Lietas nav tikai melnas vai baltas. Uzziniet, kā jūs varat izmantot metaforas, lai izteiktu idejas!

Lietas nav tikai melnas vai baltas. Uzziniet, kā jūs varat izmantot metaforas, lai izteiktu idejas!„Laiks ir nauda" - cik bieži jūs esat dzirdējuši šo apgalvojumu? Iespējams, vairākkārt un dažādās situācijās. Par laiku domājot kā par naudu, jūs varat radīt iespaidīgas asociācijas. Izniekots laiks ir zemē nomesta nauda. Labi izmantots laiks ir ieguldījums. Sekundes iet uz priekšu!

Tiešs divu savstarpēji nesaistītu vai tikai daļēji saistītu lietu salīdzinājums tiek dēvēts par metaforu. Un, kā mēs redzam piemērā „laiks ir nauda", metaforas var radīt spēcīgas asociācijas, kas var tikt izmantotas, lai ievērojami uzlabotu ikdienas komunikāciju un domāšanu.

Menedžeris, kurš nostājas savas komandas priekšā un saka: „Mums šo darbu vajag pabeigt ātri", rada ievērojami mazāku iespaidu nekā menedžeris, kurš savu sakāmo uzsāk ar metaforu „Kā mēs visi zinām - laiks ir nauda". Valoda ir pilna ar metaforām, un šis ir pierādījums to iedarbībai.

Tātad metaforas var tikt izmantotas, lai uzlabotu komunikāciju: tās var radīt iespaidu vai palīdzēt jums izskaidrot sarežģītu konceptu, asociējot to ar visiem zināmāku. Metaforiskā domāšana var tikt izmantota arī problēmu risināšanai - izmantojiet un izvērsiet metaforas jaunu ideju vai risinājumu radīšanai.

Padomi par metaforām

Visvienkāršākais metaforas modelis ir „A ir B" - līdzīgi kā „laiks ir nauda". Metaforas var būt arī netiešas, piemēram, „Tā ir puscepta ideja". Šī metafora salīdzina idejas ar pusceptu ēdienu, bez ēdiena pieminēšanas!

Metaforas bieži tiek jauktas ar salīdzinājumiem. Salīdzinājums atšķirībā no metaforas izmanto saikli „kā" (minētie piemēri: „laiks ir kā nauda" vai „ideja ir kā puscepts ēdiens"). Nereti salīdzinājumi skan spēcīgāk nekā metaforas, pat ja ideja ir tā pati.

Sarežģītu ideju izskaidrošana

Par sarežģītām idejām labāku izpratni var radīt to asociēšana ar visiem zināmām idejām. Iedomājieties, ka jūs vēlaties izskaidrot biznesa cikla konceptu. Jūs varat izmantot daudz vārdu, definīciju un monotoni bubināt 5 vai pat 10 minūtes, atstājot jūsu auditoriju nogarlaikotu un apjukušu. Tālāk jūs varat izmantot grafikus un diagrammas, lai uzlabotu izpratni un radītu interesi.

Taču jūs varat arī izteikties, izmantojot metaforu: Biznesa cikls ir svārsts, kas kustās uz priekšu un atpakaļ no labklājības virsotnēm un lejup uz ekonomikas pagrimumu - un tā no viena uz otru.

Šī metafora sevī ietver biznesa cikla būtību - klausītājs uzreiz spēj identificēties ar situāciju, kas aprakstīta kā nepārtraukta kustība uz priekšu un atpakaļ. Dzīvīgais attēls cilvēkiem palīdz ideju saprast, kā arī atcerēties. Vienkāršāk sakot - cilvēkiem pēkšņi tas „pielec". Arī šeit varam lietot metaforu - gaisma pēkšņi ieslēdzas.

Iedarbīgums

Metaforas ir lieliskas iespaida radīšanai un priekš tā, lai lietas padarītu neaizmirstamas. Šī iemesla dēļ tā ir bieži lietota tehnika mārketingā un reklāmā. Taču tas ir tikpat efektīgi arī tam, lai jūs radītu vajadzīgo iespaidu savās prezentācijās, runās un pat ikdienas diskusijās.

Ar metaforām jūs cilvēkiem palīdzat idejas uztvert ātri un iedarbīgi. Piemērs no mārketinga nozares: Vēloties pārdot vakuuma tīrītāju jūs varat ilgi un plaši stāstīt par to, cik tas ir lielisks un kādēļ cilvēkiem to vajadzētu pirkt, taču daudz lielāku iespaidu jūs varat radīt, izmantojot metaforas, piemēram: „Šis vakuuma tīrītājs ir tik spēcīgs, ka tas var izsūkt visu gaismu no melnā cauruma". Dzīvīgais attēls, kas tiek radīts, palīdz jūsu produktam izcelties - tātad arī palīdz to pārdot.

Padoms: Pārliecinieties, ka metaforas ir saprotamas jūsu auditorijai; ja ir kaut mazākā iespēja, ka tās izklausīsies pēc žargona - padomājiet vēlreiz. Visa pamatā ir izmantot tādu metaforu, kas uzreiz jūsu klausītājus uzvedīs uz pareizajām sliedēm.

Komunikācijas soļi:

 • Apsveriet un nosakiet, ko tieši jūs vēlaties pavēstīt.

 • Novērtējiet, kas ir jūsu vēstījuma pamatā jeb tā „esence".

 • Padomājiet par citām dzīves situācijām, kurās parādās tās pašas iezīmes, ideja, sajūtas u.c.

 • No vairākām iespējamajām metaforām izvēlieties to, kas būs atbilstīga jūsu auditorijai.

Domāšana ārpus ierastajiem rāmjiem

Kad jūs izmantojat metaforu, lai savienotu divas idejas vienā, jūs darbojaties ar elementiem, kurus savā starpā loģiski var sasaistīt nosacīti vai pat nemaz. Šādi laužot loģikas likumus, jūsu smadzenes atveras radošumam - tiek stimulēta tā daļa, kas atbild par attēliem, idejām un konceptiem. Tas nozīmē, ka metaforiskā domāšana var jums palīdzēt radošai problēmu risināšanai. Izsakoties metaforiski - tā jums palīdz domāt „ārpus ierastajiem rāmjiem".

Iedomāsimies, ka risinājums ir jāmeklē problēmai - kā samazināt ražošanas izmaksas. Jūs varat vērsties pret problēmu ar loģiku, meklējot jaunas tehnoloģijas vai analizējot ražošanas procesa vājās vietas. Jums, iespējams, izdosies atrast kādu veidu, kā ietaupīt, taču, vai tā tiks atrisināta pati problēma?

Problēmu risināšana bieži sākas ar prātavētru un ideju apmaiņu starp darba kolēģiem. Prātavētra ir labs veids, kā radīt radošu ideju straumi, tā var atvērt ideju slūžas (metaforu piemēri!). Taču cilvēki mēdz iestrēgt jau esošajās asociācijās un priekšstatos par to, kādiem būtu jābūt potenciālajiem risinājumiem.

Kad problēmu risinājumi tiek meklēti ar metaforu palīdzību, problēma tiek sasaistīta ar ko šķietami nesaistītu. Šādi rīkojoties jūs ļaujat savām smadzenēm aplūkot konkrēto jautājumu no pavisam citas perspektīvas - no tās, par kuras eksistenci jūs iespējams pat nenojautāt. Ja tiek domāts par to, kā samazināt ražošanas izmaksas, tad jūs varētu iedomāties cilvēku, kas cenšas zaudēt svaru, kā metaforas piemēru. Nākamais solis ir meklēt risinājumu svara zaudēšanas nevis ražošanas izmaksu samazināšanas problēmai. Identificējot dažādos risinājumus metaforiskajai problēmai, jūs varat tos sasaistīt ar patieso problēmu. Pastāv ļoti liela iespēja, ka jūs spēsiet izdomāt radošas idejas, kā tikt galā ar sākotnējo problēmu.

Daži soļi, kā izmantot metaforiskās problēmas risināšanu, izmantojot ražošanas izmaksu piemēru:

Atrodiet metaforu jūsu problēmai vai grūtībām.

Nav tādas "pareizās metaforas" - idejas savā starpā var atšķirties tik ļoti, cik jūs pats to izlemjat. Ja problēmas ietvaros kaut kas ir jāpalielina, pārliecinieties, ka arī metafora var tikt saistīta ar palielināšanu - pretējā gadījumā vizualizācija var kļūt apgrūtinoša.

Palielināt pārdošanas rādītājus > Palielināt muskuļus

Samazināt darbinieku izmaksas > Samazināt maizes cenu

Piesaistīt papildus investorus > Ievākt vairāk kukurūzas

Apskatītā piemēra metafora:

Problēma: Jāsamazina ražošanas izmaksas

Metafora: Svara samazināšana

Tagad ir kārta meklēt risinājumu idejas metaforiskajai problēmai jeb svara samazināšanai. To var veicināt prātavētras pielietošana.

 • Skaitīt kalorijas

 • Sportot

 • Uzskaitīt uzņemto pārtiku

 • Samazināt atsevišķu ēdienu devas

 • Izvēlēties mazkaloriju ēdienus

 • Dzert daudz ūdens

 • Pievienoties "svara vērotājiem"

Nākamais solis ir novērtēt, kā metaforiskās problēmas risinājumu idejas var tikt sasaistītas ar patieso problēmu:

 • Skaitīt kalorijas > Kontrolēt tēriņus

 • Sportot, lai dedzinātu kalorijas > Izlietot visus līdzekļus (šķirojot, pārstrādājot u.c.)

 • Uzkaitīt uzņemto pārtiku > Kontrolēt izlietojumu

 • Samazināt atsevišķu ēdienu devas > Ietaupīt, rūpīgi izraugoties piegādātājus

 • Izvēlēties mazkaloriju ēdienus > Atrast aizstājējus ar zemākām izmaksām

 • Dzert daudz ūdens > "Izskalot" jeb atteikties no visiem procesiem, kas ražošanas laikā atkārtojas

 • Pievienoties "svara vērotājiem" > Dalīties ar idejām un atbalstu ar citiem departamentiem

Padoms: Pārāk neaizraujaties, domājot par to, kā metaforiskie risinājumi varētu atsaukties uz sākotnējo problēmu. Metaforas, kas pārāk labi sakrīt ar reālo ideju, var noslāpēt jūsu radošos centienus! Šīs metodes galvenā doma ir nākt klajā ar risinājumiem un idejām, par kurām citādi jūs nekad nebūtu iedomājušies, tādēļ ļaujieties ideju plūdumam, necenšoties to kontrolēt un vērtēt.

Risinājumus, kurus esat atraduši metaforiskajai problēmai, izmantojiet, lai atrastu piemērotu risinājumu īstajai problēmai.

Secinājumi

Metaforas ir iedarbīgi īsceļi tūlītējai idejas izprašanai - tādai idejai, kas netiks aizmirsta. Tās izraisa dzīvīgas asociācijas un ļauj mums lietas "ieraudzīt" jaunā perspektīvā - metaforas ir noderīgi rīki radošai problēmu risināšanai. Izmantojiet metaforisko domāšanu, lai sev palīdzētu izskaidrot sarežģītas idejas, lai savas prezentācijas padarītu iedarbīgākas un lai domātu ārpus ierastajiem rāmjiem.

#publikācija

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.