ISO 9001:2015 Auditoru/vadošo auditoru kurss (IRCA**)
katlogs_plansete.png

Mācības

ISO 9001:2015 Auditoru/vadošo auditoru kurss (IRCA**)

Leilands un Putnis

982 EUR + PVN

Mērķauditorija

Kvalitātes vadības sistēmas iekšējie auditori un vadītāji, kā arī neatkarīgie konsultanti, kuri plāno veikt kvalitātes vadības sistēmu auditus neatkarīgu auditoru statusā.
Speciālisti, kuri ir atbildīgi par uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām, kā arī esošās kvalitātes sistēmas pilnveidošanu.

 

IRCA (Starptautiskais sertificēto auditoru reģistrs) reģistrēts kurss.

Šis kurss tiek veidots sadarbībā ar SIA “Bureau Veritas Latvia”


Kursa saturs:

  • Kvalitātes vadības sistēmas, starptautiskais standarts ISO 9001:2015, tā prasības un priekšrocības

  • Ievads auditā, tā mērķu nospraušana un plānošana

  • Audita vadība

  • Auditors – loma, atbildības, kvalifikācija, personiskās īpašības

  • Audita veikšanas metodes

  • Ziņošana

  • Akreditācija un sertifikācija

 

Dalībnieku ieguvumi

Kursa dalībnieki iegūs padziļinātu izpratni par ISO 9001 standartu prasībām un tā interpretāciju. Kursu pabeidzot, tā dalībnieki spēs vadīt un veikt efektīvus auditus, noteikt kvalitātes pārvaldības sistēmas vājās vietas un sagatavot ziņojumus par auditu rezultātiem organizācijās, kurās ir ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma. Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas, nokārtojot eksāmenu, dalībnieki iegūs starptautiski (IRCA) atzītu sertifikātu.

 

Metodika

Apmācību procesā paredzētas gan teorētiskās apmācības lekciju veidā, gan praktiskās nodarbības – grupu diskusijas, vingrinājumi un praktiski uzdevumi, kā arī lietišķās spēles. Kursa noslēgumā rakstisks eksāmens.

 

Kursa ilgums: 5 dienas

Dalības maksa: 982 EUR + PVN (cenā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauzes).

Vērtējumi un viedokļi

Saistoši izdevumi

Efektivitāte un kvalitāte

EFQM Izcilības modelis biznesa organizācijām

Izdevējs: LBKA

Izdošanas gads: 2007

Lappušu skaits: 170

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Kari Tominens

,00
10

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.