Dažādas paaudzes darba vidē

Dažādas paaudzes darba vidēNereti piesauktais jēdziens “paaudžu konflikts” patiesībā nav nekas jauns. Tas ir pastāvējis jau kopš cilvēks dzīvo un darbojas grupās. Tomēr situācija mūsdienās ir būtiski mainījusies. Daudzus gadsimtus paaudžu attiecībās pastāvēja hierarhiska vienvirziena vertikāle - pieredzējušais mācīja zaļknābi (amatnieks zelli, brigadieris jauno darbinieku, nodaļas vadītājs jauno speciālistu). Šobrīd, strauji mainīgajā vidē, ir izteikta tendence veidoties līdzvērtīgākām attiecībām un mācīties vienam no otra (tā sauktais abpusējais mentorings). Cilvēks ar bagātu dzīves un darba pieredzi vēlarvien var sniegt daudz atziņu jaunajam, bet arī jaunietis var daudz ko palīdzēt kolēģim labākajos gados, lai noorientētos strauji mainīgajā tehnoloģiju un biznesa vidē.

Paaudžu vērtību, prasmju, dzīves pieredzes un pasaules skatījuma atšķirību dēļ darba devējs nonāk dažādu izaicinājumu priekšā. Piemēram, vecākās paaudzes cilvēku izpratnē darbavieta ir uz daudziem gadiem, bet profesija – teju uz visu mūžu. Lojalitāte pret kolektīvu, darbavietu un vadību ir vērtība. Taču pētījumi un praktiski novērojumi apliecina, ka jaunākajā paaudzē primārā lojalitāte ir pašiem pret sevi – vai es daru jēdzīgu darbu? Kāpēc man te jābūt? Kā es jūtos? Vai šis darbs man patīk? Līdz ar to jaunietis izvēlas mainīt darbu bieži un ar vieglumu, kādu nepazīt vecākā paaudze. Ir mazinājusies atkarība, jauniešiem iekšēji ir lielāka brīvības sajūta. Ja jaunietis nejūtas darbavietā labi, tad nekavējoties meklēs citas iespējas.

Galvenais “paaudžu konflikta” risinājums ir komunikācija. Nekas nebeidzas ar brīdi, kad vadītājs pieņem darbā vecuma, pieredzes, dzimuma vai kā citādi atšķirīgu cilvēku. Nepieciešams veidot vidi, kurā izrunā un risina problēmjautājumus. Komunikācija turklāt ir arī veids, kā savstarpēji bagātināties. Būtiska nozīme ir empātijai, jo pretrunas ir risināmas vien tad, ja puses spēj iejusties viena otras ādā. Tas kļūst iespējams, ja ir iegūta informācija par otra sajūtām, prioritātēm, problēmjautājumiem utt., jo empātija ir balstīta informētā izpratnē par kopīgo un atšķirīgo. Cieņpilna komunikācija ļauj saskatīt, kādas bagātības, dzīves viedumu un redzējumu, kādas interesantas un jaunas lietas otrs cilvēks sevī glabā, neatkarīgi no vecuma un statusa. Jāmācās atrast tajā visā sev lietderīgo un izmantojamo. Un tas neattiecas tikai uz paaudzēm! Ja vīriešu inženieru kolektīvā pēkšņi parādās sieviete, jeb monoetniskā grupā cittautietis - būs tieši tas pats.

Latvijā trūkst gudru un pieredzējušu darbinieku. Aug un augs vajadzība pēc jebkura cilvēka, kurš ir kompetents, kvalificēts un gatavs mācīties. Darba vide turpinās strauji mainīties arī turpmāk, tāpēc jebkura gadagājuma cilvēkam ir brīnišķīgas profesionālās izredzes, ja vien cilvēks ir gatavs kaut ko mainīt un kaut ko jaunu iemācīties. Tas, ko šis laikmets skaidri parāda – būs jāmācās vēl un vēl, un vēl.


Daniels Pavļuts

TRIVIUMS apmācība

www.triviums.lv

#publikācija

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.