Veidot efektīvu komandu

Veidot efektīvu komanduVeidojot un vadot savas komandas, daudz vairāk ir jādomā par komandas darba efektivitāti – spēju paveikt īstajā laikā vērtīgo darbu vēlamajā apjomā, patērējot optimālo patiešām vajadzīgo resursu kopumu.

Viens no komandas efektivitātes stūrakmeņiem ir komandas dalībnieku savstarpējā uzticēšanās un uzticamība. Saprast to, “kurš komandā ir kurš”, ļoti labi palīdz komandas profila izveide, aizpildot īpaši Latvijai adaptētu “Inscape Publishing” izstrādātu pašvērtējuma testu. Iegūtais rezultāts parāda visas komandas un katra komandas dalībnieka lomu un pieejas uzdevumu izpildes procesos.

Komandas profils parāda, kuram komandā raksturīgāka ir jaunu ideju radīšana un kreatīva pieeja jebkuru jautājumu risināšanā (izraisītāji), kam - šīs idejas uztvert, radīt vīziju, stratēģisko realizācijas konceptu (attīstītāji). Profils parāda, kurš saskatīs risinājuma vājās vietas un trūkumus, pieprasot uzlabojumus un precīzāku, detalizētāku realizācijas plānu (uzlabotāji). Noskaidrosies, kuri būs gatavi izpildīt, taču tikai tad, ja būs skaidrs, kas un kā jādara (izpildītāji). Atklāsies, ka ir nepieciešams komandas procesa veicinātājs, kurš pārrauga uzdevumu izpildes gaitu, laikus nododot izstrādi un izpildi tiem komandas dalībniekiem, kuriem pienākusi kārta rīkoties (veicinātāji).

Nereti komandas efektivitāte cieš no tā, ka kāda no risinājumu izstrādes pieejām pārlieku dominē vai tieši otrādi - pietrūkst.

Piemēram, pievienotajā kādas reālas vadības komandas profilā redzams, ka tā ir spēcīga ideju attīstības jomā un izpildē, bet komandā pietrūkst izraisītāju un uzlabotāju.

“JARDI” veido komandas treniņus, kuros, izmantojot šo profilu, katrs komandas dalībnieks un visa komanda:

  • Noskaidro sev raksturīgo pieeju komandas procesos;

  • Atklāj savas un citu visiecienītākās lomas, priekšrocības un pieejas komandas darbā;

  • Iepazīst idejas rašanās, attīstības un īstenošanas procesu komandā, atklājot efektīvāko inovāciju ieviešanas ceļu;

  • Atrod problēmsituāciju risināšanas un komandas darba efektivitātes paaugstināšanas iespējas;

Komandas treniņš paaugstina komandas efektivitāti, parādot efektīvākās pieejas komandas potenciāla izmantošanai.

Arnolds Brūders

“JARDI” treneris un partneris.

Tel. 29722855,

arnolds.bruders@jardi.lv

www.jardi.lv

#publikācija

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.