Vadītāj, vai tev ir laiks vadībai?

Vadītāj, vai tev ir laiks vadībai?Augsti motivēts darbinieks ir bijis zelta vērtē visos laikos, nemaz nerunājot par šodienu, kad ar dāsnām algām ir krietni par maz, lai neaizpildītas vakances nesagādātu raizes. Šo iemeslu dēļ par pieprasītiem ir kļuvuši mācību kursi darbinieku motivējošai vadībai, tomēr par pašu vadītāju motivācijas trūkumu tiek runāts daudz mazāk.

Varbūt tas tādēļ, ka pati vadītāja pozīcija tiek uzskatīta par neizsīkstošu pašmotivācijas avotu? Kā gan vadītājs var nebūt motivēts, ja reiz viņš ir izvirzīts, ievēlēts, iecelts! Vadītāja pozīcijai piemīt statuss, augstāks atalgojums un labas karjeras iespējas. Var šķist, ka papildu motivācija šeit nav nepieciešama. Visbiežāk tā spriež darbinieki, taču nereti tā uzskata arī visu līmeņu vadītāji.

NEMOTIVĒTS VADĪTĀJS IR VISSPĒCĪGĀKAIS DEMOTIVĀTORS

Teju katrs var dalīties pieredzē, kā, nemainoties citiem apstākļiem – algai, darba vietai, darba pienākumiem -, bet, nomainoties vadītājam, strādāt kļūst ievērojami vieglāk vai tieši grūtāk. Tādi faktori kā alga vai darba apstākļi var kļūt mazsvarīgi, jo motivācija strādāt aug vai zūd proporcionāli apmierinātībai ar jaunā vadītāja darbības stilu.

Vadītājs, kuram trūkst dabiskas iekšējās motivācijas un kuru virza tikai ārējie stimuli, apbrīnojami īsā laikā spēj noārdīt pašu darbinieku iekšējo motivāciju. Ja paša vadītāja rīcību virza tikai un vienīgi stimuli, tā ir vienīgā viņam saprotamā „valoda” un tajā viņš runā ar saviem darbiniekiem. Sekas tam ir katastrofāla personāla iekšējās motivācijas krīze, jo, kā zināms, nepareiza un nepamatota ārējā motivācija ir viens no spēcīgākajiem ieročiem iekšējās motivācijas degradācijai.

LAIKS VADĪBAI

Vadītāju motivācijas trūkumam, protams, ir dažādi cēloņi. Tā var būt izdegšana pienākumu apjoma dēļ, iedvesmojošu mērķu trūkums, veselības problēmas, augstākstāvoša vadītāja personība, vērtību nesaderība ar uzņēmuma kultūru, nepietiekama kompetence, gandarījuma zudums, personiskas problēmas un neskaitāmi citi faktori.

Tomēr, man ir tiešām laba ziņa, par ko esmu pārliecinājusies savā konsultanta darba pieredzē. Zāles lielai daļai minēto problēmu ir vienas - kvalitatīvs laiks vadībai. Laiks, kas tiek veltīts tikai un vienīgi tam, lai vadītājs būtu vadītājs. Lai apzinātu jomas, kas jāattīsta vai jāuzlabo pašam sevī, un lai atrastu laiku, kad to īstenot.

DOMNĪCA VADĪTAJIEM. SEPTIŅAS SARUNAS PAR VADĪBU

Lai gūtu idejas, kā atrast un kvalitatīvi realizēt laiku vadībai, 18. - 19. maijā aicinām vadītājus uz nebijuša formāta treniņu – domnīcu savu zināšanu, prasmju un enerģijas atjaunotnei. Divas piesātinātas dienas būs veltītas dažādiem motivējošas vadības aspektiem. Treniņa programmā iekļautas septiņas sarunas par vadītāja darbā svarīgiem jautājumiem, tostarp darbinieku piesaisti, motivāciju, šodien aktuālām vadības prasmēm, līdera atbildību, kā arī veselību. Sarunas vadīs pieredzējuši eksperti. Pasākuma formāts paredz aktīvu dalībnieku iesaisti domnīcas sarunās.

Norises vieta – gleznā Kukšu muiža. Vairāk informācijas un pieteikšanās:

www.jardi.lv/seminari vai pa tālruni 26409433.

#publikācija

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.