Motivācija un enerģija darbā

Motivācija un enerģija darbāDzīvē nav pareizu vai nepareizu teoriju un jēdzienu skaidrojumu, jo mēs ikviens esam atšķirīgi un uz pasauli skatāmies no dažādiem redzes leņķiem, caur dažādām lēcām un arī no dažādiem attīstības pakāpieniem.


Organizācijas attīstības centra Spring Valley un INSEAD (Francija) līderības un vadības attīstības pasniedzēja un integrālā koučinga meistare Žanete Drone uzskata, ka, lai gan pastāv neskaitāmi paņēmieni, kuras vadītāji var likt lietā, motivējot komandu, būtiski ir izprast, ka pastāv divi galvenie motivācijas veidi – iekšējā un ārējā motivācija.

Edvards Deci, viens no pirmajiem iekšējās motivācijas pētniekiem saka: “Kad nauda kļūst par motīvu veikt kādu uzdevumu, cilvēks zaudē iekšējo interesi par to. Atlīdzība var sniegt īstermiņa efektu, gluži kā kafija, kad nepieciešams palikt nomodā vēl kādu stundu, taču efekts pamazām zūd, un pat vēl ļaunāk, var samazināt ilgtermiņa motivāciju veikt šo uzdevumu.”

Cilvēkiem piemīt iedzimta iekšēja dziņa meklēt izaicinājumus, jauno, paplašināt un pielietot savas prasmes, pētīt un mācīties. Taču šī iekšējā motivācija ir daudz netveramāka kā pirmā, un tās uzturēšanā būtiskākais ir atbalstoša vide. Ja kāds vēlas radīt motivāciju savos bērnos, darbiniekos un studentos, viņam nebūtu jākoncentrējas uz ārējām kontroles sistēmām un atlīdzību, bet gan uz tādas vides radīšanu, kas atbalsta cilvēka iekšējo, dabisko interesi un radošumu.

Partner MasterTraining vadītājs Viktors Pedčenko domā, ka ir grūti motivēt cilvēkus, kuri paši jau nav motivēti. Tāpēc ir jāmeklē cilvēki, kuros jau ir motivācijas pazīmes.

"Izvēloties darbiniekus, priekšroka ir jādod augsti motivētam cilvēkam ar pieticīgām spējam, nevis talantīgam cilvēkam bez jebkādas motivācijas. Apmācīt prasmēm ir ātrāk, un tas prasa mazāku resursu ieguldījumu no uzņēmuma".


Personību un biznesa attīstības uzņēmuma JARDI biznesa vadības trenere, teoloģe Māra Špicberga aicina jautājumu par darbinieku pašmotivāciju skatīt kopsakarībā ar jautājumu par ikdienas darbam nepieciešamo enerģiju un tās avotiem:

Fizika jēdzienu enerģija skaidro kā fizikālas sistēmas spēju veikt darbu. Tātad padarītais darbs ir vienāds ar enerģijas izmaiņu, kas nepieciešama darba veikšanai, tādēļ gan darbam, gan enerģijai ir viena un tā pati mērvienība – džouls (J).

Ļoti vienkārši - kāda būs enerģija, tāds – paveiktais darbs, jeb citiem vārdiem, darbu nav iespējams veikt bez enerģijas.

Enerģijai ir savi avoti, atjaunojami un neatjaunojami resursi un to pieejamība nodrošina sistēmu darbību.

Šis pats princips jāņem vērā, vadot cilvēkus. Arī cilvēks „nedarbosies” bez enerģijas. Turklāt jāņem vērā, ka cilvēks ir ārkārtīgi komplicēta „sistēma”, kurai nepieciešams plašs enerģijas avotu klāsts. Sekmīgai cilvēka darbībai nepieciešami resursi, kas nodrošinās kā fizisku, tā arī garīgu, emocionālu, kognitīvu, morālu, estētisku un sociālu attīstību. Īsi sakot, cilvēks nav „darbināms” tikai ar ideāliem vai tikai ar naudu.

Šodien uzņēmumi meklē „pašmotivētus” darbiniekus, cerot, ka tādējādi nebūs jārūpējas par darbinieku motivāciju. Tā domāt ir kļūda. Diemžēl arī augsta dabiska motivācija ir bezspēcīga un izsīkst, izsīkstot enerģijas avotam. Lūk, vienkāršs likums, kas jāņem vērā, rūpējoties par savu vai savas komandas darba efektivitāti.


Turpinot tēmu par enerģijas nozīmīgumu ikdienas darbā, Komercizglītības centra trenere, komandu un personīgās efektivitātes koučs Santa Leiboviča saka, ka ir vairākas lietas, kas rada patiesu draivu, enerģiju komandas darbā.

No tām vissvarīgākās ir šīs trīs:

  1. Kopīga mērķa un sava un komandas darba jēgas izpratne. Enerģija rodas tad, kad ir skaidras atbildes uz šādiem jautājumiem: Ko mēs kopīgi vēlamies sasniegt? Kādēļ un kam ir svarīgs tas ko mēs darām? Kāds ir mūsu ieguldījumus?

  2. Nākamais, kas rada enerģijas plūsmu - tās ir sakārtotas savstarpējās attiecības un komunikācija komandā - kad varam būt patiesi, uzticēties un paļauties uz saviem komandas biedriem, nebaidīties no politiskām spēlītēm, atklāti atzīt kļūdas un no tām mācīties.

  3. Panākumi un to svinēšana. Vislielāko motivāciju nākotnes sasniegumiem rada pagātnes uzvaras. Tajās rodam gan pārliecību, ka varam, gan spēcīgu enerģijas “dopingu” un katru uzvaru ir vērts nosvinēt.


Vadītāju motivācijas un enerģijas kontekstā jāpiemin deleģēšanas jautājumu, kurš vadītājiem ir ļoti svarīgs ikdienas darbu veikšanā. Biznesa vadības, līderības pasniedzēja un trenere Kintija Barloti uzskata, ka deleģēšana ir efektīva enerģijas transformācija organizācijā un ar pozitīvu enerģiju “uzlādētiem” darbiniekiem ir krietni vien lielāks darba spars un viņi dod daudz lielāku atdevi organizācijai. Vadītājs bieži uzdod sev jautājumu, kā motivēt savus darbiniekus un gūt lielāku enerģijas atdevi, pildot uzdoto. Svarīgi kādu enerģiju un kādā veidā pats vadītājs “izstaro” un ienes savā kolektīvā.

Viens no veidiem kā vadītājs savu enerģiju var nodot saviem darbiniekiem, ir pienākumu deleģēšana.

Veiksmīgs vadītājs deleģē uzdevumus, bet ne veidu kā tos paveikt, jo katrs darbinieks var uzdevumu paveikt savādāk, atrast jaunu risinājumu, radot jaunu pievienoto vērtību gan uzdevumam, gan uzņēmuma attīstībai kopumā.

Savukārt, deleģējot veicamos uzdevumus, vadītājs nodod darbiniekiem savu enerģiju, atbrīvojot laiku un spēkus jauniem projektiem un uzdevumiem. Notiek zināma veida enerģijas transformācija jaunās iespējās. Tomēr, lai vadītājs iedotu īsto uzdevumu īstajam cilvēkam, jāapzinās, kurš vēlas un kuram var uzticēt vadīt lielus projektus patstāvīgi un kuri darbinieki būs lieliski palīgi un paveiks visus ikdienas sīkos rutīnas darbus.

Šajā procesā svarīgi ir atmest sīkumu menedžmentu un pilnībā uzticēties saviem darbiniekiem, kuri daudz enerģiskāk centīsies izpildīt uzdevumu. Māksla iedvesmot ir iespaidīgs instruments vadītāja rokās, darbinieki būs motivēti pierādīt savas spējas darbu veikt patstāvīgi.

Laila Jemberga, Komercizglītības centra sadarbības kompetenču pilnveides un stresa vadības eksperte, lai izprastu savus motīvus un izvēlētos atbilstošākos ceļus uz rezultātu, aicina uzdot sev jautājumu

"Kāpēc es šo daru?”

Kas ir vadītāja virzītājspēks attiecībās ar kolēģiem? Labklājība, cieņa, laipnība, dāsnums, mīlestība pret cilvēkiem? Vai sava ego apmierināšana, pārākuma sajūta, skaudība, nenovīdība un atriebība?

Viens no veidiem, kā to noskaidrot - nākamreiz, pieņemot lēmumu attiecībā uz padoto kolēģi, atbildiet sev uz trim jautājumiem.

  1. Ko es pašlaik jūtu?

  2. Kāpēc mans lēmums ir tieši tāds?

  3. Kā interesēs ir šis lēmums?

Kas zina, varbūt atbilde Jūs pārsteigs... Ar kādu motivāciju strādā vadītājs, ar tādu arī viņa padotie kolēģi.

VIDEO: Kas ir vadītāja enerģija un kur to smelties, kā katalizēt?


Reinis Druvietis, Biļešu Servisa Biznesa Attīstības Direktors, Komercizglītības centra (KIC) treneris

VIDEO: Netērējat enerģiju situācijās, kuras nevaram ietekmēt, mainīt


Intervija ar Komercizglītības centra (KIC) Biznesa Meistarklases treneri, ārstu un CIGUN pasniedzēju Igoru Kudrjavcevu


Rakstu sagatavoja:

Jānis Gredzens, Organizācijas attīstības centra “Spring Valley” izpilddirektors, personālvadības konsultants

#publikācija

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.