образование, работа и пенсия – теряют актуальность. Строить карьеру в разных областях в течение жизни – это новый стандарт. Так как же понять, в какой сфере использовать свой профессиональный потенциал, и, в конце концов, почувствовать удовлетворение от своей деятельности? 

 • Как понять, что именно ты хочешь в новой профессии?
 • Как же снизить риск последствий кардинальных перемен? Как сменить профессию, не увольняясь раньше времени и не сжигая мосты?
 • В каком направлении сделать первый шаг?
 • Где найти силы завершить задуманное?

Elena Zlygosteva, Mob. 25458876, zlygosteva@yahoo.com
Профессиональный коуч в области развития и смены карьеры.
Аккредитованный Член Международной Федерации Коучинга (ACC) и Член Совета Директоров ICF Latvia.
Более 12 лет посвятила сфере развития карьеры: работала специалистом отдела обучения сотрудников крупной международной компании, а впоследствии - консультантом по поиску руководителей высшего звена.

ICF Latvia
ICF Latvia – International Coach Federation Latvijas nodaļa. ICF ir lielākā profesionālo kouču federācija pasaulē, kas palīdz koučiem attīstīties un uztur augstu​s​ profesijas standartu​s​

Nosūtīt jautājumu ICF Latvia

Seminārs Zāle "BETA II"
Seminārs Zāle "BETA II"
13:00 - 13:30

Pārdošanas vadīšana – intuitīva vai apzināta?

Pārdošanas vadītājam būs būt! Taču kādi vadības stili strādā ilgtermiņā? Kas ir intuitīva un kas apzināta pārdošanas vadīšana, un kura ir efektīvāka? Pārdošanas vadīšanas eksperte ar 15 gadu praktisko pieredzi dalās pārdošanas vadīšanas stilu esencē.

Apzināts pārdošanas vadītājs ir zelts, kuru meklē un sargā ikviens. Iedzimtiem talantiem ir liela nozīme, intuīcija var spēlēt izšķirošo lomu ikdienā, taču apzināti vadīt savu komandu ilgtermiņā vajag mācēt. Sakārtojam procesus tā, lai komanda, izcilam vadītājam paejot malā, turpinātu strādāt kā pulkstenis.

Lektors: Inese Ranceva

Pārdošanas vadīšanas eksperte kopš 2001.gada. Strādājusi vadošos amatos un vadījusi aktīvās pārdošanas komandas uzņēmumos - Izdevniecība Dienas bizness un Izdevniecība Žurnāls Santa, vadījusi savu konsultāciju biznesu. 

Veic pārdošanas struktūru auditu, izstrādā rekomendācijas un vada konsultācijas pārdošanas procesa organizācijai un efektivitātes paaugstināšanai, sniedz atbalstu CRM sistēmas ieviešanā, palīdz izveidot darbinieku darba efektivitātes rādītājus, kā arī vada pārdošanas vadītāju mācības

Komercizglītības centrs
KIC ir tirgus līderis, kas nodrošina vadītāju attīstības risinājumus un plašākās slēgto mācību, ilgtermiņa attīstības programmu un konsultāciju iespējas darbinieku un uzņēmumu attīstībai

Nosūtīt jautājumu Komercizglītības centrs

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds A
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds A
13:00 - 13:30

Jānis Karāns: SMS biznesam viedtālruņu laikmetā

Viedtālruņu ēra sniedz jaunas iespējas komunikācijai. Uzzini, kādi SMS mārketinga risinājumi var palīdzēt tavam biznesam

Ekspertdarbnīcā runāsim par SMS mārketinga jaunākajām tendencēm un risināumiem, īpaši attiecībā uz šķietami vecmodīgās īsziņas lomu viedtālruņu laikmetā. Noskaidrosim, kas jāņem vērā uzsākot SMS komunikāciju.

Ekspertdarbnīcas vadītājs: Jānis Karāns - Sales.lv projektu vadītājs.
Katru mēnesi koordinē un plāno mārketinga kampaņas lieliem un maziem uzņēmumiem. 
“Esmu pārliecināts, ka pareiza un laicīga komunikācija ilgtermiņā var radīt nenovērtējamu biznesa un klienta savstarpēju uzticību.”
Digital Marketing Group
Mēs esam digitālā mārketinga aģentūra, un mēs ticam, ka viskompetentākie speciālisti, visdažādākās sarežģītības un apjoma digitālo kampaņu pieredze, aizrautība, iedvesma, prieks par izcīnītajām uzvarām un galu galā - forši cilvēki veido ideālu salikumu satriecošu digitālo kampaņu vadīšanā. Kā mēs mēdzam teikt - pareizā ķīmija perfektam risinājumam

Nosūtīt jautājumu Digital Marketing Group

Zibkontakti Ekspozīcijas halle
Zibkontakti Ekspozīcijas halle
13:00 - 13:30

Zibkontakti sadarbībā ar Business Network

Meklē jaunus sadarbības kontaktus? Piesakies kontaktpanelim un tiekamies EXPO BIZNESAM!

Vai Tev viegli ir nācies uzsākt sarunu un piedāvāt savu sadarbību cilvēkam, ar kuru neesat personīgi pazīstams? Protams, uzsākt sarunas ar svešiniekiem nav vienmēr tik viegli. Pamatā mūsu bailes rodas no nezināmā, kas ir šī persona un ko tā teiks man.

Mums ir vienkāršs risinājums - zibkontakti ir vieta, kur ikviens ir tur tā paša iemesla dēļ kā Tu! Piesaki brīvbiļeti EXPO BIZNESAM 2016 un reģistrē vietu zibkontaktos. 

Ieteikumi dalībai kontaktpanelī:

 • Sagatavo vizītkartes!
 • Uzsākot sarunu, saki, ko Tu meklē!
 • Ja Tev ir daudz, ko teikt, tad izvēlies būtiskāko, jo pārējo var izstāstīt arī vēlāk, apmainoties ar kontaktiem.
 • Iespējams, ka persona, ar kuru Tu komunicē, nevar palīdzēt Tavā jautājumā, tomēr atceries, ka viņš/viņa var iepazīstināt ar citiem, kuriem ir tas, ko Tev vajag.
 • Atceries, Tev nav jāpalīdz katram, ar kuru Tu tiecies!
 • Atstāj par sevi labu iespaidu un neaizmirsti pateikties par doto iespēju iepazīties. Parūpējies par to, lai nākamā saruna vai e-pasts sāktos ar vārdiem: "Mēs tikāmies EXPO BIZNESAM 2016! :)"

Papildu izmanto kontaktsienu - uzraksti, ko Tu meklē un sadarbības iespējas Tevi atradīs pašas.

Business Network
Uzņēmumu tīkls Business Network ir vienīgā platforma Latvijā, kura izveidota tieši uzņēmējiem. Business Network mērķis ir nodrošināt vietni, kurā satiekas uzņēmēji, lai audzētu biznesu. Ienāciet www.businessnetwork.lv

Nosūtīt jautājumu Business Network

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds J
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds J
13:00 - 13:30

Vai mūsu uzņēmumam vajadzīgs Lean?

Sarunas laikā noskaidrosim, vai Lean ir tablete, vai spēcīgs instruments. Vai tas var palīdzēt jebkuram uzņēmumam? Vai tā ir tikai modes lieta, kas reālu labumu nedod? Ieskicēsim arī situācijas, kad vērienīgas Lean aktivitātes labāk nesākt

Ekspertdarbnīcā runāsim par:

 • Lean metodes un problēmas, ko tās risina
 • Ieskats par izaicinājumiem savos uzņēmums
 • Uzņēmuma vadības un Lean komandas pienākumi
 • Uzņēmumu ieguvumi no Lean 

Diskusiju vadīs: Ginta Grandāne
Lean.lv pārstāve Latvijā, Biznesa efektivitātes asociācijas valdes locekle. Realizētas Lean programmas ražošanas un servisa organizācijās, vairāku gadu garumā savas zināšanās nododu arī studentiem dažādās augstskolās

Lean.lv
Lean.lv ir 11 ekspertu komanda, kas desmit gadu laikā ir palīdzējusi vairāk kā 40 uzņēmumiem visā Baltijā palielināt procesu efektivitāti, izmantojot Lean metodes. Kopš 2011. gada Lean.lv ir lielākais Honsha sadarbības partneris Baltijas valstīs. Honsha ir sadarbības partneris, kas apvieno korporācijas Toyota vadītājus un ekspertus.

Nosūtīt jautājumu Lean.lv

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds D
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds D
13:00 - 13:30

Biznesa uzsācēju finansēšana un ieteikumi biznesa plānošanai un attīstībai jau dibinātam uzņēmumam

Valsts atbalsta finansējums jaunam uzņēmumam

Šobrīd jaunu uzņēmumu atbalstam ALTUM piedāvā plašas iespējas: Starta programmu, mikrokredītus, sēklas un sākuma riska kapitālu, projektu līdzfinansēšanu sadarbībā ar biznesa eņģeļiem – atliek tikai izvēlēties īsto risinājumu. Aplūkosim piemērotākos finansējuma risinājumus inovatīviem un tehnoloģiskiem uzņēmumiem ar lielu izaugsmes potenciālu agrīnā attīstības stadijā.
Dažādām idejām atšķirīgs finansējums – katram jaunam uzņēmumam ir nepieciešama individuāla pieeja. Turklāt, daudzu gadu darbs ar jauniem uzņēmumiem ļauj dalīties pieredzē – ar ko sākt, kam pievērst uzmanību biznesa uzsākšanā un attīstīšanā.

Ieva Zabrauska-Gailīte, ALTUM Biznesa uzsācēju segmenta vadītāja
Ieva uzņēmējdarbību pārzina no visdažādākajiem aspektiem – vairākus gadus vadījusi uzņēmumu, pēc tam darbojusies audita un revīziju pakalpojumu jomā. Savukārt, nu jau vairāk kā sešus gadus Ievas uzmanības lokā ir uzņēmumu kreditēšanas jautājumi. Ikdienā strādājot ar jaunu uzņēmumu vadītājiem, Ieva labi to vajadzības un dažādos ceļus mērķu sasniegšanā.

Attīstības finanšu institūcija ALTUM
Valsts atbalsts finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, riska kapitāls) visos uzņēmumu izaugsmes posmos, sākot no idejas līdz stabilai izaugsmei

Nosūtīt jautājumu Attīstības finanšu institūcija ALTUM

14:00 - 15:00

Seminārs Zāle "BETA I"
Seminārs Zāle "BETA I"
14:00 - 14:30

Kā samazināt darbinieku mainību un noturēt “Millennial” jeb tūkstošgades paaudzi?

Statistikas dati liecina, ka līdz 2020. gadam, vairāk kā 46% darbaspēka veidos “Millennials” jeb tūkstošgades paaudzes darbinieki. Lai gan šai paaudzei tiek piedēvēts milzīgs nākotnes potenciāls, liela daļa no tiem nav sagatavota darba tirgus realitātei. Jau šobrīd par aktuālu problēmu ir kļuvusi šīs paaudzes lielā darbinieku mainība, kas rada uzņēmumiem ievērojamus zaudējumus.
 • Kā atšķiras “Millennials” paaudze?
 • Kādas ir paaudzes stiprās un vājās puses?
 • Kādas ir tās prasības un vajadzības?
 • Kā nezaudēt nākotnes vērtīgākos darbiniekus? 

Juris Zalāns - uzņēmējs, “Benefits Latvija” īpašnieks un biznesa konsultants. Nozares speciālists ar vairāk kā 7 gadu pieredzi gan vietējā mēroga, gan starptautiskā uzņēmumā. Praktisko biznesa pieredzi ieguvis uzņēmējdarbībā, darba resursu plānošanā un optimizācijā, kā arī pārdošanas un mārketinga vadībā. Ikdienā vada profesionāļu komandu, individuālu uzņēmuma darbinieku motivācijas sistēmu izstrādē. Tic, ka Latvijā ir gan lieliski darbinieki, gan izcili darba devēji, tiem vienkārši jāpalīdz vienam otru saredzēt. 

Benefits Latvija
Plašākā darbinieku motivācijas un iespēju programma Latvijā, jauno darbinieku mainības samazināšanai. Individuālo darbinieku motivācijas, noturēšanas un iesaistes sistēmu izstrāde, HR un vadības konsultācijas

Nosūtīt jautājumu Benefits Latvija

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds H
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds H
14:00 - 14:30

Arnolds Brūders: Saprast savas komandas potenciālu

Kurš vadības stils un kādas vadības pieejas ir komandai piemērotākās dažādos tās attīstības posmos?

Vajadzība pēc komandas, turklāt efektīvas komandas, īpaši pieaug biznesam sarežģītos laikos un situācijās. Vajadzība pēc jauninājumiem un izmaiņām, ko izsauc negaidītie pavērsieni mūsu biznesā, liek pārvērtēt arī komandas vadības efektivitāti.

 • Kā vadīt un kā strādāt ar komandu apgrūtinātas biznesa attīstības apstākļos?
 • Kas vadītājam jāzina par savas komandas potenciālu, kā šo potenciālu efektīvāk likt lietā?
 • Kurš vadības stils un kādas vadības pieejas ir komandai piemērotākās dažādos tās attīstības posmos?

Diskusiju vada: Arnolds Brūders
Pedagoģijas maģistrs, ģeogrāfs, personību un biznesa attīstības uzņēmuma JARDI partneris un treneris. Vada gan uzņēmumu komandu un grupu treniņus, gan dažāda rakstura individuālas attīstības nodarbības klientu apkalpošanas, pārdošanas, komandas veidošanas, vadības un saskarsmes jomās kopš 1998. gada.
Viens no aktīvo komandu veidošanas programmu izstrādes un īstenošanas aizsācējiem Latvijā. Sertificēts starptautiski atzīto Inscape Publishing produktu treneris. Ir strādājis kā eksperts vairākos starptautiskos ES projektos ārpus Latvijas.

JARDI
2009. gadā dibināts personību un biznesa attīstības treniņu uzņēmums, licencēts Inscape Publishing programmu (DiSC, CARE, Time Mastery) pārstāvis Latvijā. Katru rīcību, darbu vai projektu iespējams pilnveidot ne vien no augstākas produktivitātes vai efektīvākas organizācijas, bet arī no cilvēka un vides vērtības viedokļa.

Nosūtīt jautājumu JARDI

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds J
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds J
14:00 - 14:30

Nosacījumi veiksmīgas Lean sistēmas ieviešanai

Lean un efektivitāte ir kļuvis par modes lietu, mēs daudz par to runājam, ejam uz kursiem, šo to uzlabojam, bet kā mums veicas ar Lean kā sistēmas un kultūras iedzīvināšanu savos uzņēmumos?

Ekspertdarbnīcā runāsim par:

 • Lean ieviešanas soļiem
 • Lean metodēm un ieguvumiem no tām
 • Ieviešanas plāna izveidi
 • Veiksmes priekšnosacījumiem

Diskusiju vadīs: Ginta Grandāne
Lean.lv pārstāve Latvijā, Biznesa efektivitātes asociācijas valdes locekle. Realizētas Lean programmas ražošanas un servisa organizācijās, vairāku gadu garumā savas zināšanās nododu arī studentiem dažādās augstskolās

Lean.lv
Lean.lv ir 11 ekspertu komanda, kas desmit gadu laikā ir palīdzējusi vairāk kā 40 uzņēmumiem visā Baltijā palielināt procesu efektivitāti, izmantojot Lean metodes. Kopš 2011. gada Lean.lv ir lielākais Honsha sadarbības partneris Baltijas valstīs. Honsha ir sadarbības partneris, kas apvieno korporācijas Toyota vadītājus un ekspertus.

Nosūtīt jautājumu Lean.lv

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds C
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds C
14:00 - 14:30

Biznesa procesu efektivizācija un iekšējās kultūras pārmaiņas lielākajā Latvijas mazumtirdzniecības uzņēmumā

Aicinām uzņēmumu vadītājus uz pieredzes apmaiņu par pārmaiņu ieviešanu biznesa procesu efektivizācijā

Mazumtirdzniecība ir viena no jomām, kuru efektivitātes meklējumi un darbinieku profila izmaiņas skars visvairāk – pieaugošā konkurence prasīs pēc būtības pārskatīt daudzus procesus sākot no sortimenta veidošanas un loģistikas līdz ikdienas darbībām veikalos. Nākotnes darbinieks tirdzniecībā vairs nebūs vienkāršu darbu veicējs, bet plašu funkciju speciālists. Tas pakāpeniski mainīs darbinieku profilu mazumtirdzniecībā, vienlaikus radot daudz jautājumu un izaicinājumu, kuriem jāsagatavojas. 

Protams, šādas vērienīgas pārmaiņas ir sarežģīti procesi arī uzņēmumā, kas ir lielākais darba devējs Latvijā ar 8000 strādājošo un dod daudz atziņu un pieredzes, ar ko esam gatavi dalīties.

Diskusiju ekspertdarbnīcā vadīs:

SIA “Maxima Latvija” Operacionālā vadītāja (Chief Operating Officer - COO) Kristīne Āboltiņa
SIA “Maxima Latvija” Korporatīvo attiecību vadītājs Ivars Svilāns

Maxima Latvija
Mazumtirdzniecības tīkls, kam Latvijā 45 apdzīvotās vietās ir 150 veikali. Uzņēmums ietilpst holdingā „Maxima Grupe”, kas ir lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls un darba devējs Baltijā, nodarbinot vairāk nekā 30 000 darbiniekus piecās valstīs.

Nosūtīt jautājumu Maxima Latvija

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds D
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds D
14:00 - 14:30

Kā paplašināt bankās pieejamo finansējumu? Kredīta garantijas

Uzņēmumu iespējas saņemt finansējumu bankās sava biznesa īstenošanai vai tā paplašināšanai, ja ir nepietiekams nodrošinājums

Uzņēmumiem augot un attīstoties, finansējuma vajadzības ir pietiekoši atšķirīgas. Viens no ērtākajiem veidiem, kur saņemt finansējumu ir savā bankā, kur tiek veikti arī ikdienas norēķini. Tomēr pat labus un dzīvotspējīgus projektus banka ne vienmēr var nofinansēt, ja ir nepietiekams nodrošinājums. Šādos gadījumos var palīdzēt ALTUM atbalsts kredītu garantiju veidā. Turklāt kredītu garantijas var arī palīdzēt uzlabot bankas finansējuma nosacījumus.

Māris Vasiļjevs, ALTUM Garantiju daļas vadītājs
Māra ilggadīgā pieredze uzņēmumu kreditēšanā radījusi pārliecību, ka tad, ja uzņēmējs skaidri zina, ko vēlas, tad jābūt arī ceļam, kā to sasniegt – kredītu garantijas var būt labs risinājums, kas palīdzēs īstenot apjomīgākus projektus

Attīstības finanšu institūcija ALTUM
Valsts atbalsts finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, riska kapitāls) visos uzņēmumu izaugsmes posmos, sākot no idejas līdz stabilai izaugsmei

Nosūtīt jautājumu Attīstības finanšu institūcija ALTUM

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds G
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds G
14:00 - 14:30

Inta Santa: Problēma? Nu, tīrā bērnu spēle!

Piedāvājums vadītāja problēmu pārvērst risinājumā pilnīgi netradicionālā un pilnīgi konfidenciālā veida- ar Transformācijas spēles palīdzību

Šīs darbnīcas formātā būs iespējams iepazīties ar personīgās attīstības instrumentu "Transformācijas spēle", kas radīta Skotijas ekokopienā Findhornā pagājuša gadsimta 70.gados. Šo spēli ir iespējams spēlēt dažādos formātos un viens no tiem ir Solo spēle- spēle vienatnē. Šādas pieredzes ieguvumi: sapratne par traucējošajiem uzvedības modeļiem, negaidīts skatījums senās problēmās, apzinātas personīgās spēcīgās puses, paaugstināta pašcieņa. iespēja pārvērst domas un plānus konkrētās rīcībās. Īpaši rekomendējama šī pieredze ir vadītājiem, jo tā attīsta vienu no mūsdienās būtiskākajām kompetencēm- emocionālo inteliģenci. 

Iespējams- spēle, tas šķitīs nenopietni, tomēr pieredze rāda, ka tieši šis var būt veids, kā izkāpt no ierastā "problēmu- risinājuma" rāmja un ieraudzīt pavisam citas, līdz šim neredzētas situācijas šķautnes.

Lūgums darbnīcas apmeklētājiem "paņemt līdzi" kādu sev aktuālu jautajumu.

Diskuiju vada: Inta Santa
Pārmaiņu un personiskās izaugsmes veicinātaja/ koučs, ACC (ICF)
Transformācijas spēles fasilitatore,  (Innerlinks, UK)
Eneagrammas, koučinga un biznesa trenere (ICTA) 
Vairāk informācijas 
www.intasanta.lv.

ICF Latvia
ICF Latvia – International Coach Federation Latvijas nodaļa. ICF ir lielākā profesionālo kouču federācija pasaulē, kas palīdz koučiem attīstīties un uztur augstu​s​ profesijas standartu​s​

Nosūtīt jautājumu ICF Latvia

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds F
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds F
14:00 - 14:30

Jānis Lasis: Pašiedvesma - veiksmīga pārdevēja stūrakmens

Kā iededzināt pārdevējos brīnumsvecīti, lai viņi lidotu uz priekšu un sasniegtu savus rezultātus? Pārdevēja attieksme, uzvedība, prasmes un zināšanas, lai sasniegtu rezultātus

Diskusijas par veiksmīga pārdevēja domāšanas veidu (Mindset),  pašiedvesmas nozīmi un vadītāju kā palīgu veiksmīga pārdošanas cikla izveidē.

Aicinām B2B sektora uzņēmumu vadītājus, pārdošanas vadītājus un pārdošanas speciālistus iesūtīt jautājumus par pārdošanas darba organizāciju, pārdevēju motivāciju un iedvesmošanu.

Jānis Lasis - pārdošanas, tās vadības un uzņēmumu vadīšanas, veidošanas pieredze kopš 2002. gada. Strādājis pārdošanas un pārdošanas vadības amatos SEB dzīvības apdrošināšana, Amplico life Latvijas filiāle, Alico Latvia, Citadele life, Citadele atklātais pensiju fonds, SEB life Ukraine, kā arī līdzīpašnieks uzņēmumiem LTE Consulting (Ukraina) un Investimus (Latvija), praktizējošs vadītājs un pārdevējs.
Darbības joma: Finanšu sfērā -  pārdošanas vadība, aktīvā pārdošana, pārdošanas izaugsmes veicināšana.

Komercizglītības centrs
KIC ir tirgus līderis, kas nodrošina vadītāju attīstības risinājumus un plašākās slēgto mācību, ilgtermiņa attīstības programmu un konsultāciju iespējas darbinieku un uzņēmumu attīstībai

Nosūtīt jautājumu Komercizglītības centrs

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds A
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds A
14:00 - 14:30

Annija Graustiņa: Kā sasniegt biznesa mērķus ar sociālo mediju mārketinga palīdzību?

Kā pareizi uzstādīt ar sociālo mediju mārketingu sasniedzamus biznesa mērķus? Kā sasniegt uzstādītos mērķus un visprecīzāk mērīt rezultātu?

Sociālo mediju mārketings ir rīks, kas ļauj ne tikai veidot attiecības ar zīmola mērķauditoriju, bet arī palielināt pieteikumu un pirkumu apjomu. Kā uzstādīt sociālo mediju mārketinga mērķus un kā tos sasniegt? Ekspertdarbnīcas ietvaros Digital Marketing Group sociālo mediju mārketinga eksperte palīdzēs rast izpratni par sociālo mediju mārketinga sasaisti ar reāliem biznesa ieguvumiem.

Diskusiju vada: Annija Graustiņa, Digital Marketing Group sociālo mediju eksperte

Digital Marketing Group
Mēs esam digitālā mārketinga aģentūra, un mēs ticam, ka viskompetentākie speciālisti, visdažādākās sarežģītības un apjoma digitālo kampaņu pieredze, aizrautība, iedvesma, prieks par izcīnītajām uzvarām un galu galā - forši cilvēki veido ideālu salikumu satriecošu digitālo kampaņu vadīšanā. Kā mēs mēdzam teikt - pareizā ķīmija perfektam risinājumam

Nosūtīt jautājumu Digital Marketing Group

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds I
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds I
14:00 - 14:30

Pārdošanas ekspertu darbnīca

Iedvesmojies pārdot vairāk! Piesakies uz īsu pārdošanas ekspertu darbnīcu, lai mēs kopīgi rastu jaunas idejas kā arī Tavā uzņēmumā palielinātu pārdošanas apjomus un uzlabotu darbinieku efektivitāti.

Diskusiju vada: Vigants Lesausks
Scoro Austrumeiropas reģiona vadītājs, Pārdošanas Vadības Guru 2015 uzvarētājs, Pārdošanas trenneris
Vigantam ir 16 gadu pieredze starptautisku projektu pārdošanā, uzņēmumu vadībā kā arī jaunu biznesu veidošanā Latvijā un ārzemēs. Vigants ir guvis pieredzi tādos starptautiskos uzņēmumos kā IBM, Microsoft un Ericsson.

Nosūtīt jautājumu SCORO

Zibkontakti Ekspozīcijas halle
Zibkontakti Ekspozīcijas halle
14:00 - 14:30

Zibkontakti sadarbībā ar Business Network

Meklē jaunus sadarbības kontaktus? Piesakies kontaktpanelim un tiekamies EXPO BIZNESAM!

Vai Tev viegli ir nācies uzsākt sarunu un piedāvāt savu sadarbību cilvēkam, ar kuru neesat personīgi pazīstams? Protams, uzsākt sarunas ar svešiniekiem nav vienmēr tik viegli. Pamatā mūsu bailes rodas no nezināmā, kas ir šī persona un ko tā teiks man.

Mums ir vienkāršs risinājums - zibkontakti ir vieta, kur ikviens ir tur tā paša iemesla dēļ kā Tu! Piesaki brīvbiļeti EXPO BIZNESAM 2016 un reģistrē vietu zibkontaktos. 

Ieteikumi dalībai kontaktpanelī:

 • Sagatavo vizītkartes!
 • Uzsākot sarunu, saki, ko Tu meklē!
 • Ja Tev ir daudz, ko teikt, tad izvēlies būtiskāko, jo pārējo var izstāstīt arī vēlāk, apmainoties ar kontaktiem.
 • Iespējams, ka persona, ar kuru Tu komunicē, nevar palīdzēt Tavā jautājumā, tomēr atceries, ka viņš/viņa var iepazīstināt ar citiem, kuriem ir tas, ko Tev vajag.
 • Atceries, Tev nav jāpalīdz katram, ar kuru Tu tiecies!
 • Atstāj par sevi labu iespaidu un neaizmirsti pateikties par doto iespēju iepazīties. Parūpējies par to, lai nākamā saruna vai e-pasts sāktos ar vārdiem: "Mēs tikāmies EXPO BIZNESAM 2016! :)"

Papildu izmanto kontaktsienu - uzraksti, ko Tu meklē un sadarbības iespējas Tevi atradīs pašas.

Business Network
Uzņēmumu tīkls Business Network ir vienīgā platforma Latvijā, kura izveidota tieši uzņēmējiem. Business Network mērķis ir nodrošināt vietni, kurā satiekas uzņēmēji, lai audzētu biznesu. Ienāciet www.businessnetwork.lv

Nosūtīt jautājumu Business Network

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds B
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds B
14:00 - 14:30

Statoil apkalpošanas filozofija

Aicinām uz pieredzes apmaiņu un diskusiju vadītājus un klientu vadības speciālistus

Nav noslēpums, ka daudzi par vienu no Latvijas lielākajiem veiksmes stāstiem klientu servisa jomā uzskata uzņēmumu Statoil. Likumsakarīgi, rodas  jautājums, kāda tad ir uzņēmuma „maģiskā” formula, kura tik labi strādā? ...

Jums būs iespēja atrast atbildes uz vairākiem jautājumiem par klienta servisa kvalitāti, pajautājot Statoil ekspertiem:

 • Viens no jautājumiem, uz ko daudzi savos uzņēmumos meklē atbildi – kā veicināt to, lai darbinieks būtu iedvesmots katru dienu strādāt no sirds un sniegt labu servisu klientiem?
 • Kā  panākt savu darbinieku aizrautību un lojalitāti?
 • Kā sasniegt un ilgtermiņā noturēt labu klientu servisa līmeni?
 • Kāda ir klientu servisa nozīme uzņēmuma attīstībā?
STATOIL
Circle K ir viens no lielākajiem un pasaulē pazīstamākajiem zīmoliem, kas Latvijā ik dienu apkalpo tūkstošiem klientu, nodrošinot ērtāko iepirkšanās pieredzi

Nosūtīt jautājumu STATOIL

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds E
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds E
14:00 - 14:30

Inovācijas uzņēmējdarbībā

Uzņēmējdarbībā efektīva naudas plūsma ir viens no būtiskiem aspektiem uzņēmuma izaugsmei. Šodien sadarbība ar banku ir daudz plašāka par kontu un internetbanku, šodien sadarbība ar banku ir inovācijas viss dažādākajās variācijās. Šoreiz liksim uzsvaru uz inovācijām tirgotājiem.

Naudas plūsma katrā uzņēmumā sākas ar pirmo lēmumu apzināt piedāvājumā esošās cenas kādai precei vai izejvielai, savukārt bankā šī plūsma sākas ar brīdi, kad tiek atvērts konts, tajā parādās pirmā nauda un tiek veikts pirmais pārskaitījums. Jau sākot ar šo brīdi, mēs varam runāt par naudas plūsmas efektīvu vadību, kas ļauj ietaupīt līdzekļus, izvairoties no neefektīvām, neracionālām izmaksām, kas rodas, neizmantojot vai nepareizi izvēloties naudas plūsmas vadības produktus.

Ekspertdarbnīcu vada: Laura Plēsuma, Vecākais naudas plūsmas vadības speciālists

Business Network
Uzņēmumu tīkls Business Network ir vienīgā platforma Latvijā, kura izveidota tieši uzņēmējiem. Business Network mērķis ir nodrošināt vietni, kurā satiekas uzņēmēji, lai audzētu biznesu. Ienāciet www.businessnetwork.lv

Nosūtīt jautājumu Business Network

15:00 - 16:00

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds H
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds H
15:00 - 15:30

Aigars Kokins: Konsultācija-simulācija: personalizēti instrumenti neregulāru cenu veidošanā

Instrumenti ikdienas lietošanai visiem, kuri veido cenu piedāvājumus, kā arī var tikt izmantoti kā mācību trenažieri tirdzniecības personāla mācībām un cenu un atlaižu sakarību izpratnes veidošanai
 1. Cenas izveides kalkulators, kurš uzskatāmi demonstrē cenas, apjoma un atlaides sakarību, noderēs, ja jūsu ikdiena ir cenu noteikšana tirdzniecības kampaņām un liela apjoma vai nestandarta darījumiem.
 2. Kalkulators, kurš attēlo cenas un pašizmaksas sakarību, paredzēts lietošanai situācijās, kurās jums ir radusies neizmantota pieejamo resursu kapacitāte vai ražošanas jauda.

Instrumenti paredzēti ikdienas lietošanai visiem, kuri veido cenu piedāvājumus, kā arī var tikt izmantoti kā mācību trenažieri tirdzniecības personāla mācībām un cenu un atlaižu sakarību izpratnes veidošanai.

Konsultēs: AIGARS KOKINS
Finansists, konsultants un vadības treniņu vadītājs. Plaša pieredze vietējo un starptautisku uzņēmumu finanšu vadībā. Biznesa vadības maģistra grāds (EMBA), ACCA sertifikāts. Autors programmām: Finanšu vadība nefinanšu vadītājiem un Riska un cēloņu analīze. Komandas treniņu vadītājs, pieredzējis orientierists.

JARDI
2009. gadā dibināts personību un biznesa attīstības treniņu uzņēmums, licencēts Inscape Publishing programmu (DiSC, CARE, Time Mastery) pārstāvis Latvijā. Katru rīcību, darbu vai projektu iespējams pilnveidot ne vien no augstākas produktivitātes vai efektīvākas organizācijas, bet arī no cilvēka un vides vērtības viedokļa.

Nosūtīt jautājumu JARDI

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds J
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds J
15:00 - 15:30

Vai mūsu uzņēmumam vajadzīgs Lean?

Sarunas laikā noskaidrosim, vai Lean ir tablete, vai spēcīgs instruments. Vai tas var palīdzēt jebkuram uzņēmumam? Vai tā ir tikai modes lieta, kas reālu labumu nedod? Ieskicēsim arī situācijas, kad vērienīgas Lean aktivitātes labāk nesākt

Ekspertdarbnīcā runāsim par:

 • Lean metodes un problēmas, ko tās risina
 • Ieskats par izaicinājumiem savos uzņēmums
 • Uzņēmuma vadības un Lean komandas pienākumi
 • Uzņēmumu ieguvumi no Lean 

Diskusiju vadīs: Ginta Grandāne
Lean.lv pārstāve Latvijā, Biznesa efektivitātes asociācijas valdes locekle. Realizētas Lean programmas ražošanas un servisa organizācijās, vairāku gadu garumā savas zināšanās nododu arī studentiem dažādās augstskolās

Lean.lv
Lean.lv ir 11 ekspertu komanda, kas desmit gadu laikā ir palīdzējusi vairāk kā 40 uzņēmumiem visā Baltijā palielināt procesu efektivitāti, izmantojot Lean metodes. Kopš 2011. gada Lean.lv ir lielākais Honsha sadarbības partneris Baltijas valstīs. Honsha ir sadarbības partneris, kas apvieno korporācijas Toyota vadītājus un ekspertus.

Nosūtīt jautājumu Lean.lv

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds B
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds B
15:00 - 15:30

Statoil apkalpošanas filozofija

Aicinām uz pieredzes apmaiņu un diskusiju vadītājus un klientu vadības speciālistus

Nav noslēpums, ka daudzi par vienu no Latvijas lielākajiem veiksmes stāstiem klientu servisa jomā uzskata uzņēmumu Statoil. Likumsakarīgi, rodas  jautājums, kāda tad ir uzņēmuma „maģiskā” formula, kura tik labi strādā? ...

Jums būs iespēja atrast atbildes uz vairākiem jautājumiem par klienta servisa kvalitāti, pajautājot Statoil ekspertiem:

 • Viens no jautājumiem, uz ko daudzi savos uzņēmumos meklē atbildi – kā veicināt to, lai darbinieks būtu iedvesmots katru dienu strādāt no sirds un sniegt labu servisu klientiem?
 • Kā  panākt savu darbinieku aizrautību un lojalitāti?
 • Kā sasniegt un ilgtermiņā noturēt labu klientu servisa līmeni?
 • Kāda ir klientu servisa nozīme uzņēmuma attīstībā?
STATOIL
Circle K ir viens no lielākajiem un pasaulē pazīstamākajiem zīmoliem, kas Latvijā ik dienu apkalpo tūkstošiem klientu, nodrošinot ērtāko iepirkšanās pieredzi

Nosūtīt jautājumu STATOIL

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds C
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds C
15:00 - 15:30

Biznesa procesu efektivizācija un iekšējās kultūras pārmaiņas lielākajā Latvijas mazumtirdzniecības uzņēmumā

Aicinām uzņēmumu vadītājus uz pieredzes apmaiņu par pārmaiņu ieviešanu biznesa procesu efektivizācijā

Mazumtirdzniecība ir viena no jomām, kuru efektivitātes meklējumi un darbinieku profila izmaiņas skars visvairāk – pieaugošā konkurence prasīs pēc būtības pārskatīt daudzus procesus sākot no sortimenta veidošanas un loģistikas līdz ikdienas darbībām veikalos. Nākotnes darbinieks tirdzniecībā vairs nebūs vienkāršu darbu veicējs, bet plašu funkciju speciālists. Tas pakāpeniski mainīs darbinieku profilu mazumtirdzniecībā, vienlaikus radot daudz jautājumu un izaicinājumu, kuriem jāsagatavojas. 

Protams, šādas vērienīgas pārmaiņas ir sarežģīti procesi arī uzņēmumā, kas ir lielākais darba devējs Latvijā ar 8000 strādājošo un dod daudz atziņu un pieredzes, ar ko esam gatavi dalīties.

Diskusiju ekspertdarbnīcā vadīs:

SIA “Maxima Latvija” Operacionālā vadītāja (Chief Operating Officer - COO) Kristīne Āboltiņa
SIA “Maxima Latvija” Korporatīvo attiecību vadītājs Ivars Svilāns

Maxima Latvija
Mazumtirdzniecības tīkls, kam Latvijā 45 apdzīvotās vietās ir 150 veikali. Uzņēmums ietilpst holdingā „Maxima Grupe”, kas ir lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls un darba devējs Baltijā, nodarbinot vairāk nekā 30 000 darbiniekus piecās valstīs.

Nosūtīt jautājumu Maxima Latvija

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds A
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds A
15:00 - 15:30

Annija Graustiņa: Kā sasniegt biznesa mērķus ar sociālo mediju mārketinga palīdzību?

Kā pareizi uzstādīt ar sociālo mediju mārketingu sasniedzamus biznesa mērķus? Kā sasniegt uzstādītos mērķus un visprecīzāk mērīt rezultātu?

Sociālo mediju mārketings ir rīks, kas ļauj ne tikai veidot attiecības ar zīmola mērķauditoriju, bet arī palielināt pieteikumu un pirkumu apjomu. Kā uzstādīt sociālo mediju mārketinga mērķus un kā tos sasniegt? Ekspertdarbnīcas ietvaros Digital Marketing Group sociālo mediju mārketinga eksperte palīdzēs rast izpratni par sociālo mediju mārketinga sasaisti ar reāliem biznesa ieguvumiem.

Diskusiju vada: Annija Graustiņa, Digital Marketing Group sociālo mediju eksperte

Digital Marketing Group
Mēs esam digitālā mārketinga aģentūra, un mēs ticam, ka viskompetentākie speciālisti, visdažādākās sarežģītības un apjoma digitālo kampaņu pieredze, aizrautība, iedvesma, prieks par izcīnītajām uzvarām un galu galā - forši cilvēki veido ideālu salikumu satriecošu digitālo kampaņu vadīšanā. Kā mēs mēdzam teikt - pareizā ķīmija perfektam risinājumam

Nosūtīt jautājumu Digital Marketing Group

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds F
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds F
15:00 - 15:30

Jānis Lasis: Pašiedvesma - veiksmīga pārdevēja stūrakmens

Kā iededzināt pārdevējos brīnumsvecīti, lai viņi lidotu uz priekšu un sasniegtu savus rezultātus? Pārdevēja attieksme, uzvedība, prasmes un zināšanas, lai sasniegtu rezultātus

Diskusijas par veiksmīga pārdevēja domāšanas veidu (Mindset),  pašiedvesmas nozīmi un vadītāju kā palīgu veiksmīga pārdošanas cikla izveidē.

Aicinām B2B sektora uzņēmumu vadītājus, pārdošanas vadītājus un pārdošanas speciālistus iesūtīt jautājumus par pārdošanas darba organizāciju, pārdevēju motivāciju un iedvesmošanu.

Jānis Lasis - pārdošanas, tās vadības un uzņēmumu vadīšanas, veidošanas pieredze kopš 2002. gada. Strādājis pārdošanas un pārdošanas vadības amatos SEB dzīvības apdrošināšana, Amplico life Latvijas filiāle, Alico Latvia, Citadele life, Citadele atklātais pensiju fonds, SEB life Ukraine, kā arī līdzīpašnieks uzņēmumiem LTE Consulting (Ukraina) un Investimus (Latvija), praktizējošs vadītājs un pārdevējs.
Darbības joma: Finanšu sfērā -  pārdošanas vadība, aktīvā pārdošana, pārdošanas izaugsmes veicināšana.

Komercizglītības centrs
KIC ir tirgus līderis, kas nodrošina vadītāju attīstības risinājumus un plašākās slēgto mācību, ilgtermiņa attīstības programmu un konsultāciju iespējas darbinieku un uzņēmumu attīstībai

Nosūtīt jautājumu Komercizglītības centrs

Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds G
Ekspertdarbnīca Zāle "ALFA", galds G
15:00 - 15:30

Žanna Jeļisejeva: Laimīgi darbinieki - produktīvi darbinieki.