Standarts “Investors in Excellence”
katlogs_plansete.png

Konsultācijas

Standarts “Investors in Excellence”

Zygon Baltic Consulting

Ceļš uz izcilību – unikāls pilnveides ietvars uz attīstību vērstām organizācijām augstas veiktspējas un ilgtspējīgas izaugsmes sasniegšanai.

Organizācijas standartu izmanto ar organizāciju darbības mērķiem saistīto rezultātu nepārtrauktai uzlabošanai starptautiskā mērogā.

Praktiskais un progresīvais standarts aptver visus organizācijas aspektus neatkarīgi no organizācijas lieluma un darbības jomas. Tas ir pilnveidots ilgāk kā divus gadus desmitus un sastāv no četriem galvenajiem elementiem – līderības (leading), resursu vadības (resourcing), preču/ pakalpojumu nodrošināšanas vadības (delivering) un sasniegumu vadības (achieving). Visi elementi fokusējas uz darbības procesiem un organizācijas cilvēku un klientu iesaisti un apmierinātību. Tie ir balstīti atbildības un godīguma principos, kas palīdz izveidot izcilības kultūru un indikatoros, kas virza snieguma uzlabošanu.

 

Organizāciju ieguvumi:

  • Uzlabots vispusīgs sniegums un produktivitāte

  • Ilgtspējīga izaugsme

  • Izcilības kultūrā balstīta konkurētspējas priekšrocība

  • Samazinātas izmaksas un uzlabota efektivitāte;

  • Lielāka fokusēšanas uz klientiem un organizācijas cilvēkiem un to pieaugoša apmierinātība

 

Investors in Excellence ieguldījumu sadarbībā ar klientu raksturo:

  • Koncentrēšanās uz klienta organizācijai vissvarīgāko

  • Visu komandas locekļu apvienošana uz kopīga pamata

  • Praksē pierādītu uzlabošanas instrumentu un paņēmienu izmantošana

  • Mācību un ekspertu atbalsta nodrošināšana

  • Salīdzināšana un dalīšanās ar labāko praksi, kas iegūta pēdējo 22 gadu laikā, strādājot ar daudzām privātā un publiskā sektora lielām, vidējām un mazām organizācijām Latvijā un  starptautiskā mērogā.

 

Vairāk informācijas:

Vērtējumi un viedokļi

Saistoši izdevumi

Efektivitāte un kvalitāte

EFQM Izcilības modelis biznesa organizācijām

Izdevējs: LBKA

Izdošanas gads: 2007

Lappušu skaits: 170

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Kari Tominens

,00
10

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.