“recepte” izkļūšanai no ierastās ikdienas rezultātiem

“recepte” izkļūšanai no ierastās ikdienas rezultātiem

Updated: Oct 19, 2018


Mēs visi esam apguvuši daudz vairāk zināšanu, nekā reāli dzīvē izmantojam. Ja paanalizētu katrs savu ikdienu un darbības, noteikti konstatētu situācijas, kad zinām, ko vajadzētu darīt, lai būtu labāki rezultāti, efektīvākas darbības, lielāka klientu apmierinātība, bet.....mēs to nedarām. Kāpēc gan tā?

Atgriezīsimies pagātnē, atceramies gadījumus, kad:

  • mamma lūdza ko izdarīt, mēs apsolījām...... bet neizdarījām;

  • skolotājs uzdeva mājas darbu, mēs apsolījām to paveikt ...... bet nepaveicām;

  • vadītājs darbā lūdza jūs ko izdarīt ...... un mēs to paredzētajā laikā neizdarījām.


Mēs varam iegriezties jebkurā uzņēmumā vai iestādē un atradīsim tajā darbiniekus, kuriem gadu no gada ir līdzīgi darba rezultāti, lai arī viņi vēlētos tos pilnīgi citādus – labākus. Noteikti pazīstam kādu, kurš vēlas zaudēt svaru, tajā pašā laikā neko nemaina savos ēšanas paradumos, lai arī zina, ka tie ir pretrunā veselīgiem ēšanas principiem. Daudzi vēlas būt sportiskāki, zina, ka to var mainīt tikai ar regulārām nodarbībām, tomēr regulārās fiziskās nodarbības izpaliek. Jūs sastapsiet cilvēkus pārdošanā, kuri žēlojas par grūtībām izpildīt pārdošanas plānu, lai gan tajā pašā laikā ignorē pārdevēju mācībās gūtās zināšanas un uzņēmumā noteikto kārtību paredzēto rezultātu sasniegšanai.

Visiem šiem cilvēkiem būs kas kopīgs – labs iemesls, kāpēc viņi nav panākuši vai nedara to, ko vēlās. Jā, visi minētie cilvēki zina, kā sasniegt labākus rezultātus, bet viņi tik un tā nedara to, ko vajadzētu un viņi nezina, KĀPĒC tas tā notiek.

KĀPĒC? Kāpēc mēs pastāvīgi darām to, kas mums rada rezultātu, kas mūs nepavisam neapmierina? Iemesls ir PARADIGMĀS, citiem vārdiem - ieradumos un uzskatos. Ja jūs nezinat, ko tas nozīmē, neuztraucieties, jo lielākā daļa cilvēku jūsu apkārtnē arī to nezina.

Tomēr, ja jūs to sapratīsiet, visa jūsu dzīve sāks mainīties. PARADIGMAS maiņa ir kā ātruma ierobežotāja noņemšana mašīnai. Lielākā daļa no kravas auto var braukt ātrāk par 90 km/stundā, bet tiem ir ātruma ierobežotājs, lai tomēr nepārsniegtu atļauto ātrumu. Līdzīgi ir ar cilvēkiem – paradigmas notur cilvēku darbošanos un rezultātus zināmā līmenī, lai arī viņu potenciāls ir daudz lielāks.

Mums jāsaprot, ka tikai izprotot paradigmu mehānismu un funkcionēšanu, mēs varam pārņemt vadību pār saviem sasniegtajiem rezultātiem. Ar salīdzinoši nelielām pūlēm mēs varam daudzkāršot savu efektivitāti. Viss, kas mums jādara – jāaizvieto vecā paradigma ar jaunu .... un tad pamanīsim, kā mūsu rezultāti uzšausies debesīs. Tiesa, ir jāsaprot – paradigmas ir ļoti jaudīgas un tās atturēs mūs no nepieciešamo darbību veikšanas, lai mainītu mūsu sasniegtos rezultātus uz labākiem.

Mūsu rezultātus nosaka uzvedība un to, savukārt, “komandē” paradigma (ieradumi un uzskati), kas atrodas zemapziņā. “Zinātniskie pētījumi liecina, ka apzinātais prāts veic mazāk par 10% no cilvēka smadzeņu funkcijām. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 90% smadzeņu funkciju nosaka zemapziņas saprāts. Zemapziņu veido plaša kolekcija neapzinātu, ieradumu diktētu domu, stereotipu un rīcības modeļu”, raksta Noass Sentdžons savā darbā “Panākumu slepenais kods. Ja jau zemapziņa tik lielā mērā nosaka mūsu rīcības, tad ir labi saprast, kā veidojās zemapziņas uzskati. Izrādās, ka lielāko daļu no zemapziņas uzskatiem mēs uzkrājam savas dzīves pirmajos septiņos gados, norāda Gregs Bradens savā darbā “Notici sev”. Viņš raksta:

“Gandrīz vienmēr pieredzējumi, kas cilvēkam liek justies nonākušam strupceļā, sakņojas agrīnā vecumā iegūtos uzskatos par negatīvo. Taču tie ir zemapziņas uzskati, tādēļ bieži ir grūti apjaust, ka tie mums vispār ir.”

Tieši šī neziņa par zemapziņas uzskatiem, kuri, izrādās, nosaka mūsu izvēles un rīcības, ir lielais izaicinājums. “Tavi uzskati nosprauž robežas, nosakot, ko Tu vari un ko Tu nevari paveikt. Ierobežojošs uzskats sašaurina tava personiskā kosmosa apvāršņus “, raksta Maikls Gelbs savā darbā “Atklāj ģēniju sevī”. Labā ziņa ir tā, ka mēs varam mainīt šos uzskatus un ieradumus.

Pirmais solis, lai kaut ko mainītu, ir izprast, kādi ir šie nevēlamie uzskati un ieradumi. Palūkojieties uz savu uzvedību, attiecībām, darba paradumiem, sasniegtajiem rezultātiem – tie ir mūsu uzskatu un ieradumu atspoguļojums.

Nākošais solis ir skaidrība par to, ko vēlamies sasniegt. Bobs Proktors “Thinking into results” norāda, ka sagaidāmais rezultāts ir kā tēls jānovada līdz zemapziņai. Viņš uzsver, ka apziņa filtrē visu informāciju, kas nonāk mūsu prātā un vai nu nodod vai nenodod to tālāk zemapziņā. Mums jāsasniedz zemapziņa, jo tieši tā “komandē” rīcības. Lai mums izdotos sasniegt zemapziņu un mainīt uzskatus vai paradumus, būs nepieciešama mērķtiecīga darbība, iztēlojoties sagaidāmo rezultātu un regulāri domājot par to. Tiek uzskatīts, ka mēs varam radīt visu, ko prāts vien spēj iztēloties.

Gregs Bradens apstiprina :

”Dzīves brīnumi aizsākas tieši mūsos – un tie var izpausties gan Visumā un apkārtējā pasaulē, gan mūsu ķermenī. To iespējamu padara cilvēka apbrīnojamās spējas transformēt kvantu enerģiju realitātes vielā. Šīs pārmaiņas notiek ar ticības spēku – ne vairāk un ne mazāk!”.

Daudzi “racionāli” domājoši cilvēki droši vien, dzirdot šādus izteikumus par ticības spēku, steigsies to noliegt, bet nesteidzieties. Pie līdzīgām atziņām nonākuši arī citi pētnieki, piemēram, Napoleons Hills. Viņš 20 gadus pētīja veiksmīgu cilvēku paradumus un veiksmes faktorus un lūk, ko viņš raksta savā darbā “Domā un kļūsti bagāts” : ”Ticība ir galvenais prāta ķimiķis... Visas domas, kas ir tikušas emocionāli uzlādētas (kam piešķirtas jūtas) un sajauktas ar ticību, nekavējoties sāk pārvērsties savā fiziskajā dubultniekā jeb ekvivalentā.”

Šajā rakstā es devu nelielu ieskatu par iemesliem, kuri nosaka mūsu darbības rezultātus – ieradumiem un uzskatiem (paradigmu), kā arī pavisam koncentrētu “recepti” izkļūšanai no ierastās ikdienas un ierastajiem rezultātiem. Ja kāds vēlas nopietni to darīt, iesaku izmantot jau pārbaudītas metodikas un mentora palīdzību, jo bez tā parasti pārmaiņu veikšana kādā brīdī “iestrēgst” ikdienā.

Izmaiņu panākšana, savas dzīves kvalitātes uzlabošana nav vienkāršs pasākums, bet iespējams. Lai mums visiem veicas! Un atcerieties – mēs kļūstam par to, ko domājam!

Karmo Kivi, Dzintars Putnis

SIA Leilands un Putnis


BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.