Efektīva vadītāja ABC
katlogs_plansete.png

Mācības

Efektīva vadītāja ABC

TRIVIUMS apmācība

EUR 395+ PVN

Šajā kursā par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību. Un arī par to, kādi ir vadītājam pieejamie resursi un kā tos izmantot, lai mazinātu spriedzi sarežģītās situācijās; kā iedvesmot un veicināt darbinieku proaktivitāti un produktivitāti.

Kursa mērķis: Sniegt dalībniekiem zināšanas un praktiskas iemaņas efektīvai darbinieku vadīšanai.

Ieguvumi:

 • izpratne par vadītāja lomu un atbildību uzņēmuma mērķu sasniegšanā;

 • zināšanas par efektīvākajiem darbinieku vadīšanas instrumentiem;

 • prasme sniegt atgriezenisko saiti un motivēt darbiniekus;

 • labākas saskarsmes prasmes;

 • konkrēti rīcības scenāriji dažādām, tai skaitā sarežģītām situācijām ikdienas darbā.

Ilgums: 2 dienas, 12 stundas.

Darba metode: Aktīva un interaktīva darba forma: kursā daudz diskusiju, lomu spēļu, praktisku uzdevumu, kuru analīzes gaitā dalībnieki gūs teorētisko ieskatu katrā no tēmām.

Mērķauditorija: Vidējā līmeņa vadītāji ar nelielu pieredzi darbinieku vadīšanā.

 

Programma:

1. Vadīšana, vadības modeļi, vadības stili. Vadīšana kā ietekmēšana. Vadītāja tēls. Reāls un ideāls vadītāja tēls.

2. Darba izpildes cikls un vadītāja lomas:

 • vadītājam nepieciešamās zināšanas;

 • tiešā vadītāja lomas darba procesa vadīšanā;

 • darba procesa analīzes veidi;

 • uzņēmuma, vadītāja un darbinieku savstarpējā uztvere, gaidas un bažas;

 • vadītāja izaicinājumi un iespējas.

3. Vadītājam nozīmīgās prasmes un to attīstība:

 • kā izvirzīt mērķus, vienoties par izpildi un kvalitātes kritērijiem;

 • kā plānot mērķus un aktivitātes; operatīvā plānošana;

 • deleģēšana un pilnvarošana – kā maksimāli izmantot darbinieka spējas;

 • darba izpildes novērtēšana. Vai sasniegts plānotais rezultāts?

 • kā virzīt darbinieku uz attīstību.

4. Saskarsme ikdienā. Pārliecināšana un ietekmēšana. Uzmanība, interese un motivācija. Konfliktu risināšana – māksla jautāt, atspoguļošanas priekšrocības:

 • racionālā un emocionālā saziņa;

 • verbālie un neverbālie saskarsmes instrumenti;

 • kas ir svarīgi darbiniekam?

 • kā klausīties aktīvi un kā – empātiski;

 • prasme argumentēt – kā runāt, lai tiktu sadzirdēts?

5. Efektīvākie darbinieku motivēšanas veidi. Atgriezeniskā saite:

 • kā sagatavoties un vadīt sarunu ar darbinieku;

 • pozitīvā un negatīvā atgriezeniskā saite;

 • kā izteikt kritiku;

 • vadītāja emocijas un izjūtas kā palīgs/šķērslis atgriezeniskās saites sniegšanā;

 • uzslava kā motivators;

 • kā saņemt atgriezenisko saiti no darbiniekiem.

6. Komandas darba organizēšana. Kā apzināties un efektīvi izmantot komandas resursus:

 • kā veidojas komanda;

 • lomas komandā, grupas sadarbība;

 • komandas veiksmīga attīstība – tās pamati, sastāvdaļas, spēles noteikumi;

 • sociālā kompetence – gatavība sadarbībai. Kā to veicināt?

7. Vadītāja mentālā higiēna un individuālā kompetence:

 • vara, noslogotība, stress, dzīvesveids, veselība;

 • emocionālā inteliģence un empātija vadībā;

 • pašapziņa: jūtu apzināšana, precīzs pašnovērtējums, uzticēšanās sev;

 • pašregulācija: emociju paškontrole, spēja reaģēt, griba gūt panākumus, iniciatīvas spēja;

 • pozitīva domāšana un proaktīva rīcība. Kā veicināt darbinieku proaktivitāti?


Norises vieta: TRIVIUMS mācību telpas, Blaumaņa ielā 11/13 - 12, 4. stāvs, Rīga

Dalības maksā ir iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.

Vērtējumi un viedokļi

Saistoši izdevumi

Vadība un personāls

Organizācijas novērtēšanas rokasgrāmatu komplekts

Izdevējs: LBKA

Izdošanas gads: 2007

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Kari Tominens

,00
20

Efektīvs vadītājs

Izdevniecība: Zoldnera izdevniecība

Izdošanas gads: 2009
Lappušu skaits: 215

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Pīters F. Drukers

,00
16

Atrodi savu Everestu. 40 atslēgas uz radošu, produktīvu un piepildītu dzīvi

Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Izdošanas gads: 1997
Lappušu skaits: 156

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Hjū Maklauds

,00
10

Karamāksla menedžeriem. Senas zināšanas mūsdienu profesionāļiem

Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Izdošanas gads: 2005
Lappušu skaits: 168

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Donalds G.Krauze

,00
7

Veiksmīgs darbs organizācijās

Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Izdošanas gads: 2009
Lappušu skaits: 215

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Čārlzs Hendijs

,00
9

Izdzīvot starp haizivīm

Izdevniecība: Zvodnera izdevniecība

Izdošanas gads: 1997
Lappušu skaits: 156

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Hārvijs B.Mekejs

,00
22

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.