Darbs ar "grūto" klientu
katlogs_plansete.png

Mācības

Darbs ar "grūto" klientu

TRIVIUMS apmācība

130 EUR +PVN

Komunikācijas prasmes ir spēja saprasties ar visdažādākajiem cilvēkiem, sadzirdēt viņu vajadzības un atrast tām optimālo risinājumu. Tas ir arī universāls rīks katra profesionāļa produktivitātei. Taču katram no mums palaikam gadās piedzīvot situācijas, kad mūsu profesionālisms tiek izaicināts – īpaši tas notiek, komunicējot ar tā saucamo "grūto" klientu.

 

Šis seminārs piedāvā dziļāk izpētīt "grūto" klientu fenomenu, sniedzot praktiskas atbildes uz sekojošiem jautājumiem: kas ir kopējs visiem "grūtajiem" klientiem? Kādas komunikācijas stratēģijas un kā pielietot saskarsmē ar tiem? Kā pilnveidot savu personību, lai "grūtie" klienti saskarsmē kļūtu nevis par problēmu, bet izaicinājumu, kuru Jūs spējat konstruktīvi pieņemt un atrisināt?

 

Mērķauditorija: Klientu apkalpošanas speciālisti.

 

Kursa mērķis: Attīstīt prasmi komunicēt ar dažāda veida "grūtajiem" klientiem, novērst un risināt konfliktsituācijas.

 

Ieguvumi:

 • zināšanas par dažādiem saskarsmes partneru tipiem, komunikāciju stratēģijām ar tiem;

 • labāka spēja veidot sadarbības attiecības ar sarežģītiem komunikāciju partneriem;

 • labāka izpratne par savām stiprajām pusēm komunikācijā, kā tās attīstīt ikdienā.

 

Kursa ilgums: 1 diena, 6 stundas.

 

Darba metode: Interaktīva, elastīga darba forma ar mērķi jaunās zināšanas pielietot praksē – apmācība tiek veidota, pamīšus sniedzot dalībniekiem teoriju, gadījumu analīzes, diskusijas un praktiskus uzdevumus individuāli un grupās. Seminārā tiek integrēti video treniņa elementi.

 

Programma:

1. Iepazīšanās:

 • darba kārtība, organizatoriskie jautājumi;

 • dalībnieku gaidas.

 

2. Efektīvas komunikācijas "zelta" likumi:

 • ko mēs sagaidām komunikācijā, un ko no mums sagaida citi – iekšējie un ārējie klienti, vadība;

 • komunikācijas racionālie un emocionālie aspekti. Kā tie ietekmē komunikācijas kvalitāti, produktivitāti.

 

3. Dažādi cilvēki, dažādi informācijas uztveres kanāli:

 • verbālā un neverbālā komunikācija;

 • dažādas cilvēku tipoloģijas;

 • temperamenta ietekme uz komunikācijas stilu.

 

4. "Grūtais" klients:

 • dažādi sarežģītu klientu tipi;

 • tiešie un netiešie faktori, kas provocē konfliktu;

 • prasme atpazīt sarunas biedrā "grūtā" klienta potenciālu un transformēt destruktīvo enerģiju sadarbībā.

 

5. Konfliktu risināšanas stratēģijas:

 • sarunas tehnikas;

 • emocionālās inteliģences potenciāls konstruktīva dialoga veidošanā;

 • iekšējā miera atgūšana intensīvas saskarsmes apstākļos.

 

6. Semināra nobeigums:

 • dalībnieku secinājumi, idejas tālākam darbam ar sevi, saviem kolēģiem;

 • individuālais rīcības plāns – konkrētas darbības, kuras tiks ieviestas dzīvē, sekojot semināra atziņām;

 • atgriezeniskā saite.

Vērtējumi un viedokļi

Saistoši izdevumi

Mārketings un pārdošana

Publiskās attiecības

Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Izdošanas gads: 2012
Lappušu skaits: 315

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Sandra Veinberga

,00
10

Komunikācijas kompetence. Kā saprasties un veidot attiecības

Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Izdošanas gads: 2013
Lappušu skaits: 304

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Edmunds Apsalons

,00
12

Vietējais mārketings

Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Izdošanas gads: 2007
Lappušu skaits: 144

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Brigita Armsa

,00
7

Sajūsminātie klienti. Ģeneāla pieeja klientu apkalpošanai

Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Izdošanas gads: 2013
Lappušu skaits: 160

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Kens Blānčards, Šeldons Boulss

,00
7

Klientu apkalpošanas rokasgrāmata

Izdevniecība: LID

Izdošanas gads: 2008
Lappušu skaits: 216

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Nevils Leiks, Kristīne Hekī

,00
13

Projektu vadības pamati

Izdevniecība: LID

Izdošanas gads: 2008
Lappušu skaits: 223

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Ričards Džounss

,00
12

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.