Pārdošana - vērtības un sociālā atbildība

Pārdošana - vērtības un sociālā atbildībaKatrs pārdevējs grib pārdot vairāk, nopelnīt vairāk, būt tirgus līderu vidū. Interesanti papētīt kompānijas “Nielsen N.V.” pētījumu, kas saka, ka 66% patērētāju pasaulē gatavi tērēt vairāk par plaša patēriņa precēm, kas ražotas, ievērojot ilgtspējīgas biznesa prakses principus – rūpējoties par vidi un sabiedrību, izmantojot ekoloģiskas izejvielas. Pētījums parāda, ka arvien vairāk patērētāju, un jo īpaši attīstītajos tirgos – Eiropā un Ziemeļamerikā, zīmolu sociāli atbildīgu darbību uzskata nevis par īpašu pazīmi un pievienoto vērtību, bet par obligātu priekšnoteikumu dalībai tirgū.


“Nielsen.N.V” veiktajā pircēju aptaujā par būtiskāko faktoru pirkuma lēmuma pieņemšanā 62% nosauc uzticamību zīmolam. 59% būtisks ir produkta veselīgums, 57% - tas, ka produkts gatavots no svaigām, dabiskām vai ekoloģiskām izejvielām. 45% patērētāju svarīgi, ka tās ražotājs ir videi draudzīgs, 43% - ka ražotājs atbalsta sabiedriskas vērtības. 41% nozīmīgs ir videi draudzīgs iepakojums, bet 34% iegādājušies produktu, jo redzējuši reklāmu, kas atspoguļo ražotāja sociālo atbildību.

Sociālā atbildība ir uzņēmuma vadības pienākumi un atbildība pret tās sabiedrības labklājību un interesēm, kurā tā darbojas. Tātad tieši uzņēmuma vadības atbildība ir noteikt, kādas vērtības jeb ētiskos un estētiskos principus uzņēmums ievēro, kādu atbildību sabiedrības priekšā uzņemas tajā valstī, kur tas darbojas.

Vērtības ir paradumi, principi, normas, ideāli, ko cilvēks savā apziņā uztver kā sev vai citai personai būtiski nozīmīgus, vēlamus noteiktā kultūrā un konkrētā sabiedrībā, kā arī kas sekmē viņa personības veidošanos. Vērtības nosaka mūsu rīcību izšķirošās dzīves situācijās un raksturo mūsu attieksmi pret kultūru, valsti, darbu, dabu, cilvēkiem un sevi pašu. Uzņēmuma vērtībām jābūt skaidri saprotamām tā darbiniekiem un skaidri zināmām tā klientiem. Vērtību izpratne un sociālā atbildība ietver pārdošanas ētiku, ētisku attieksmi pret patērētāju, sabiedrības vērtību un cilvēciskuma uzturēšanu pārdošanas procesā. Tas nozīmē arī pircēja godprātīgu un godīgu informēšanu par produkta (preces) labajām un sliktajām īpašībām, kvalitāti, ietekmi uz vidi un veselību utt.

Ja korporatīvās vērtības ir skaidras un patiešām šie principi tiek ievēroti, tad arī pārdošanas vadītājs un pārdevējs saprot un apzinās, kādu sociālo atbildību viņš uzņemas, veicot savu darbu. Tas nozīmē, ka pircējam tiek sniegtas un top skaidras viņa izvēles iespējas – pirkt no sociāli atbildīga pārdevēja vai izvēlēties riskēt ar citu.

Kādu sociālo atbildību uzņemas un kādas vērtības uztur mūsu uzņēmēji un pārdevēji? Cik no mūsu uzņēmējiem PATIESI ir nopietni piestrādājuši pie šiem uzņēmumam, tā darbiniekiem un klientiem svarīgajiem jautājumiem? Vai “pārdot vairāk” būtu guvis pārsvaru pār cilvēciskajām vērtībām un sociālo atbildību? Latvijas ikdienā ir daudz piemēru, kas liecina, ka šie ir ļoti aktuāli jautājumi.

Piemēram, mūsu lauku lielsaimnieki plaši pielieto tādu “augu aizsardzības līdzekli” kā raundaps (glifosāts). Gan pārdevēji, gan lietotāji stāsta, ka tas ir nekaitīgs, ātri sadalās utt. Taču zinātnieki pierādījuši, ka glifosāts Latvijā gana augstā koncentrācijā ir sastopams jau virsūdeņos, augšējo gruntsūdeņu slāņos, to konstatē maizē, melno stārķu olās, tas negatīvi ietekmē zivju attīstību, par 86% samazina varžu kurkuļu kopējo biomasu. Cilvēku audiem šīs ķimikālijas izsauc šūnu struktūras izmaiņas un genotoksiskas izmaiņas.

Ēdu maizi. Izlasu, ka tajā bez miltiem, rauga, cukura ir vēl vismaz 3 – 4 E-vielas, ieskaitot guāra sveķus, kas var izsaukt caureju. Uz iepakojuma ražotājs raksta, ka tā ir “tradicionāla Latvijas maize”…

Kad izlasu, kādas E-vielas, biezinātāji, saldinātāji, emulgatori, aromatizētāji, krāsvielas, palmu eļļas utt. ir šokolādes konfektēs, ko ražo itin kā uzticama zīmola uzņēmums, noteikti negribas tās dot bērniem.

Dažu saldējumu sastāvos ūdens ir sakults ar augu taukiem, aromatizētājiem un neskaitāmām e-vielām, pievienojot arī šķipsniņu piena pulvera, lai vispār šo produktu varētu saukt par saldējumu. Lai izlasītu komponentu sarakstu, jābūt īpašai pacietībai un asai redzei – tas lielākoties uz krāsainā iepakojuma papīra uzdrukāts ar mikroskopiskiem burtiņiem, kuri šajā raibumā saplūst kā miglā.

Konditorejas izstrādājumi vispār liek nopietni padomāt par veselo saprātu un savu paša veselību. Kādā mūsu zemē populāra lielveikala kūkā ar ķiršiem saskaitīju 31 E-vielu, neskaitot 5 dažādus aromatizētājus bez numuriem un paskaidrojumiem.

Varētu turpināt vēl un vēl. Par lielākas un mazākas tehnikas un tās rezerves daļu, par celtniecības materiālu kvalitāti un uzticamību, par rotaļlietām un apģērbiem.

Kā teicis “Flickr” dibinātājs Stjuarts Baterfīlds /Stewart Butterfield/:

“Ir jābūt kaut kam svarīgākam par naudu! Jums jādomā, ko jūs darāt un kāpēc. Biznesā ir jāizvirza mērķis. Tam nav jābūt tālam no naudas pelnīšanas, bet, ja mērķis ir tikai gūt peļņu, lieta parasti beidzas bez lieliem panākumiem. Jo jums taču ir vajadzīgi uzticami darbinieki, laimīgi klienti un droši piegādātāji, un tas nav mazāk svarīgi kā peļņa. Un viņiem vajag, lai jūsu biznesa ideja viņus iedvesmo.”

Savukārt gan pārdot, gan pirkt iedvesmo skaidra un saprotama uzņēmuma misija, kas balstīta visiem darbiniekiem pieņemamās un izprastās uzņēmuma vērtībās. Iedvesmo, ja uzņēmums ir sociāli atbildīgs pret savu klientu. Tad arī mērķis ir skaidrs un uzdevumi paveicami.

“JARDI” vadītajās “vērtību darbnīcās” uzņēmēji, uzņēmumu vadītāji un darbinieki gūst izpratni mūsu tūkstošgadē būtiskajām un aktuālajām vērtībām un to nozīmi biznesā, apgūst metodiku kā definēt uzņēmuma vērtības. Vērtībās balstīta vadība ir būtiska nemateriālās motivācijas sastāvdaļa, tāpēc darbnīcā tiek noteiktas, apspriestas un akceptētas gan personiskās, gan uzņēmuma vērtības, noteikta to saderība un rīcība vērtību reālai iedzīvināšanai un uzturēšanai uzņēmumā. “Vērtību darbnīca” izveido pamatu iespējamam tālākam uzņēmuma vadības un darbinieku kopdarbam – uzņēmuma misijas un vīzijas noteikšanai vai atjaunošanai, kā arī stratēģijas izstrādei vai pārskatīšanai.

Tādejādi, sākot no uzņēmuma īpašnieka līdz jebkuram darbiniekam, būs skaidra gan uzņēmuma vērtību sistēma, gan sociālā atbildība, kas izriet no visa iepriekš minētā. Vairāk informācijas varat gūt www.jardi.lv

Kad Jūsu uzņēmumā notika “vērtību darbnīca”, kurā skaidri definējāt un iztirzājāt sava uzņēmuma vērtības un sociālo atbildību?

#publikācija

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.