Projektu vadīšanas pamati
katlogs_plansete.png

Mācības

Projektu vadīšanas pamati

Komercizglītības centrs

439.00 EUR + PVN

Mērķauditorija

Projektu vadītāji vai projektu vadītāju asistenti ar vai bez iepriekšējas pieredzes projektu vadībā.

 

Programmas mērķis

Apskatīt projektu vadību „ārpus tradicionālā rāmja” un iegūt iemaņas operēt ar dažādiem rīkiem, kuru pielietošana nodrošinās projektu sekmīgu īstenošanu.

 

Ieguvumi:

 • Apgūs pamata zināšanas un prasmes projektu vadīšanā, spēs tās pielietots savā darbā

 • Veidosies izpratne par projektu vadīšanas principiem un rezultāta sasniegšanu

 • Labāk apzināsies, kā novadīt projektu līdz veiksmīgam rezultātam

 • Tiks labāk sagatavoti dažādiem izaicinājumiem projektu vadīšanas laikā

 • Pratīs labāk saskatīt riskus un izvairīties no neveiksmīgām darbībām projekta realizācijā

 

Dalībnieku atsauksmes no iepriekšējiem semināriem:

 • Ieguvu pamata un pat vairāk zināšanas par PV, sapratu, ko tas nozīmē (vismaz sajūtu līmenī) un cik daudz zināšanu tas prasa. Novērtēju pasniedzēja pieredzi ne tikai PV, bet kopumā biznesa redzējumā.

 • Apzināt neieinteresētos (interese ar mīnusu) un pārcelt uz savu pusi. Risku analizēšana ir ļoti svarīga! Visu laiku uzturēt saikni ar pasūtītāju!

 • Kompetences nozīme, Agile & Waterfall; risku analīze; cilvēku (darbinieku) motivēšana / iesaiste projektā.             

 • Sapratu procesu uzņēmumā, un kur parādās problēma. Līdz ar to, to varētu novērst vai uzlabot.

 • Ļoti daudz vieglu piemēru, ko viegli atcerēties (no dzīves).

 • Atkārtojām komunikāciju un informācijas precīzu nodošanu, saņemšanu. Risku analīze.

 • Pasniedzējam skaidri formulētas domas, skaidra dikcija, pacietība un pozitīva attieksme pret dalībniekiem.

 • Paldies par ieskatu risku noteikšanā un analīzē.

 • Uzzināju vairāk informācijas par mērķa definēšanu, laika plānošanu. Informāciju pielietošu praksē.

 • Projekti ir lieli, ar daudz sastāvdaļām; teorija bija ļoti nepieciešama, lai labāk spētu to "saskaldīt".    

 • Ieguvu skaidrību projekta vadības pamatos. Izpratu Ganta diagrammu.

 • Patika, ka tikām iesaistīti praktisko vingrinājumos un kolektīvos darbos.

 • Ļoti labi, interesanti, aktuāli. Zinu, ka bija 2 dienu mācības, bet gribētos vēl vismaz 2 dienas.

 • Teicams kurss iesākumam projekta vadībā.

 

Mācību programma

 

Ievads projektu vadībā:

 • Projektu vadīšanas vide un kultūra organizācijā

 • Projekta definēšana, dzīves cikls, etapi un procesi

 

Projekta uzsākšana:

 • Mērķa definēšana un rezultātu izvērtēšanas kritēriji

 • Ieinteresēto pušu vadība

 

Plānošanas procesi:

 • Projekta apjoms, laiks un izmaksas

 • Projekta plāna izstrāde un grafika sastādīšana

 • Risku izvērtēšana un vadība

 

Projekta slēgšana un veikuma analīze:

 • Projekta noslēguma aktivitātes

 • Atskaites par rezultātiem sagatavošana

 

Projekta vadītāja sociālās kompetences:

 • Projekta vadītāja profils

 • Komandas motivācija

 • Efektīva komunikācija

Vada

Pēteris Rimšs

Projektu vadīšanas eksperts mārketinga, mazumtirdzniecības, IT, finanšu un publiskā sektora projektos

Vērtējumi un viedokļi

Saistoši izdevumi

Projektu vadība

Pārmaiņu vadības izcilības kritēriji

Izdevējs: LBKA

Izdošanas gads: 2007

Lappušu skaits: 100

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Kari Tominens

,00
10

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.