Mentoringa programmas organizāciju vadītājiem
katlogs_plansete.png

Konsultācijas

Mentoringa programmas organizāciju vadītājiem

Spring Valley

Iespējamie Mentoringa programmas mērķi:

  • Sniegt atbalstu organizācijas vadītāju attīstībā 

  • Uzlabot vadītāju vadītprasmes un darba efektivitāti

  • Paaugstināt iekšējo klientu apkalpošanas kultūru

  • Sekmēt attieksmes/domāšanas maiņu, ienesot atbildību par savlaicīgu lēmumu ieviešanu, un darba uzdevumu izpildi

  • Veicināt vadītāju iniciatīvu un proaktīvu iesaistīšanās organizācijas mērķu sasniegšanā

  • Atbalstīt vadītājus organizācijas strukturālo pārmaiņu ieviešanā, kā arī citos ar organizācijas pārmaiņu vai attīstības projektos 

 

Mentoringa programmas norise:

  • Vispirms no ieinteresētās organizācijas puses pēc noteiktiem kritērijiem tiek izvēlēti vadītāji, kuri piedalīsies mentoringa programmā.

  • Organizācijas vadība katram dalībniekam definē konkrētu, izmērāmu un programmas norises laikā sasniedzamu mērķi.

  • Atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un prasībām, mentoringa programmas dalībniekiem jeb pieredzes pārņēmējiem tiek piemeklēti atbilstoši mentori, kuri programmas norises gaitā sniedz regulāru atbalstu pieredzes pārņēmējiem.

Vērtējumi un viedokļi

Saistoši izdevumi

Vadība un personāls

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.