5 klasiskas vadītāju kļūdas

5 klasiskas vadītāju kļūdasJebkuram vadītājam ir 3 lomas:

  • speciālists, kurš pārzina kādu konkrētu jomu, kurā, strādā viņa padotie. Ja speciālista pieredzes nav, būs grūti vadīt cilvēkus, kuri ikdienā šajā nozarē strādā;

  • plānotājs vai menedžeris, kurš uzstāda mērķus, analizē komandas rezultātus. Ja kādu mēnesi cerētie rezultāti nav sasniegti, menedžeris analizē kļūdas un domā, kā rīkoties tālāk;

  • līderis, kurš motivē un iedvesmo cilvēkus. Saplānot var jebko, bet nebūs rezultātu, ja vadītājs kā līderis nepanāks, ka plāni tiek pildīti.

1.KĻŪDA. Rezultātu plānošana netiek balstīta uz analīzi, bet gan – uz vēlmēm.

Nereti praksē esmu saskāries ar situācijām, kad vadītājs nosaka – nākamajā gadā pārdošanas apjomiem ir jāpalielinās par 10%, taču viņš nedomā, uz kā rēķina tas notiks un kāpēc tieši 10%. Plānot nevar vien balstoties uz pamatojumu, ka vadītājs tā grib. Svarīgi ir saprast, kas ir jāmaina pašreizējās darbībās, lai šos +10% varētu panākt – varbūt ir jāpaaugstina preces cena, varbūt jāatrod vairāk klientu vai varbūt jāpiesaista jauni pārdošanas speciālisti?

Ikvienam vadītājam nemitīgi ir jāanalizē fakti, jāprot tie izmantot savā labā, jāizvērtē dažādu darbību efektivitāte. Ja darbinieks no 10 vizītēm pārnāk ar 9 noslēgtiem līgumiem, par to ir jāpriecājas un jācenšas noturēt esošo līmeni, jo pārdošanā 100% efektivitāte nav reāla. Vadītājam ir jāpasaka darbiniekiem priekšā, cik un kādas darbības jāveic, lai izpildītu plānus. Reizēm situācijas ir arī pretējas – piemēram, ekonomiskās situācijas dēļ ir apgrozījuma kritums tirgos. Tad galvenais vadītāja mērķis ir panākt nevis to, lai kritums nebūtu (kas nav reāli), bet lai tas būtu iespējami mazāks. Tādā brīdī jāsaprot, kuras darbības ir atbilstošākās rezultāta noturēšanai un uz tām jāfokusējas, primāri nodrošinot nepieciešamo darbību apjomu.

2.KĻŪDA. Vadītājs neattīsta savu darbinieku talantus.

Katram cilvēkam pasaulē ir savs talants, savas stiprās puses, ko ir jāpamana un jāizmanto. Tas ir vadītāja darbs. Diemžēl lielākā daļa cilvēku vispār neapzinās savus talantus, strādā vien algas vai priekšniecības norādījumu dēļ. Bez šaubām – talantu pamanīšana un pareiza izmantošana prasa daudz laika, taču tas noteikti atmaksājas, jo tādējādi ievērojami tiek paaugstināta uzņēmuma efektivitāte. Ja tiek izmantoti talanti, darba rezultāts ir vairākas reizes labāks, nekā darot darīšanas pēc.

Arī pats savā dzīvē šo kļūdu esmu pieļāvis. Jau sen novēroju, ka pamanu detaļas, kas citiem cilvēkiem šķiet nesvarīgas, visur meklēju lietu secību, loģiku, kārtību. Nereti tas mani pašu tracināja, jo gribējās tvert visu vieglāk, izlikties, ka kaut ko neesmu pamanījis. Taču tagad, strādājot biznesa konsultāciju jomā, es redzu, ka tas ir mans talants, ko man ir jāizmanto – es pamanu sīkumus, pamanu problēmas, man ātri kļūst skaidrs, kāpēc kaut kas nedarbojas, ko vajadzētu mainīt.

Ar talantu ir jāpelna nauda. Jebkuru talantu var attīstīt arvien augstākā līmenī. Plānojot jaunus projektus un darba uzdevumus, vadītājam ir jāapzinās, tieši kuri cilvēki tos spēs paveikt vislabāk. Savukārt antitalantus jeb jomas, kuras cilvēkam nepadodas, jācenšas “likt mierā”. Ja cilvēks ir lielisks speciālists, bet viņam ir vājas prezentēšanas prasmes, nesūtiet viņu uzstāties auditorijas priekšā un prezentēt jaunu produktu!

3.KĻŪDA. Vadītājs nevelta laiku jaunu cilvēku attīstīšanai.

Ikvienam darbiniekam ir savs dzīves cikls – uzsākot pildīt jaunus pienākumus, sākumā ikvienam deg acis, vēlāk viņš kļūst par lielisku speciālistu, kas palīdz uzņēmumam sasniegt rezultātus, bet, ja netiek atbilstoši motivēts, pamazām viņam iestājas rutīna un pazūd mirdzums acīs. Vadītāji nereti pieņem darbā cilvēkus, kuri jau ir pieredzējuši un zinoši, cerot, ka viņi atnāks un izdarīs visu kā cerēts, paveiks brīnumu. Cilvēkus, kuri iegrimuši rutīnā, ir grūti mainīt, tāpēc ir vērts “audzināt” jaunos speciālistus, ieguldīt laiku viņu izglītošanā. Uzņēmumiem vajag cilvēkus, kuriem deg acis, ne tādus, kuri imitē darbības.

Skaidrs, ka jaunu darbinieku piesaiste prasa krietni lielāku piepūli – šajos cilvēkos ir jāiegulda zināšanas un laiks, tomēr jauni cilvēki parasti ir enerģiski, viņi kā sūklis uzsūc visu, ko viņiem dod un pamazām pārtop lojālos un gudros darbiniekos. Biznesa vadītāja uzdevums ir panākt, lai uzņēmums strādā ar peļņu, nevis nodarbināt cilvēkus, kuri nav gatavi augt un mainīties. Biznesā ir līdzīgi kā sportā – līdz ko vairs neesi gatavs trenēties, augt un mainīties, tā ir jākrīt ārā no aprites.

4.KĻŪDA. Klausies manos vārdos, neskaties manos darbos.

Šādu vai līdzīgu teikumu ir izteikuši daudzi vadītāji. Es pasmaidu, kad cilvēks man sūdzas, ka viņa darbinieki neievēro darba laiku un katru rītu kavē darbu, bet tieši šis pats cilvēks nokavē biznesa treniņu pie manis. Nereti atbildes uz jautājumu, kāpēc darbinieki kaut ko dara vai nedara, ir ieraugāmas, pašam ielūkojoties spogulī. Vadītājam ir īpaši jāpiestrādā pie tā, lai viņa vārdi saskan ar darbiem, tad arī darbinieki to novērtēs.

Ko karā nošauj pirmo? Sliktu komandieri, kurš padotajiem kaujas laikā ir pagriezis muguru. Karavīri ciena vadoni, kas ar viņiem stāv vienā rindā un ēd pie viena galda. Ikvienam vadītājam vispirms ir jābūt līderim pašam sev, tikai tad viņš par tādu kļūs arī padoto acīs. Nereti, iepazīstoties vien ar uzņēmuma vadītāju, var nojaust, kāds ir viņa kolektīvs.

5.KĻŪDA. Censties visu paveikt pašam.

Sasaucoties ar iepriekš minēto kļūdu, jāatzīmē, ka pareiza piemēra rādīšana gan nenozīmē, ka vadītājam ir jāstrādā darbinieku vietā Noteikti nē! Svarīga vadītāja īpašība – viņam jāpatīk panākumus sasniegt ar citu cilvēku rokām. Tā ir milzu kļūda, ja par vadītāju ir iecelts labākais speciālists, kuram ļoti patīk sava joma un kurš tajā ir izcils, un viņš turpina ikdienā rādīt piemēru (pareizāk sakot – strādāt savu padoto vietā), cerībā, ka viņi skatoties iemācīsies un veiks savus pienākumus labāk. Vadītājam ne vienmēr ir jāprot visu izdarīt vislabāk pašam, viņam ir jāredz, kuri cilvēki to varēs paveikt, jāmotivē viņi. Savu piemēru vadītājs rāda ar attieksmi, nevis darot konkrētus darbus kolēģu vietā.

Jānis Audijāns “Smart Stream” biznesa konsultants, treneris Raksts tapis sadarbībā ar IBIZNESS

Jānis Audijāns

Jānis Audijāns ir biznesa konsultants, treneris, SIA Smart Stream valdes priekšsēdētājs, Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas biedrs. Kā biznesa konsultants aktīvi darbojās no 2005.gada. Kopš 2009.gada uzstājās konferencēs un forumos kā vieslektors

#publikācija

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.