Treneru sagatavošana (Train the Trainer)
katlogs_plansete.png

Mācības

Treneru sagatavošana (Train the Trainer)

TRIVIUMS apmācība

420 EUR +PVN

Arvien vairāk ir tādu uzņēmumu, kas savu darbinieku apmācībai izmanto iekšējos resursus – vadītājus un labākos speciālistus. Tieši viņi vislabāk pārzina uzņēmuma stilu un korporatīvos standartus, orientējas uzņēmuma specifiskos pakalpojumos un produktos. Taču ne vienmēr cilvēks, kurš ir labs speciālists kādā jomā, prot savas zināšanas un prasmes nodot citiem.

 

Viens no galvenajiem pieaugušo apmācības mērķiem ir panākt uzvedības un rīcības izmaiņas. Kas motivē cilvēkus kaut ko mainīt? Kā panākt, lai cilvēki ne tikai piedalās mācībās, bet arī aktīvi domā un veido pieredzi? Kā visprecīzāk būvēt mācību saturu, atbilstoši konkrētām vajadzībām un auditorijai? – par to šajā kursā.

 

Train The Trainer kurss ir stabils, vērtīgs un vitāli nepieciešams jebkuram, kurš nodarbojas ar pieaugušo apmācību.  Īpaši tiem, kuri ne tikai dalās ar zināšanām, bet trenē savu kolēģu prasmes un veido attieksmi. Apmeklējot šo kursu, jūs koncentrētā veidā apgūsiet daudzveidīgas un radošas metodes, gūsiet lielāku pārliecību un paaugstināsiet savu profesionālitāti!

 

Mērķauditorija: Uzņēmumu iekšējie treneri (ar un bez priekšzināšanām).

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas efektīvas pieaugušo apmācības sagatavošanā un vadīšanā.

 

Ieguvumi:

 • Izpratne par galvenajiem pieaugušo mācīšanas pamatprincipiem.

 • Apgūtas svarīgākās mācību grupu vadīšanas un moderēšanas prasmes.

 • Konkrēta struktūra sava mācību plāna/kursa izveidei.

 • Praktiskas zināšanas par mācību satura dizainēšanas pamata principiem.

 • Apgūtas daudzveidīgas trenera komunikācijas stratēģijas darbā ar grupu.

 • Labāka prasme strādāt ar sarežģītu grupu.

 • Spēja improvizēt, lielāka pārliecība par sevi.

 • Aizrautība, iedvesma un azarts!

 

Kursa ilgums: 3 dienas, 18 stundas

 

Lekcijas, diskusijas, praktiski uzdevumi, patstāvīgi darbi. Kursa gaitā teorija tiks izmēģināta un ieviesta praksē un veicamajos uzdevumos tā, lai dalībnieki apgūto metodi varētu tūlītēji izmantot, veidojot savus mācību kursus un plānojot mācības.

 

Programma:

1.diena

 

1. Andragoģija – pieaugušo apmācība:

Kas ir Andragoģija? Kas atšķir pieaugušo cilvēku apmācību no bērnu mācībām? Kas ir mācīšanās un kas - apmācība? Pieaugušo apmācības mērķis.

 

2. Pieaugušo mācīšanās principi:

 • Gatavība.

 • Pieredze.

 • Atbildība.

 • Pielietojums.

Ja pasniedzējs saprot, kā šos principus iesaistīt apmācību procesā, dalībnieki garantēti piedalīsies aktīvi, atbildīgi un efektīvi. Šo principu ievērošana nodrošina savstarpēju cieņu un uzticēšanos starp pasniedzēju un dalībniekiem. Tas arī ir būtisks pamats, lai pieaugušie pieņemtu lēmumu konkrētās mācībās aktīvi domāt un pieņemt pieredzi.

 

3. 8 trenera prasmes:

 • Nodrošināt mērķi un skaidrus uzdevumus.

 • Pārbaudīt un respektēt dalībnieku zināšanas, prasmes un pieredzi.

 • Sniegt viegli saprotamus skaidrojumus un norādes, instrukcijas.

 • Nodrošināt piemērotus piemērus.

 • Veidot saturu tā, lai dalībniekiem būt līdzsvars starp runāšanu un darīšanu.

 • Nodrošināt mācīšanos caur jautājumiem un novērojumiem.

 • Sniegt atgriezenisko saiti konstruktīvā veidā.

 • Veidot efektīvu nobeigumu.

Katra no šīm prasmēm ir balstīta konkrētās metodēs, zināšanās. Šo metodoloģiju kursa laikā dalībnieki izmēģina gan kā mācību dalībnieki, gan arī analizē kā pasniedzēji.

 

4. Mācību plāna (nodarbības vai moduļa) izveide:

Tiek piedāvāta konkrēta struktūra, uz kā pamata veidot efektīvu mācību plānu, kas iekļauj visu posmu rūpīgu izanalizēšanu, piemērošanu un ieplānošanu. Konkrētais mācību plāns palīdz dziļāk un pamatīgāk izprast pieaugušo apmācību pamatu. Šāds vienots mācību plāns jebkurā uzņēmumā nozīmē, ka jebkurš treneris var pasniegt konkrētu moduli, jo visiem ir skaidrs vienotais standars.

 

2.diena 

1. Mācību satura dizains. Satura secīguma un grupēšanas principi:

 • Dažādu maņu iesaistīšana apmācībās.

 • Ko mācībās atceras labāk.

 • Piemērotība.

 • Prioritātes.

 • Secība (loģiskās saites).

 • Divvirzienu komunikācija.

 • Atgriezeniskā saite.

 • Vingrinājumi, aktivitātes.

Šie principi nodrošina precīzāku un efektīvāku satura izkārtojumu un veidošanu.

 

2. Trenera prezentācijas prasmes - acu kontakts, stāja, pārvietošanās telpā, žesti, ārējais izskats, sejas izteiksmes, balss, intonācijas un valodas līmenis.

 

3. Grupas dinamika un vadīšana. Kā strādāt ar sarežģītu grupu? Kādi ir riski mācību vadīšanā? Kā ar tiem strādāt? Ko var iepriekš novērst un kā?

 

4. Mācību metodes. Kuras metodes ir efektīvākas konkrētam saturam un kāpēc? Kā pareizi izvēlēties un pielāgot metodes?

 

3.diena 

 

Prakse, prakse, prakse!

Dalībnieki demonstrē mājas darbu - savu izvēlēto un sagatavoto moduli (15 min prezentācija). Prezentācijas pamatā ir mācību plāns ar izvirzītu mērķi un mācību uzdevumiem. Dalībnieku uzdevums ir implementēt visas kursā iegūtās zināšanas un prasmes, un sasniegt izvirzītos uzdevumus.

Prezentētāji saņem konstruktīvu atgriezenisko saiti no pasniedzējas un citiem mācību dalībniekiem. Caur analīzi un ieteikumiem tiek uzlabots sniegums, kā arī dalībnieki mācās, vērojot un analizējot kolēģu sniegumu, gūstot jaunas idejas, papildinot zināšanas un nostiprinot savu prasmi sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti.

Lektors: Skaidrīte Bulmeistere

 

Profesionāla klientu servisa un pārdošanas prasmju trenere.

Šobrīd ir AS Airbaltic Corporation servisa apmācību vadītāja, kā arī turpina darbu praktiskajā klientu servisā kā stjuarte.

 

Ar TRIVIUMS sadarbojas kopš 2015. gada.  Vada klientu apkalpošanas un pārdošanas treniņus, konsultē klientu apkalpošanas standartu/pārdošanas rokasgrāmatu izveidē, vada kursus uzņēmumu iekšējiem treneriem latviešu, angļu un krievu valodā. 

 

Izglītība:

 • Latvijas Policijas akadēmijas bakalaura grāds jurisprudencē ar specializāciju valsts pārvalde; 

 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas bakalaura grāds pedagoģijā; 

 • IATA (International Air Transport Association) kursi “Advanced Train The Trainer”.

Vērtējumi un viedokļi

Saistoši izdevumi

Vadība un personāls

Organizācijas novērtēšanas rokasgrāmatu komplekts

Izdevējs: LBKA

Izdošanas gads: 2007

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Kari Tominens

,00
20

Veiksmīga karjera vai mobings - psiholoģiskais terors darbā

Izdevniecība: Jumava

Izdošanas gads: 2003
Lappušu skaits: 203

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Konsatnce Halta

,00
7

Veiksmīgs darbs organizācijās

Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Izdošanas gads: 2009
Lappušu skaits: 215

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Čārlzs Hendijs

,00
9

Karamāksla menedžeriem. Senas zināšanas mūsdienu profesionāļiem

Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Izdošanas gads: 2005
Lappušu skaits: 168

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Donalds G.Krauze

,00
7

Efektīvs vadītājs

Izdevniecība: Zoldnera izdevniecība

Izdošanas gads: 2009
Lappušu skaits: 215

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Pīters F. Drukers

,00
16

Atrodi savu Everestu. 40 atslēgas uz radošu, produktīvu un piepildītu dzīvi

Izdevniecība: Zvaigzne ABC

Izdošanas gads: 1997
Lappušu skaits: 156

efqm-gramatas_vaks.jpeg

Hjū Maklauds

,00
10

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.