Ko un kā mācās organizācijas? Mācību tirgus apskats un tendences 2015/2016

Ko un kā mācās organizācijas? Mācību tirgus apskats un tendences 2015/2016Mācību riski un kļūdas

Mācības daudzviet uztver kā “brīnumnūjiņu” problēmas atrisināšanai, kas liecina par to, ka pacientam trūkst instrumenta sevis diagnosticēšanai vai arī diagnoze tiek nepareizi noteikta un pielietotie preparāti nesniedz gaidīto efektu. Rezultātā vainīgi paliek mācību sniedzējs nevis diagnozes autors.

ES atbalsta programmu pieejamības radītā sistēma jeb “naudas apgūšanas” pieeja daudzām organizācijām ir radījusi mācību vajadzību kropļošanu – kāpēc mēs mācāmies, kā iegūtās zināšanas nepazaudēt un pielietot ikdienā

“Neķer visu kas spīd!”. Latvijas tirgu viļņveidīgi pārskalo aizjūras jaunievedumi, kas sola neredzētu bagātību kalnus un kuru spožums un posts ir līdzīgi kā ar kristāla kurpīti, kuru visi grib dabūt sev kāja, bet ne visiem tā der.

Vadības iesaiste. Pēc mācībām uzņēmuma vadība nemotivē darbiniekus izmantot jaunas zināšanas, kā rezultātā pēc kāda laika apmācīti darbinieki vai nu atgriežas pie veciem ieradumiem, vai iet prom no organizācijas, meklējot vietu, kur varēs izmantot savas jaunas prasmes.

Apmācību partneri tiek izvēlēti pēc principa – vajag kaut ko interesantu, jaunu (gluži kā izvēloties kino apmeklējumu). Nav izpratnes par darbinieku attīstības mehānismiem ilgtermiņā.

“Mēs jau mācījāmies”. Lai arī šķiet, ka pagājušā gadsimta paradigmas par to, ka mēs jau esam mācījušies skolās, mums, ir diplomi, jau ir vēsturē, tomēr ar šādu mācīšanās kritēriju nākas saskarties vēl pat šobaltdien.

Latvijas TOP 10 biznesa vadības mācību un konsultāciju kompānijas*

 1. Komercizglītības centrs

 2. WIN partners

 3. TRIVIUMS apmācība

 4. Mercuri International

 5. Nordic Group

 6. Franklin Covey

 7. LatConsul

 8. Eiro Personāls

 9. Perfect Sales

 10. Open Mind Management

* pēc LBKA apkopotās informācijas (uzņēmuma apgrozījums, kas attiecas uz mācību pakalpojumu sniegšanu

Receptes uz 2016. gadu

Pirmkārt, skaidri saprast, ko uzņēmums vēlas redzēt attīstības (mācību) aktivitāšu rezultātā, kādas izmaiņas ir nepieciešamas – darbinieku prasmēs, zināšanās, attieksmē vai motivācijā. Šeit noteikt var palīdzēt ārēja pieredzējuša eksperta atbalsts un sadarbība ar organizācijas atbildīgajām personām, kuru atalgojums ir tiešā veidā saistīts ar biznesa rezultātu

Otrkārt, atcerēties par pirms mācību diagnostiku. Pieaugušo cilvēku mācību efektivitāti nosaka ne tikai iegūtās zināšanas un prasmes, bet motivācija to pielietot ikdienā, ticība jēgai un ieguvumam; tam, ka tas vajadzīgs un to novērtē organizācija.

Treškārt, izvelēties jūsu organizācijai un situācijai atbilstošo treneri, konsultantu, kam ir pieredze, atbilstošas vērtības un darba metodes, kā arī izpratne par pieaugušo attīstības/ mācīšanās metodēm. Neskriet pēc skaļiem vārdiem vai “izdevīgiem” piedāvājumiem”. Pilnīgi noteikti veltīt laiku un rūpes mācību sagatavošanā, būt prasīgiem, taču tajā pašā laikā atvērtiem un dzirdīgiem, iesaistoties dialogā ar partneriem un pakalpojumu sniedzējiem.

Ceturtkārt, nepieciešams darbs pēc mācībām. Tas varbūt kādas īsas darbnīcas trenera vai pat komandas vadītāja vadībā vai mentorings darbā utt. Arī ir svarīgi radīt darbiniekiem atbalstošu vidi, kur viņi var izmantot jaunas prasmes, nebaidoties riskēt un kļūdīties. Jaunas lietas var apgūt tikai caur pieredzi – veiksmēm un neveiksmēm. Vadītāja lomā šeit - iedvesmot un motivēt, kā arī sniegt atgriezenisko saiti par to, kas izdevies, kas nav izdevies.

Visbeidzot attieksme! Attieksmi un motivāciju ilgtermiņā, tāpat kā organizācijas kultūru, nevar mainīt ārēji spēki, nepieciešams atbalsts un sistēma uzņēmuma iekšienē. Ja izdodas to panākt - izmainīt attieksmi, iedrošināt izmēģināt kādu jaunu pieeju un praksē pārliecināties par tās ļoti konkrēto ieguvumu, pārējais ir tehniku jautājums.

Atceramies par 70-20-10% principu:

mēs mācāmies 10% - auditorijā no pasniedzēja, 20% - komunicējot, diskutējot ar citiem profesionāļiem, un 70% - veicot savus darba pienākumus un risinot sarežģītākas situācijas, uzņemoties risku vai lielāku atbildību.

Mācību tēmu tendences

Fokusēšanās no “ko darām” uz “kā darām un kādi esam”

 • Pārmaiņu vadīšana – vienīgais, ko vada vadītājs ir pārmaiņas - mainās ekonomiskie un politiskie apstākļi, organizāciju struktūras un veidi, komandu sastāvs utt. Varam teikt, ka pārmaiņas ir katru dienu un vadītājam jāprot tajās dzīvot, vadīt tās un komunicēt ar visām iesaistītajām pusēm.

 • Dažādības vadīšana (Diversity) – redzam, ka šobrīd kopā strādā vairāku paaudžu un dažādu tautību pārstāvji, personības ar dažādiem uztveres tipiem utt. Komandas vadītajam tas ir vienlaikus gan izaicinājums, gan komandas resurss, ko var izmantot, lai sasniegtu augstākus mērķus. Vadītājam jābūt spējīgam atrast pieeju katram un izveidot vienu veselumu no tik dažādiem cilvēkiem.

 • Personības resursu attīstība (apzinātība, emocionālais intelekts, personības ierobežojumu pārvarēšana utt.). Organizācijas vairāk apzinās, ka var konkurēt tikai ar saviem darbiniekiem, jo visus produktus, pakalpojumus, inovācijas var ātri nokopēt. Līdz ar to vairāk aktuāls kļūst organizāciju ieguldījums savu vadītāju un darbinieku personības attīstībā.

 • Procesi & darba efektivitāte. Saimnieciskā domāšana un “lielās bildes” par organizāciju radīšana katram darbiniekam, katrai struktūrvienībai, produktivitātes celšana.

Kādi ir mācību sniedzēju izaicinājumi turpmākajiem gadiem?

 • Tehnoloģiju attīstība - webinaru, e-learninga pieejamība - uz ko mēs kā mācību pakalpojumu sniedzēji liekam fokusu “auditorijā”, jo visu var atrast Internetā un/ vai Intranetā?

 • Jauna paaudze, kas mācās savādāk, pārsvarā, caur google, youtube utt - kā būt interesantiem arī viņiem.

 • Zināšanas ļoti ātri noveco un ir viegli pieejamas, jāliek uzsvars uz komunikācijas prasmju un personības attīstību.

 • Augsta konkurence, tai skaita ar ārzemju treneriem un mācību kompānijām, robežu nav, visi var mācīties, kur vēlas un kam pietiek naudas.

 • Prasības no organizāciju puses aug – treneriem nemitīgi jāuztur sevi formā, jālasa jaunākie pētījumi, jāpilnveido savas pārliecināšanas un iedvesmošanas prasmes. utt .

 • Neirozinātnes attīstība – jaunas atziņas par smadzeņu darbību, kā mēs mācāmies. Mācību kompānijām un treneriem jāseko līdzi, bet ar piesardzību attiecībā uz šo informāciju, jo zinātne ir tikai vēl ceļā sākumā šajos pētījumos un dažos gadījumos šis atziņas vēl nav praktiski pārbaudītas un pielietojamas.

Apskatu sagatavoja:

Biedrības “Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācija” valdes loceklis Dainis Locāns, sadarbībā ar:

SIA Komercizglītības centrs SIA TRIVIUMS apmācība SIA Smart Stream SIA Eiro Personāls

Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācija (LBKA) ir sabiedriska organizācija, kas ir sociāli atbildīga un brīvprātīgi iesaistās sabiedrības informēšanā un izglītošanā par inovatīviem un uz zināšanām balstītiem vadības risinājumiem. LBKA apvieno vairāk kā 50 biznesa konsultantu kompānijas un neatkarīgus sertificētus vadības konsultantus.

#publikācija

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.