Labs vadītājs = gudrs līderis

Labs vadītājs = gudrs līderisAugstākā līmeņa vadītāji nereti savu darbu uztver līdzīgi kā hokeja komandas trenēšanu – ja komanda cīnīsies, mēs uzvarēsim. Tomēr jāatceras, ka trenera un arī laba vadītāja galvenais uzdevums ir motivēt un iedvesmot komandu cīņai.

Daudzi vadītāji par cilvēku motivēšanu nedomā vispār, uzskatot, ka tā ir katram jārod pašam sevī. Tomēr der atcerēties – ja cilvēkam nepatīk tas, ko viņš dara, rezultāts nekad nenesīs vēlamos panākumus.

Vadītājs uzņēmumā pilda 3 uzdevumus:

  • viņš ir speciālists, kurš pārzina nozari un uzņēmuma darbinieku veicamos pienākumus;

  • viņš ir menedžeris, kurš plāno lietas, mērķus un analizē paveikto, balstoties uz sasniegtajiem rezultātiem izdara korekcijas;

  • viņš ir līderis, kurš strādā ar saviem darbiniekiem, katru no tiem motivējot.

Līdera lomu liela daļa Latvijas uzņēmumu vadītāju pilda sliktā līmenī. Ja pie līdera prasmju attīstīšanas nav strādāts, tad līderim nepieciešamās zināšanas nav iespējams “no pirksta izzīst”. Arī ilga darba pieredze vadītāja amatā vēl nenozīmē, ka cilvēks tiešām māk vadīt savu komandu. Bieži neprasmīga vadītāja dēļ kompānijas zaudē labus speciālistus.

Pastāvēs, kas mainīsies

Eiropā un ASV tiek uzskatīts par pašsaprotamu, ka cilvēkam vadīšanas iemaņas ir jāapgūst. Speciālisti diskutē par to, kura komandas vadīšanas metode strādās vislabāk, bet ne par to, ka līderības treniņus nav nepieciešams apmeklēt. Starptautiskas kompānijas arī Latvijā veic mērķtiecīgas darbinieku apmācības, kamēr vietējie uzņēmēji joprojām pret to ir skeptiski, uzskatot, ka cilvēks ar 25 gadu pieredzi vadītāja darbā neko jaunu šādās apmācībās neuzzinās. Vadītāji, kuri nav gatavi mācīties un mainīties, visticamāk, agri vai vēlu savus uzņēmumus zaudēs, bet pastāvēs tie, kuri ir orientēti uz biznesa konkurētspējas palielināšanu.

Visbiežāk vadītāji par biznesa vadības treniņiem sāk interesēties vien tad, kad mēs, “Smart Stream” viņus uzrunājam, piedāvājot apmeklēt treniņus. Ir kompānijas, kuras biznesa vadības treniņus joprojām uzskata par lieku naudas tērēšanu. Tapat arī ir vadītāji, kuri treniņu nopērk savai komandai, bet sev - nē. Tā veidojas mulsinoša situācija – darbinieki ir apguvuši ko jaunu, bet vadītājs nevar ar viņiem runāt “vienā valodā”. Tikai pavisam retās situācijās vadītāji mūs uzmeklē paši.

Teicams speciālists, bet viduvējs vadītājs

Speciālista un menedžera iemaņas var apgūt, strādājot nozarē, bet jāapzinās, ka ne katrs var būt vadītājs. Tam ir nepieciešams iedzimts talants. Ir situācijas, kad cilvēks atnāk uz treniņu, mēs viņam iedodam zināšanas, bet viņš tās neizmanto. Kāpēc? Jo viņam nav vadītāja talanta. Vadītājs pēc būtības ir cilvēks, kuram patīk sasniegt rezultātu ar citu cilvēku rokām. Vadīšanas process viņam sagādā prieku un gandarījumu.

Kāpēc “nepareizie” cilvēki kļūst par vadītājiem? Kāpēc viņi to uzskata par savu pašmērķi? Jo tas ir vienīgais ceļš, kā viņi redz savu izaugsmi. Piemēram, darbinieks sevi ir pierādījis kā lielisku pārdevēju, un viņš tiek virzīts pārdošanas vadītāja darbam. Tā bieži gadās, ka uzņēmums zaudē labu pārdevēju un iegūst viduvēju vadītāju. Problēma ir, ka pats cilvēks neapzinās, ka viņam nav vadītāja dotību. No vadītāja posteņa virzīties atpakaļ uz pārdevēja posteni nozīmētu kāpšanu atpakaļ pa karjeras kāpnēm, tāpēc viduvējais vadītājs meklē vadītāja darbu citā uzņēmumā, jo neapzinās, ka vadīt citus cilvēkus nav viņa talants. Tāpēc mēs “Smart Streams”, izmantojot atbilstošu metodiku, konstatē, vai cilvēks pēc savas iekšējās būtības ir vai nav vadītājs.

Mācēt pielietot vadības instrumentus

Daudz ir atkarīgs no komandas, jo vienmēr būs cilvēki, ar kuriem pat labākajam vadītājam nebūs pa spēkam sastrādāties. Teju ikviens ir saskaries ar situācijām, kad darbinieki aizmuguriski nievājoši izsakās par vadītāju, smīkņā. Vadīt procesus un vadīt cilvēkus – tās ir 2 dažādas lietas!

Pēc saskarsmes ar šarma līderi darbinieki kļūst centīgāki un motivētāki, taču vadītājam ir jāspēj savu komandu kontrolēt, jāmāk no darbinieka pieprasīt, lai darbs tiek paveikts. Vadītājam ir jāzina, kuru cilvēku motivēs spiediens, kuru – uzslava. Zelta likums ir- ja kritizē, dari to zem četrām acīm, ja slavē - dari to publiski. Publiska kritizēšana, kaut arī audzināšanas nolūkā, pazemo cilvēku. Ja darbinieks ir pazemots, viņš to atcerēsies, un motivācija nākt priecīgam uz darbu būs mazāka.

Ja darbs netiek veikts ar prieku, zūd efektivitāte. Mums katram ir savi talanti, taču ne vienmēr atrodamies īstajā vietā, lai tos pilnībā realizētu. Tikai izmantojot savus talantus, mēs gūstam prieku no procesa. Bieži vadītāji uzskata - ja tiks sasniegts rezultāta, tad viņš gūs gandarījumu. Taisnība. Tomēr, ja darba process neaptiks, rezultāts nekad netiks sasniegts.

Nauda, darba alga ir tikai viens no motivātoriem, bet tam nevajadzētu būt vienīgajam. Bieži cilvēki neapzinās, kas tieši viņus motivē strādāšanai. Viņi nemēdz analizēt, kāpēc pie viena vadītāja viņiem patīk strādāt, pie otra - nē. Viņi nezina, ka patīkamais vadītājs ir tīkams tāpēc, ka dara lietas pareizā secībā. Var jau iztikt ar 2-3 vadības instrumentiem, taču tas būs līdzīgi kā pārtikt no maizes un ūdens. Uzņēmums dzīvos, taču tas nesasniegs labākos rezultātus.

Investēt jauniešu apmācībā

Pastāv mīts – jāatrod pareizais speciālists, jāmaksā viņam laba alga un būs panākumi. Ne vienmēr sekos panākumi. Pieņemot darbā talantīgu jaunieti, pats vadītājs viņu var apmācīt, un galu galā jaunietis nesīs fantastiskus rezultātus. Tiesa, vadītājam darbā būs jāiegulda vairāk laika. Nereti vadītāji grib ieguldīt iespējami mazāk sava laika un enerģijas, tāpēc izvēlas pieredzējušus speciālistus, kuri, iespējams, ir tiešām labi sava amata pratēji, taču jāapzinās, ka katram cilvēkam ir arī savi trūkumi. Pieredzējis darbinieks zina, kā strādāt iespējami mazāk. Tieši tāpēc vadītāja laika ieguldījums jauna darbinieka apmācīšanā tiek uzskatīts par vienu no labākajiem veidiem, kā izveidot centīgu un sev lojālu komandu.

Katra pieredze ir unikāla

Vadības lietas nav tik vienkāršas kā no malas izklausās. Kad pirmo reizi kļuvu par vadītāju, man bija mana pieredze pārdošanā, bet nebija vadības pieredzes. Sarežģījumus risināju, balsoties savā pieredzē un nezinot, vai tā atbilst konkrētajai situācijai. Situācijas reti atkārtojas, tāpēc esošā pieredze un jau pārbaudītie risinājumi ne vienmēr ir piemērotākie.

Pie neveiksmes vadītājs var vainot darbinieku, kas neprata izdarīt tā, kā to darīja viņš. Jāatceras - katrs cilvēks ir personība un nevar gaidīt, lai viņi visi rīkotos vienādi. Tieši tāpēc ir līderis, lai kolektīvu virzītu uz vienoto mērķu sasniegšanu. Ja līderim šādu zināšanu un prasmju nepietiek, Palīdzēs biznesa konsultants un treniņi, kas balstīti uz daudzu cilvēku gadiem krāto pieredzi. Biznesa konsultants ir kā biznesa ārsts, kas palīdz saprast, kas nedarbojas un kāpēc tas nedarbojas? Ja uzņēmumā kaut kas nedarbojas, tad iemesls vispirms ir jāmeklē tā vadībā. Biznesa konsultants atrod iemeslu un piedāvā risinājumu. Tas var būt treniņš, apmaksas sistēmas maiņa, motivācijas sistēmas izstrādāšana, atskaišu sistēma un tamlīdzīgi.

Jānis Audijāns

“Smart Stream” biznesa konsultants, treneris

Raksts tapis sadarbībā ar IBIZNESS


Jānis Audijāns

Jānis Audijāns ir biznesa konsultants, treneris, SIA Smart Stream valdes priekšsēdētājs, Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas biedrs. Kā biznesa konsultants aktīvi darbojās no 2005.gada. Kopš 2009.gada uzstājās konferencēs un forumos kā vieslektors

#publikācija

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.