Ekspertu viedoklis: Mācību un mācīšanās tendences 2017. gadā!

Ekspertu viedoklis: Mācību un mācīšanās tendences 2017. gadā!Kam jāpievērš uzmanība šogad? Kas aktuāls mācību jomā un kādus virzienus eksperti prognozē uzņēmumu mācībās?

Piedāvājam ieskatu galvenajās tendencēs, kuras novērojam, strādājot ar veiksmīgiem uzņēmumiem Latvijā, par kurām lasām ārzemju ekspertu blogos un dzirdam gan konferencēs, gan mūsu treneru viedokļos.

Ticam, ka šo tendenču apskats palīdzēs uzņēmumu vadītājiem un personālvadības ekspertiem, pieņemot lēmumus par darbinieku attīstību un mācībām, savos plānos iekļaut pēdējās aktuālākās atziņas no personāla attīstības pasaules.

1. Sinhronizācija ar biznesa mērķiem.

Mācību un attīstības programmām jābūt saskaņotām ar uzņēmuma stratēģiju. Lai cik vienkārši un pašsaprotami tas izklausās, nereti neaizdomājamies, ka arī pārdošanas, komunikācijas vai vadības treniņu saturam jābūt pakārtotam kopējai stratēģijai. Mācību programmu izveidē un realizācijā jāpiedalās pašiem biznesa vadītājiem, lai nodrošinātu, ka investīcijas personāla attīstībā tiešam veicina darba izpildes uzlabošanu, talantu noturēšanu un iesaisti.

KIC treneris un A.C.B. grupas finanšu direktors Armands Sviķis savā pieejā apvieno unikālu, sevis izveidotu un praksē aprobētu stratēģisko pieeju un mērķu uzstādīšanu savienojumā ar LEAN filozofiju. Piesaki konsultāciju šeit.

2. Mācību ietekmes uz biznesu mērīšana.

Lai noteiktu, cik lielā mērā personāla attīstības stratēģija un mācību programmas veicina biznesa rezultātu sasniegšanu, uzņēmumiem jāmeklē veids, kā novērtēt mācību efektivitāti.

Lai to izdarītu, aicinām, jau plānojot personāla attīstības / mācību programmas, definēt gan mācību, gan konkrētos biznesa mērķus (piem., Vadītāju mērķi ir darbinieku noturēšana, mainība, iesaistes indekss, pārdevēju – apgrozījuma pieaugums utt.)

3. Projektu pieeja mācībām (training transfer).

Vienas lekcijas princips nestrādā jau gadiem! Lai iegūtu ilgtermiņa rezultātu, mācību procesiem arī korporatīvajā vidē jābūt veidotiem kā projektiem. Bez mācībām klasē vai online projektu pieejai ir raksturīgas - pirmsmācību aktivitātes, prasmju pārnešana praksē, rezultātu (uzvedības, attieksmes maiņa, biznesa rezultātu pieaugums), dalībnieku pēc mācību aktivitātes (supervīzijas grupas, kur dalībnieki reflektē par to, kā jaunas prasmes maina viņu ikdienu un palīdz sniegt rezultātu). Starp mācību blokiem dalībnieki pilda mājasdarbus, risina case-studies, komunicē savā starpā, uztur komunikāciju ar treneri/iem visas programmas laikā un pēc tās. Protams, IT tehnoloģijas piedāvā platformas un kanālus, kā to visu var darīt ērtā veidā, samazinot laiku, kad darbinieks ir prom no darba.

4. Mācīšanās vai Mācības.

Uzmanības centrā izvirzās darbinieka individuālās attīstības vajadzības, mācīšanas temps, ka arī paša darbinieka atbildība par mācību rezultātiem. Tātad vadītāja (un mācību speciālistu) loma ir palīdzēt darbiniekiem izveidot uz mērķi orientētu (mērķis - uzlabot darba rezultātus un attīstīt nepieciešamas kompetences) mācīšanās plānu un piedāvāt daudzveidīgas iespējas mācīties – mācību kursi, online rīki, mobilās aplikācijas, mentoringu, pieredzes apmaiņu, tīklošanos ar profesionāļiem, interneta resursus, grāmatas utt. Darbinieka uzdevums savukārt ir uzņemties atbildību par savu attīstību un darba rezultātiem un darba izpildes uzlabošanu, mācoties sev pieņemamā veidā un ātrumā. Šeit vadītājs vai mācību speciālists darbojas kā mentors dalībniekam.

5. Sociālā mācīšanās.

Esam nonākuši laikā, kad mācīšanās notiek visur un vienmēr - sadarbības ceļā, ar pieredzes un zināšanu apmaiņu; apmeklējot citas kompānijas, lai redzētu praksē, kā ir ieviestas konkrētas sistēmas, metodes, rīki; mācīšanās notiek caur diskusijām klātienē – mācību kursi, darba sapulces, organizēti tīklošanās (networking) pasākumi, konferences, kā arī online forumos, lasot blogus, skatoties video utt. Iespējas ir neierobežotas; tāpēc nepieciešams izvērtēt un kritiski paskatīties uz informāciju, ko uztveram, neapjukt tās pārbagātībā un attīstīt kritisko domāšanu.

6. Mūsdienīgs un daudzveidīgs saturs.

Spēļošanās (gamification) elementi, mobilo aplikāciju izmantošana, mini- video, diskusiju online forumi, prasmju treniņi klasē, pieredzes apmaiņas ekskursijas, networking pasākumi – dažādas pieejas un praktisku treniņu veidošana veido zināšanu noturību.

7. Mācību kā motivātora loma pieaug.

Runājot par MILLENIUM paaudzi – der zināt, ka Bersin by Deloitte Future of Corporate Learning atskaite norāda uz to, ka šīs paaudzes darbinieki iespējas mācīties un attīstīties vērtē augstāk par citiem bonusiem, ko var dot darba devējs. Aptauja rāda, ka 22% no aptaujātajiem darbiniekiem vēlas mācības kā papildus bonusu, salīdzinājumā ar 19% šīs paaudzes darbinieku, kas visvairāk vērtē elastīgu darba laiku un 14%, kas sapņo par naudas bonusiem. Ir skaidrs, ka nākamajā gadā šī tendence augs, jo vairāk jaunās paaudzes darbinieku sāks darba gaitas.

Runājot par tēmām, topā šogad būs:

  • Līderu attīstība ar uzsvaru uz konceptuālās domāšanas attīstību, emocionālā intelekta un komunikācijas prasmju attīstību.

  • Sociālais intelekts - spēja saprast citus un sadarboties gan klātienē, gan virtuāli. (Iespēja apgūt saistītās tēmas: Darbs ar grūtajiem klientiem, Kā meklēt, atlasīt, iesaistīt darbiniekus)

  • Mūžam aktuālā spēja sadarboties multikulturālā vidē

  • Konstruktīvā domāšana, spēja veiksmīgi tikt galā ar milzīgo informācijas apjomu, tajā pašā laikā – domāt radoši.

  • Attīstītas digitālās prasmes, bez kurām nebūs iespēju konkurēt.

Lai izdodas veiksmīgi atrast īsto pieeju, mācīties ar prieku un sajust rezultātu, savukārt, ja nepieciešams speciālistu padoms mācību un attīstības jomā, sazinieties ar mums - priecāsimies palīdzēt!


Jekaterina Danenberga

Komercizglītības centrs

www.kic.lv

#publikācija

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.