Privātuma politika | biznesam

Privātuma politika

SIA BIZNESAM.LV sastādīja šo Privātuma politiku, lai uzsvērtu mūsu nopietno attieksmi pret mūsu vietnes un citu resursu lietotāju privātumu. Izlasiet to, un jūs uzzināsiet, kāda ir mūsu politika attiecībā pret personīgo informāciju, ko ievada un nosūta mūsu apmeklētāji un lietotāji.

 

Privātuma politikas darbības sfēra

Šī Privātuma politika nosaka SIA BIZNESAM.LV politiku attiecībā pret personīgo tās rīcībā esošo informāciju, kuru saņem caur tai piederošo Interneta vietni.

Šī Privātuma politika nav attiecināma uz tādu uzņēmumu darbībām, kuras SIA BIZNESAM.LV nekontrolē un kuri nav tās pārvaldībā, ieskaitot ārējos uz līguma pamata darbojošos satura piegādātājus un ārējās vietnes, uz kurām var norādīt saites SIA biznesam.lv vietnē.

 

Personīgās informācijas ievākšana un izmantošana

Jūs varat apmeklēt SIA BIZNESAM.LV vietni, nesniedzot nekādu personīgo informāciju. Tomēr, SIA BIZNESAM.LV var būt nepieciešama noteikta satura informācija gadījumos, ja jūs vēlаties pieteikties jaunumu abonēšanai, kā arī, ja jūs reģistrējaties SIA BIZNESAM.LV organizētam pasākumam. Ikviens e-pasta ziņu sūtījums, ko izsūtām saviem klientiem un sadarbības partneriem, satur iespēju atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas.

Nepieciešamības gadījumā šie dati var ietvert personīgo kontaktinformāciju. SIA BIZNESAM.LV izmantos šo informāciju, atbildot uz jūsu jautājumiem, pieprasīto pakalpojumu sniegšanai un saziņai ar jums.

Ievadot vietnē un nosūtot mums informāciju, jūs piekrītat informācijas ievākšanai un izmantošanai atbilstoši Privātuma politikai.

 

Nepersonīgās informācijas ievākšana un izmantošana

SIA BIZNESAM.LV automātiski saņem un saglabā nepersonīgu informāciju no Interneta pārlūkprogrammas un servera žurnāliem.  SIA BIZNESAM.LV var izmantot šo informāciju satura vadībai, kuru jūs redzat jūsu pieprasījumu apmierināšanai. Tomēr, SIA BIZNESAM.LV nesasaista šo nepersonīgo informāciju ar jebkādu no jums saņemto personīgo informāciju.

 

Informācijas nodošana un atklāšana

SIA BIZNESAM.LV var nodot jūsu personīgo informāciju trešajām pusēm, kuras darbojas SIA BIZNESAM.LV vārdā, lai kvalitatīvāk sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus. Mēs varam nodot informāciju vienīgi tādām trešajām pusēm, kuru privātuma politika ir saskaņā ar mūsu Privātuma politiku, vai kuras apņemas ievērot mūsu Privātuma politikas prasības.

 

SIA BIZNESAM.LV var atklāt personīgo informāciju sekojošos gadījumos:

  • Mums ir jūsu skaidra piekrišana informācijas nodošanai noteiktiem mērķiem;

  • Mums ir jāreaģē uz tiesas pavēsti, tiesas nolēmumu vai citiem tiesiskiem procesiem;

  • Mums jāaizstāv mūsu vietnes lietotāju personīgā drošība vai SIA BIZNESAM.LV tiesības vai īpašums;

  • Mēs uzskatām, ka darbības mūsu vietnē pārkāpj SIA BIZNESAM.LV sastādītos noteikumus vai jebkuras mūsu rekomendācijas attiecībā pret konkrētu pakalpojumu izmantošanu.

 

Atrisināšana

Ja jūs nedodat savu piekrišanu savas personīgās informācijas ievākšanai, izmantošanai un atklāšanai atbilstoši šai Privātuma politikai, lūdzu, nesniedziet SIA BIZNESAM.LV nekādus personīgos datus. Ja jūs jau esat snieguši personīgo informāciju SIA BIZNESAM.LV, bet vairs nevēlaties atļaut tās izmantošanu vai atklāšanu saskaņā ar šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums.

 

Drošība

Diemžēl, nekāda informācijas nodošana caur Internetu nevar tikt uzskatīta par 100% drošu. Tomēr, SIA BIZNESAM.LV aizsargā informāciju jūsu konfidencialitātei un drošībai. Datu pārsūtīšanu aizsargā augsta drošības standarta SSL-šifrēšana. SIA BIZNESAM.LV uzglabā jūsu personīgo informāciju tieši tik ilgi, cik nepieciešams augstāk aprakstīto mērķu sasniegšanai vai likumdošanas prasībām.

 

Privātuma politikas izmaiņas

SIA BIZNESAM.LV drīkst jebkurā brīdī, jūs iepriekš neinformējot, patstāvīgi laiku pa laikam mainīt Privātuma politiku. Lūdzu, pārbaudiet Privātuma politiku periodiski. SIA BIZNESAM.LV pakalpojumu izmantošanas turpināšana pēc izmaiņu izdarīšanas nozīmē automātisku jauno noteikumu pieņemšanu no jūsu puses.

 

Jautājumi un priekšlikumi

Ja jums ir jautājumi vai priekšlikumi attiecībā pret šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums.

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.