Tendences talantu vadībā

Tendences talantu vadībāJau vairākus desmitus gadu strādājot ar Latvijas uzņēmumu vadītājiem un personāla cilvēkiem, redzam aktualitātes, kas ietekmē un skar uzņēmumu ikdienu. Dalāmies ar talantu vadības tendencēm, kas turpina būt aktuālas arī 2017. gadā.

  • HR digital - pēdējo gadu aktualitāte. Vairs nerunājam par jaunu sistēmu, procesu automatizāciju, bet gan par jaunu domāšanas veidu un pieeju procesiem, kādā veidā organizācijas sadarbojas ar potenciālajiem un esošajiem darbiniekiem. Digitālās tehnoloģijas palīdz piesaistīt, atlasīt, analizēt, veidot iesaisti un attīstīt darbiniekus, pieņemot pamatotus vadības lēmumus.

  • HR analītika - pamats vadības lēmumu pieņemšanai. Digitālās tehnoloģijas palīdz mums vākt un analizēt datus, kas atbalsta vadību dažādu lēmumu pieņemšanā, sākot no darbinieka piesaistes līdz sava darba devēja tēla izveidei.

  • “Darbinieka pieredze”. Pateicoties digitālajām tehnoloģijām vairāki procesi tiek automatizēti, attiecības starp organizāciju un darbinieku kļūst “cilvēciskākas”. Uzņēmums “pērk” nevis CV ar darba pieredzi, bet cilvēku ar viņa kompetencēm. To ir būtiski saprast. Tāpat kā klienti vērtē individuālo pieeju un emocijas, arī darbiniekiem ir svarīgi organizācijā just, ka viņš ir novērtēts ne tikai kā profesionālis, bet arī svarīgs kā personība. Apzinoties to, veiksmīgākās kompānijas rūpējas, lai darbinieku pieredze konkrētajā uzņēmumā būtu pozitīva, emocionāla un personiska.

  • Organizācijas kultūras maiņa. Tirgus pieprasa inovācijas un ātrumu, līdz ar to organizācijas struktūras kļūst plakanākas (vidējā līmeņa vadītāju kļūst mazāk), veidojas izteikta projektu pieeja, kurā uzsvars likts uz darbu starpfunkcionālās komandās. Tādās komandās sadarbojas gan dažādu funkciju darbinieki, gan pašnodarbinātie profesionāļi un konsultanti, kas ir piesaistīti uz konkrētu projektu. Tas maina veidus, kā organizācija piesaista un atlasa darbiniekus, izvirza mērķus un komunicē uzdevumus, nodrošina kontroli, iesaista un motivē, novērtē un attīsta komandas biedrus un talantus, veido komandas. Mainās vadītāja loma.

  • No atlases uz talantu vadību. Laiks, kad bija vienkārši atrast darbinieku, publicējot sludinājumu vai piesaistot galvu medniekus (headhunter), ir pagājis. Šobrīd darba ņēmēji meklē vairāk nekā algas pielikumu. Līdz ar to uzņēmumiem vairāk jārūpējas gan par attīstību, mācībām un karjeras plānošanu, lai noturētu jau esošos talantus. Tādējādi, pilnveides programmas, kursi, mācības, kas ļauj darbiniekiem augt profesionāli un justies konkurētspējīgiem gan savā uzņēmumā, gan vispār darba tirgū – kļūst par svarīgu talantu noturēšanas veidu.

  • Pieprasījums pēc personāla vadības ekspertiem un vadītājiem augs. Bet jāņem vērā, ka konkurētspējīgi būs tie, kas labi orientējas digitālo tehnoloģu un analītikas iespējās, prot veidot pozitīvo “darbinieku pieredzi”, izprot biznesa specifiku, prot veicināt sadarbību iekšēji, piesaistīt nepieciešamus resursus un profesionāļus, iesaistīt un noturēt tos biznesa mērķu sasniegšanā.


Jekaterina Danenberga

Komercizglītības centrs Produktu attīstības vadītāja,

+371 67 24 05 62

www.kic.lv

#publikācija

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.