Lean procesu simulācija

Lean procesu simulācijaLean pieeja uzņēmuma biznesa procesu organizēšanā Latvijā vairs nav nekāds jaunums. Pēdējā desmitgadē vairāki uzņēmumi pieņēmuši un praksē realizējuši šīs pieejas principus un metodes, gūstot vērā ņemamus panākumus.

Šobrīd arī nav lielas problēmas atrast informāciju par Lean - ir pieejama informācija tīklā, ir grāmatas, tiek piedāvātas dažādas apmācības. Tomēr nereti iznāk sastapties ar aizdomām un neticību, ka šī pieeja un metodes var dot kādu labumu konkrēta uzņēmuma konkrētos "mūsu" apstākļos.

Viens no labākajiem veidiem, kā pārliecināties, ka tas "strādā" un arī “mūsu specifiskajos”apstākļos, ir to visu izmēģināt praksē, taču jebkuri izmēģinājumi prasa laiku un līdzekļus.

Viena no sevi dzīvē pierādījušām iespējām ir - izmēģināt šīs metodes dažu stundu laikā, simulējot ražošanas procesu. Šajā simulācijā dalībnieku uzdevums ir saražot produktus, lai apmierinātu klientu pieprasījumu, pie tam to paveikt maksimāli efektīvākā veidā un ar mazākām izmaksām.

Katram no simulācijas dalībniekiem tiek "piešķirti" pienākumi un pilnvaras noteikta produkta ražošanas procesā - tie ir, piemēram, ražošanas operatori, sagādnieki, transporta un loģistikas darbinieki, noliktavu pārziņi, plānotāji, kvalitātes kontrolieri un, protams, vadītāji.

Pirmais simulācijas raunds tiek izspēlēts pēc stingriem noteikumiem - simulācijas dalībnieki tiek "ielikti" tipiskos masveida ražošanas apstākļos, līdzīgi kā tas notiek darbiniekiem uzsākot darbu kādā uzņēmumā. Tiek veikta darbinieku apmācība, viņiem tiek izsniegtas instrukcijas un amatu apraksti. Tad tiek realizēts ražošanas process. Raunda beigās tiek apkopoti rezultāti - cik laicīgi un cik kvalitatīvi ir izpildītas klienta pasūtījuma prasības, kā arī - cik efektīvi ir strādāts. Tiek izanalizēti ražošanas procesā izmantotie resursi un to izmantošanas racionalitāte - gatavo produktu un pusfabrikātu krājumu apjoms, darbinieku noslodze un, produktivitāte uz produkta un laika vienību u.tml. Bez tam tiek arī novērtēts, kā jūtas katrs no ražošanas procesa dalībniekiem. Kurš ir stresā un pārslogots, kurš savukārt - nē.

Pēc katra ražošanas raunda dalībnieki tiek iepazīstināti ar Lean, ToC un 6Sigma metodēm, kuras var palīdzēt sasniegt labākus rezultātus ražošanas procesā, kā arī metodes, kuras var izmantot procesa analīzes un uzlabošanas stadijā.

Pēc ražošanas raunda rezultātu apspriešanas dalībniekiem tiek dots laiks, kurā jāuzlabo savs ražošanas process, pielietojot kādu no augstāk minētajiem principiem un metodēm - piemēram, "vilkšanu", Kanban, plūsmas nepārtrauktību, ierobežojuma identificēšanu, noslogojuma vienmērīgu līdzsvarošanu, vizualizāciju, krājumu samazināšanu, ātru pārstatīšanu, 5S, pārvietošanas un lieku kustību samazināšanu u.c.

Pēc uzlabojumu veikšanas tiek realizēts nākošais ražošanas raunds.

Simulācija sastāv no 4-5 ražošanas raundiem un 3-4 procesu uzlabošanas "darbnīcām" starp tiem, kuru laikā process tiek uzlabots, izmantojot dažādas procesu pilnveides metodes: Kaizen, PDCA, Spagetti, mērījumi, eksperimenti, variāciju analīze u.c.

Īss ieskats simulācijas norisē atrodams šeit

Simulācijas ieguvumi ir:

  • Pirmais ieguvums - pārliecināšanās, kā darbojas un kādu labumu dod dažādas Lean, ToC un 6sigma metodes;

  • Otrs ieguvums - esošo procesu mērīšanas, analīzes, darbību pilnveidošanas un uzlabošanas metožu apgūšana. Strādājot un ražošanas raundu starplaikos uzlabojot procesus, dalībnieki praksē izmēģina un "izbauda" dažādu komandas sadarbības modeļu priekšrocības un trūkumus, attīstot problēmu risināšanas un lēmumu pieņemšanas prasmes ;

  • Trešais ieguvums - komandu sadarbības attīstība. Tas, ko bieži realizē ar dažādiem komandu saliedēšanas pasākumiem.

Biznesa un ražošana procesu simulāciju priekšrocības:

  1. Mācīšanās bez riska. Realizējot pieņemtos lēmumus reālājā dzīvē var tikt pieļautas kļūdas, kas var radīt lielas izmaksas. Simulācijās vienīgās izmaksas ir laiks.

  2. Kolektīva darbība - vairāku dalībnieku mijiedarbība sadarbojoties vai konkurējot. Iespēja attīstīt līderības prasmes un spējas.

  3. Interaktīva darbība - iespēja redzēt savu lēmumu un darbību rezultātus un atkarībā no tā mainīt viedokļus, pieņēmumus un lēmumus, pie kam to visu iespējams darīt īsākā laika periodā, nekā tas būtu iespējams reālajā dzīvē.

  4. Lielāka realitātas sajūta, nekā apgūstot kādas zināšanas teorijā un risinot uzdevumus.

Jānis Leilands: janis.leilands@leiput.lv

+371 29417067

SIA Leilands un Putnis

www.leiput.lv


BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.