Rokasgrāmatas I BIZNESAM.LV

Rokasgrāmatas

Organizācijas novērtēšanai un vadībai

Organizācijas novērtēšanas rokasgrāmatas

Šobrīd ir izdevīgi!

EFQM

Izcilības modelis

biznesa organizācijām

€ 5,-/grāmata (pērkot 4 un vairāk)

Šī grāmata ir labs instruments tiem, kuri vēlas novērtēt uzņēmuma darbību, lai izstrādātu tālāko uzņēmuma attīstības plānu. Grāmatā ir izmantots EFQM Izcilības modelis un atspoguļots no biznesa uzņēmuma viedokļa.

Pašnovērtējuma process atbalsta organizācijas vajadzību un gatavību attīstīties ātri un sistemātiski un ar pašas organizācijas līdzdalību noteikt savas vajadzības.

Pašnovērtējums ir pirmais solis, ja tiek izmantots kvalitātes apbalvojuma modelis, veidota kvalitātes vadības sistēma, ieviests Six Sigma attīstības modelis, uzsākta procesa attīstība vai pieredzes apmaiņa un mācīšanās no labākajiem.

Pašnovērtējumu var izmantot, arī lai pārbaudītu vadības iemaņas, uzraudzītu, kā noris attīstības projekts, un izmērītu projekta rezultātus un to norisi ilgtermiņā. 

Grāmatu var izmantot kā attīstības instrumentu un mācību materiālu arī tādā organizācijā, kurā netiek ieviests EFQM Izcilības modelis.

 

Procesu vadības izcilības kritēriji

€ 5,-/grāmata (pērkot 4 un vairāk)

Kad rodas problēmas, pirmā, kas piedzīvo pārmaiņas, ir organizācija. Tās darbību decentralizē vai centralizē, pārveidojot par pilnīgi funkcionālu vai uz produktiem vērstu organizāciju. Parasti Problēmas cenšas risināt, veicot pārmaiņas organizācijā.

 

Taču nekas nemainās. Vieni un tie paši cilvēki tiek pārcelti no vienas struktūras otrā, taču viņu uzskati un attieksme nemainās, un uzņēmums turpina darboties pēc vecajiem principiem.

 

Daudzos uzņēmumos apzinās tradicionālās organizācijas nepilnības un atsakās no organizācijas funkcionālās struktūras shēmām. Citos savukārt to zīmē kā apļus, kuri savstarpēji pārklājas, uzsverot sadarbību un elastību. Tomēr, neraugoties uz dažādajiem struktūras definēšanas paņēmieniem, pārmaiņas nenotiek.

 

Lai kā mēs raksturotu organizāciju, klientu iespaids veidojas un vienmēr ir veidojies atkarībā no organizācijā notiekošajiem procesiem. Visiem procesiem un to rezultātiem – produktiem, piegādei, uzturēšanai, apkalpošanai utt. – ir savi klienti ar konkrētām vajadzībām un vēlmēm.

 

Galvenais jautājums ir - kā organizēt procesu attīstību tā, lai palielinātu to kvalitāti un efektivitāti, kā arī attīstītu organizācijai nepieciešamās spējas konkurētspējīgā tempā?

 

Šī grāmata ir mācību līdzeklis tiem cilvēkiem, kuri vēlas novērtēt savu organizāciju. Grāmatā ir aprakstīts procesu vadības darbības modelis un izklāstīti priekšnosacījumi tā veiksmīgai īstenošanai. Grāmatā ietverti jautājumi, kas palīdzēs novērtēt jūsu organizācijas vadības pieeju un salīdzināt to ar procesu vadības modeli.   

 

Pārmaiņu vadības izcilības kritēriji

€ 5,-/grāmata (pērkot 4 un vairāk)

Ikviens vadītājs kādā brīdī sastopas ar pārmaiņām. Šādās situācijās mēs ne vienmēr apzināmies, ka pārmaiņas netiek vadītas tāpat kā ikdienas biznesa darbība. Mēs esam pieraduši vadīt hierarhisku organizāciju. Mūsu vadīšanas instrumenti parasti ietver mērķus, atbildību, pilnvaras un deleģēšanu. Nozīmīgu pārmaiņu laikā tieši vadīšanas instrumentos tiek realizētas nepārtrauktas pārmaiņas. Mēs nevaram deleģēt visus pārmaiņu procesus. Pārmaiņas

nenotiek vienā naktī vai pašas no sevis. Tās var skart ikvienu organizācijas jomu – no struktūras, organizācijas pārvaldes sistēmām, atbildības robežām un motivācijas sistēmām līdz pat organizācijas kultūrai un vērtībām. Uzņēmuma attīstība notiek ilgstošu pārmaiņu procesu rezultātā, un tie kādam ir jāvada.

 

Šajā grāmatā ir raksturotas pārmaiņu vadīšanas prakses. Katrs novērtējamais aspekts ir ilustrēts, parādot viduvējas un veiksmīgas organizācijas sniegumu. Organizācija var izmantot šo grāmatu, lai novērtētu savus pārmaiņu vadīšanas paņēmienus un salīdzinātu tos ar dotajiem piemēriem, noteiktu savas organizācijas attīstības vajadzības un mērķus un savu pieeju pārmaiņu programmu uzsākšanai un vadīšanai. Salīdzinot labu un sliktu sniegumu, mēs saprotam, kur rodas atšķirība, un tā varam izveidot savu pieeju. Veiksmīgas darbības piemēri rada priekšstatu, kā strādāt labāk, un iedrošina noteikt

augstākus mērķus.

 

Grāmatu, jautājumus un pašnovērtējumu var izmantot kā attīstības instrumentu un mācību materiālu arī tādā organizācijā, kurā netiek plānotas vai ieviestas nekādas nozīmīgas pārmaiņu programmas.

 

Korporatīvā sociālā atbildība un priekšrocības konkurencē

€ 5,-/grāmata (pērkot 4 un vairāk)

Organizācijas novērtēšanas rokasgrāmata.

21 pārbaudes jautājumi un salīdzinoši piemēri.

Ja organizācija nepārprotami labāk par citiem atbalsta korporatīvās sociālās atbildības ieviešanu un par to informē arī sabiedrību, tad tā, īstenojot

tikai šo darbību vien, joprojām arī šajā desmitgadē var iegūt

priekšrocības konkurencē. Līdz nākamajai desmitgadei korporatīvā sociālā atbildība nešaubīgi būs kļuvusi par jaunu standartu, kas jāsasniedz, lai vispār spētu konkurēt. Šīs sacensības notiks jaunās arēnās.

 

Katrai organizācijai sev ir jādefinē ar korporatīvo sociālo atbildību saistītie jautājumi, kas tai palīdzētu radīt priekšrocības konkurencē.

 

Pasūtījuma forma

50% izdevīgāk, pasūtot 4 rokasgrāmatas

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

VAI

arrow&v
Norēķiniem un piegādei
arrow&v

Piekrītu BIZNESAM.LV privātuma politikai

 

Piegāde bez maksas

Izdevumi tiek piegādāti pēc nosūtītā rēķina apmaksas tikai ar OMNIVA pakomātiem visā Latvijā. Ja vēlaties pasūtīt ārpus OMNIVA pakalpojumu tīklam Latvijā, tad lūdzam sazināties personīgi par piegādes izmaksām.

BIZNESAM.LV ir organizāciju vadības risinājumu un B2B kontaktu sadarbības platforma, kas piedāvā mācības, konsultācijas, seminārus: vadībai un personāla attīstībai, mārketingam un pārdošanas veicināšanai, taupības un kvalitātes procesu uzlabosānai, finanšu risinājumus attīstības projektiem.